Zásady a benefity business analýzy v IT | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Zásady a benefity business analýzy v IT

untitled-21-641d8a8a43412316443356-min-64c3a91cf3350884433709.jpg

Můžete mít skvěle postavený systém, který bude samostatně perfektně funkční. Pokud však nenaplňuje potřeby organizace, je naprosto nepoužitelný.

Tady nastupuje business analýza, která zajistí soulad mezi vývojáři a požadavky obchodních oddělení. Způsob, kterým toho dosahuje, je velmi komplexní a zahrnuje jasně specifikované postupy. Tyto postupy se mohou lišit v závislosti na organizaci, základní principy ale zůstávají stejné. 

Zásady business analýzy v IT sféře

 • Pochopení obchodních požadavků

  K tomu, aby výsledky implementace systému plně odpovídaly očekáváním, je pochopení požadavků stěžejní. Když máte špatně nakreslený plánek, také podle něj nepostavíte dům svých snů. 
 • Analýza a vyhodnocení současného stavu

  Jedná se o analýzu a vyhodnocení současného stavu IT infrastruktury v organizaci. Tímto způsobem business analýza pomáhá identifikovat nedostatky v současném systému a definovat oblasti pro možná vylepšení. 
 • Tvorba strategického plánu

  Dalším krokem je vypracování strategického plánu. Plán popisuje kroky, které je třeba podniknout k dosažení požadovaného stavu informačních systémů organizace.
 • Implementace a monitorování řešení

  V posledním kroku business analýzy potom dochází k implementaci navrhovaných a vyvíjených řešení a k jejich dalšímu monitorování. Tento krok je nezbytný k zajištění dokonalé implementace řešení. Kontrola výkonnosti dále zjišťuje, jestli byly naplněny požadované obchodní cíle.

Benefity IT business analýzy

Zatím jsme se bavili o zásadách a jednotlivých krocích, které profesionálové v oboru business analýzy běžně provádějí. Teď se pojďme společně podívat na benefity, které business analýza firmám přináší.

 • Přijímání lepších rozhodnutí

  Asi nikoho nepřekvapí, že zvýšení počtu hodnotných informací vede ke kvalitnějším obchodním rozhodnutím. Díky pochopení obchodních požadavků a aktuálnímu přehledu o současném stavu podnikové IT infrastruktury mohou organizace činit informovaná rozhodnutí. Implementovaná technická řešení potom lépe přispívají k naplňování obchodních cílů organizace.
 • Zvyšování efektivity

  Tento benefit je také poměrně očekávatelný. Business analýza totiž velmi dobře dokáže identifikovat oblasti informačních systémů, které je potřeba vylepšit nebo inovovat. Dobře nastavený strategický plán povede ke zefektivnění obchodních operací a ideálně také ke snížení nákladů. 
 • Větší spokojenost zákazníků

  Do business analýzy patří také pochopení požadavků zákazníka. Představte si, že byste chtěli ve firmě vyvinout a implementovat vnitropodnikový systém. Přitom byste ale zapomněli zahrnout požadavky zákazníka na intuitivnost ovládání aplikace. V krajním případě by se vám mohlo třeba stát, že systém bude sice perfektně funkční, lidé s ním ale vzhledem k jeho složitosti nebudou umět pracovat. Business analýza je tady i proto, aby takové situace nenastávaly. 
 • Vývoj jedinečných a inovativních technologických řešení

  Benefit, který přináší firmám nezpochybnitelnou konkurenční výhodu. V rámci business analýzy totiž organizace často odhalí nedostatky, které se snaží vyřešit rozpoznáním business požadavků a vývojem vlastních inovativních řešení, která tyto nedostatky kompenzují.   

Požadavky na business analytika v IT

Vzhledem ke komplexnosti problematiky musí správný business analytik v IT prostředí mít dostatečný znalostní background v oboru informačních technologií a zároveň by měl skvěle chápat business složku. Tvoří tak jakýsi propojovací prvek mezi organizací a informačním systémem. Jeho role je velmi důležitá. Když tento prvek nebude fungovat správně, může dojít k mnoha negativním jevům.

Business analytik zajišťuje, aby informační systém:

 • byl realizovatelný,

 • pomáhal businessu díky tomu, že vyjde z jeho skutečných požadavků,
 • zůstal funkční i tehdy, když v organizaci dojde k určitým změnám,
 • byl lidmi skutečně využíván.

Jak vypadá práce business analytika vám blíže vysvětlí náš skvělý lektor z praxe Marián Vaczula v článku Jak pracuje úspěšný IT business analytik?

Doporučujeme přečíst:

thumbnail-12-6419abbe93899913165348.webp

Power BI Pro vs. Premium

Číst

Čím se liší business analýza v IT od obyčejné business analýzy?

V zásadě ničím. Základem je business analýza obecně. Některé organizace potom rozpoznávají podskupinu „business“ business analýza. Tedy disciplínu, která je více orientovaná na identifikaci obchodních potřeb a stanovení řešení, které tyto potřeby uspokojí. 

IT business analýzu bychom tedy mohli definovat jako BA, která se více zaměřuje na využití technologií ke zlepšení podnikových procesů. Základní zásady, principy a benefity však zůstávají stále stejné. Ať už se jedná o použití na libovolném projektu. 

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Základy účetnictví»
Finance
Vede Kateřina Nováková
22. dubna 6. června
Kateřina Nováková