Jak vypadá práce v HR? | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jak vypadá práce v HR?

V tomto trojitém interview se dozvíte, co je denním chlebem profesionálů z HR odvětví.

1-1-64075093a56f6122001903.webp

Mít fungující oddělení lidských zdrojů je ovšem klíčové pro každou firmu. Společnost totiž tvoří především lidé, kteří pro ni pracují. Kvalita zaměstnanců a soudržnost týmu předurčuje úspěch nebo neúspěch celého podnikání.

Dnes jsme si pozvali rovnou tři odborníky z praxe, kteří se rozhodli prostřednictvím platformy Laba předat lidem své cenné know-how v dlouhodobém kurzu Kariéra v HR. O své názory a zkušenosti se s vámi podělí Vlasta Sloupová, Zdeněk Dušek a Denisa Císařová

Na začátek tady máme společnou otázku pro všechny. Přesnou definici si naši čtenáři mohou vyhledat na internetu, co ale HR znamená konkrétně pro vás?

Vlasta Sloupová

Za mě je HR ta část firmy, která se stará o to, aby business mohl dělat bez překážek a omezení svou hlavní práci a poslání, ať už je to cokoli. Roli HR vidím jako někoho, kdo má pro firmu vytvářet ty nejlepší „lidské“ podmínky a postarat se, aby měla právě dost (tedy ani málo, ani moc) lidí na těch správných místech, se všemi potřebnými kvalifikacemi a školeními, a ideálně také s tou správnou motivací a chutí do práce.

Zdeněk Dušek

Pro mě je HR zkratka, která shrnuje oddělení, agendu, lidi, proces, systém a ze zkušenosti nabývá nějvětší variability z back-office funkcí firmy. Zatímco „finance“ budou vždy dělat přesně tu agendu, kterou jim definuje interní proces nebo externí regulace, tak k HR lze přistupovat asi stejně jako k výuce matematiky na základní, střední a vysoké škole. Aniž bych to chtěl komplikovat, tak i samotná zkratka „HR“ je přežitá – moderní společnosti rozhodně nenahlíží na lidi jako na „zdroje“ a mnohem více řeší agendu spojenou s firemní kulturou, lidmi, jejich nekončícím rozvojem a tzv. „employee lifecyclem.“

Denisa Císařová

HR oddělení je v mých očích tým lidí, kteří ovlivňují úspěch firmy. Tito lidé nejenže přivádějí nové kolegy či kolegyně do firmy, ale následně se starají o to, aby lidé ve firmě byli spokojení a aby byli motivováni k výkonům a věřili tomu, co dělají a proč to dělají.

Vlasta Sloupová

Pracujete na pozici HR Director. Co tato práce obnáší?

Jde o strategické řízení celé oblasti lidských zdrojů – tedy plánování počtů lidí a souvisejících personálních nákladů, řízení celého životního cyklu zaměstnanců od nástupu po odchod. Ale znamená to i být business partnerem vedoucím zaměstnancům v jejich rozhodování o „lidských“ otázkách, starat se o vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, rozvíjet a vychovávat talenty a mnoho dalšího. V neposlední řadě ručíme  také za to, že zaměstnanci dostanou řádně a včas zaplacené mzdy. No a patří sem i zodpovědnost za vedení HR týmu. 

Jaké to je vést celé HR oddělení?

Je to velká odpovědnost a žádný HR ředitel to nedělá sám. Opírá se o tým profesionálů, na něž se ve své práci musí spolehnout. Každý člen týmu, ať už je to náborář nebo mzdová účetní, má svou nezastupitelnou roli, bez které by to nešlo.

Předtím jste působila i v soukromých firmách. Čím se liší práce pro českou společnost a výkon profese v globální korporaci?

Každý typ firmy má svoje specifika. V soukromé firmě máte mnohem blíže k rozhodovacímu elementu, tedy k majiteli či představenstvu. Věci se dějí rychle a někdy i živelně. To může přinášet mnohá pozitiva, ale někdy i zvraty, s kterými nepočítáte. V korporátu jste svázáni mnohdy složitějšími procesy a musíte se obrnit trpělivostí či zvyknout si na to, že některé věci trvají déle, ale na druhou stranu se můžete opřít o velkou stabilitu a robustní nastavení. Navíc ve velkých týmech se najde vždy někdo, s kým se můžete poradit nebo u koho hledat pomoc. Pro začínajícího HR je dobré vyzkoušet si, která kultura mu bude lépe vyhovovat.

Změnila se nějak oblast lidských zdrojů od doby, kdy jste s HR začínala?

Řekla bych, že HR se mění spolu s tím, jak se mění společnost a postavení zaměstnanců v ní. Ty tam jsou doby, kdy si firmy vybíraly a diktovaly podmínky a zaměstnanci poslušně přitakali. Dynamika dnešního pracovního trhu je zcela jiná, postavení zaměstnanců je mnohem emancipovanější a HR se více a více musí starat o jejich spokojenost a přemýšlet, jak budovat kulturu, ve které budou rádi pracovat.

Doporučujeme přečíst:

940x628-63ef41a27b582927038304.webp

Definice HR – zajímá vás, co dělá personalista?

Číst

Myslíte si, že je pro zaměstnavatele z pohledu náboru zaměstnanců důležité, jak působí navenek?

Je to nesmírně důležité a bude to stále důležitější. Nová generace zaměstnanců si velmi vybírá, s kým spojí svou profesní budoucnost a kam bude každé ráno odnášet svou energii. Je pro ni důležité, aby souzněli s hodnotami firmy, pro kterou pracují. A tak se firma musí naučit tyto hodnoty správně navenek komunikovat, ale hlavně, a už jsme zase u té kultury, je každý den pravdivě žít.

Oddělení HR se stará také o pohodu zaměstnanců. Jak se staráte vy o tu svou?

Každý manažer ví, že v práci odevzdává velkou spoustu energie a ve skutečnosti svou firmu zpravidla v myšlenkách neopouští ani ve chvíli, kdy se za ním zavírají dveře kanceláře. Proto se snažím kompenzovat to na druhé straně zejména pohybem – ráda běhám, jezdím na kole a lyžuju. Hlavu si čistím také časem stráveným s rodinou a přáteli nebo třeba i s rukama v hlíně na zahradě. V neposlední řadě se pak věnuji koučování, zejména v oblasti kariéry, které mi dává nahlédnout na mnoho témat z trochu jiné perspektivy, učí mě naslouchat a klást ty správné otázky a poskytuje mi prostor, kde mohu využít všechny své zkušenosti a zažít s klienty „zázraky“, které mě pak nabijí na dlouho dopředu.

Zdeněk Dušek:

Zaměřujete se na consulting v oblasti HR. Mohl byste našim čtenářům přiblížit, o co se jedná?

V EY nazýváme consulting v oblasti HR tzv. Workforce Advisory a přiznám se, že to je jedna z nejatraktivnějších částí consultingu, kterou dělám. Z principu jde o to podpořit naše klienty ze soukromého i veřejného sektoru, aby správně reagovali na témata spojená s organizací a zaměstnanci a jak se jich dotýkají některé významné trendy. Jde především o prvky digitalizace a transformace prostřednictvím nových technologií. Snažíme se, aby naši klienti chápali, že ani sebelepší nápad a sebevětší ambice na růst nelze naplnit bez zaměstnanců, Nota bene pokud zaměstnanci nejsou připraveni, nerozumí, nebo nevnímají změnu za svou.

Zapojujete se do projektů z oblasti People Development agendy. Co to obnáší?

People Development popisuje komplexní rozvoj člověka, zaměstnance, prostřednictvím dostupných rozvojových metod. V rámci EY Consultingu se nejčastěji věnujeme tzv. bílým límečkům a střednímu a vyššímu managementu, ale neznamená to, že neděláme koncepce kvalifikace i pro ostatní skupiny. Např. jeden z mých posledních projektů zahrnoval nastavení kvalifikační cesty pro zaměstnance prodejního a servisního oddělení postavené na analýze znalostních potřeb, identifikaci tréninkových modulů, definici certifikační zkoušky a následného vzdělávání pro udržení jak měkkých, tak i tvrdých dovedností.

Doporučujeme přečíst:

940-x-628-px-63f49c72c279d479329179.webp

7 otázek, které byste měli položit nováčkovi po 3 měsících

Číst

Tyto projekty probíhají v soukromém i veřejném sektoru. Vnímáte mezi nimi nějaké rozdíly?

Nevnímám rozdíly mezi lidmi, nakonec všichni jsme upečeni „z jednoho těsta“; vnímám rozdíly v procesech, které tyto projekty ovlivňují. Veřejný sektor byl, je a bude více svázán pravidly a některé změnové projekty je obtížnější realizovat. Stejně tak i generovat dopad projektů je často výzvou. Na druhou stranu i soukromý sektor se potýká se svými specifiky. Např. v ČR extrémně nízká nezaměstnanost, vysoká fluktuace, nízká loajalita a flexibilita zaměstnavatelů s tím něco dělat.

Myslíte si, že je nějaká oblast HR problematiky opomíjená nebo že se jí nedostává zasloužené pozornosti?

Dlouhodobě pozoruji velký focus na náborové procesy, kde firmy soustředí hodně energie, technologií a peněz. Naopak téma onboardingu je často popelkou.

Svou profesní pozornost tedy věnujete zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům. Čemu se věnujete ve svém volném čase? 

Jsem pyšný otec dvou dětí a partner skvělé ženy, takže většina času patří jim. Pokud přeci jen nějaký volný čas ušetřím i sám pro sebe, tak trávím jednotky hodin týdně na tenisovém kurtu.

Co byste primárně chtěl předat svým budoucím studentům? 

Širší pohled na oblast HR. Aby pochopili, že důležitost péče o lidi/zaměstnance bude do budoucna zásadním způsobem narůstat a že pouze silné oddělení HR, které působí nikoliv v roli „posledního v managementu“, ale jako silný business partner ostatních oddělení společnosti, může uspět ve své roli.

     Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

Denisa Císařová:

Pracovala jste na různých pracovních pozicích. Čím se například lišila práce v personální agentuře a v automotive společnosti?

Mezi prací v agentuře a interním HR vidím značný rozdíl, protože v automotive společnosti jsem již působila v interním HR. A jsou to odlišná prostředí, a tak i náplň práce není obdobná. V agentuře člověk získá dobrý základ pro práci v HR, zejména v oblasti náboru a toho, jak pracovat s kandidáty. Tyto znalosti pak lze využít právě v interním HR, ale je nutné je přizpůsobit tomu, že hledáme zaměstnance s přesnými kompetencemi a není možné s kandidáty pracovat a přesouvat je k různým klientům jako v agentuře. Práce v interním HR je již komplexnější a člověk se už více sblíží s pracovním právem i jednotlivými procesy a například směrnicemi. 

Zažila jste také startupovou atmosféru. Můžete našim čtenářům popsat specifika, se kterými jste se ve startupu setkala? 

Práce ve startupu je komplexní, různorodá, velmi dynamická a určitě je potřeba jistá flexibilita. Je potřeba rychle reagovat na změny, což není pro každého. Stává se, že má firma jistá očekávání, která se v průběhu času změní, a je potřeba se tomu přizpůsobit a podniknout potřebné kroky. Určitě je důležité zmínit multitasking, protože vzhledem k tomu, že startupy mají omezený počet zaměstnanců, každý musí být schopen vykonávat několik úkolů najednou. 

Bylo náročné budovat HR ve firmě doslova od nuly?

Občas to nebylo jednoduché, ale člověk vidí obrovské výsledky v relativně krátkém horizontu. Když se člověk pohlédne půl roku zpátky, tak vidí, jak se firma posunula a jaké za sebou má úspěchy. Jako velikou výhodu vnímám možnost zapojit kreativitu a přicházet s novými nápady. Samozřejmě něco je legislativně dané a to měnit nelze, ale v ostatních oblastech jsme měli volnost. 

Jakou dovednost považujete za klíčovou pro úspěšnou kariéru v oblasti HR?

Myslím, že klíčovou dovedností je schopnost efektivně komunikovat a být empatický. Zároveň  mít schopnost naslouchat a porozumět jak zaměstnancům, tak i vedení firmy. V neposlední řadě i dobré organizační schopnosti, protože pak je vaše práce efektivnější. A na závěr nebát se inovací, digitalizace, automatizace a čísel.

A jaké vlastnosti si nejvíce vážíte sama na sobě? Nejen z profesního hlediska.

Nevím, které si vážím nejvíce, protože v každé situaci je výhodou jiná z mých vlastností. Určitě vnímám pozitivně své organizační schopnosti, protože díky nim ušetřím spoustu času a jsem tak produktivní. Další vlastností, za kterou jsem ráda, je umění zachovat chladnou hlavu a jak se říká „nedělat z komára velblouda“, protože každý problém má své řešení. 

Kdybyste se mohla vrátit v čase do doby, kdy jste s HR začínala. Napadá vás nějaká rada, kterou byste svému mladšímu já dala?

Asi by jich bylo hned několik. Já osobně mám pocit, že se hodím spíše do startupu, ale pomohlo by mi, kdybych si vyzkoušela i práci v korporátním prostředí, protože bych věděla, jak určitě věci fungují, ale na druhou stranu jsem na vše musela přijít, což je také dobrá cesta, jak se vzdělávat. Takže jednou z mých rad by bylo doporučení projít si všemi typy společností a čerpat ze získaných znalostí z každé z nich.

A na závěr jsme připravili poslední společnou otázku.

Co byste poradili lidem, kteří právě teď plánují zahájit profesní kariéru v oblasti HR?

Vlasta Sloupová

Je to krásná a smysluplná práce. Nebojte se a jděte do toho, nevadí, že zatím nemáte žádné zkušenosti, hledejte osvícené lídry, kteří vám dají šanci vyrůst, a vyhněte se těm, pro které je základním předpokladem pro práci v HR mít zkušenost s prací v HR.

Za mě je mnohem důležitější vaše osobnost, být ochotný na sobě pracovat a mít rád lidi.

Držím vám palce!

Denisa Císařová

Je to práce, která má budoucnost. I v HR se pořád učíme nové věci a jdeme s dobou, takže pokud vás neláká stereotyp, ale máte chuť se stále vzdělávat a posouvat, tak HR je oddělení, kde vás toto čeká. 

Zdeněk Dušek

Přijďte na náš společný kurz.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!