Definice HR – zajímá vás, co dělá personalista? | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Definice HR – zajímá vás, co dělá personalista?

Co vše má na starosti oddělení lidských zdrojů? Poznejte, jak důležité je HR ve struktuře firmy a jaké jsou jeho čtyři hlavní sekce.

830x350-63ef41a27a039977593041-min-64aeb3b29226b590441416.jpg

Co je HR a jaké procesy řídí? Dnes se podíváme na oddělení lidských zdrojů a jeho roli ve firmě. 

Oddělení HR do velké míry určuje, jak bude společnost úspěšná. Každou firmu totiž v prvé řadě tvoří její lidé. Zní to logicky, že? Proto vás asi nepřekvapí, že moderní firmy kladou na personální agendu velký důraz.

Co je HR? 

Oddělení HR plní ve firmě velmi důležitou roli. Věnuje se náboru, výběru, rozvoji a udržení zaměstnanců. Jako budoucí zaměstnanec se s pracovníkem HR oddělení setkáte už při prvním kontaktu se společností. Nejdřív nepřímo prostřednictvím zaslaného životopisu, potom také naživo při pracovním pohovoru. A když máte to štěstí a jste vybráni, tak i po celou dobu působení ve společnosti. Oddělení HR má totiž na starosti celý životní cyklus zaměstnance. Od náboru, přes onboarding, případné benefity a vzdělávání až po ukončení pracovního poměru a offboarding.

Odkud se vzala tajemná zkratka HR? Pochází ze slovního spojení „Human Resources“. Do češtiny tento pojem překládáme jako lidské zdroje. Proto se můžete setkat i s jinými označeními pro HR – personalistika, řízení lidských zdrojů nebo třeba personální management. Názvy se mohou lišit, základní náplň práce HRistů bude ale napříč různými podniky podobná.

Doporučujeme přečíst:

135-1-6421b0157f9e1580494412.png

Jak získat správné lidi do týmu

Číst

Role HR ve firmě

Konkrétní činnosti už jsme nastínili. Jak ale obecně chápat roli HR v podnikové struktuře? Můžeme vyjít z modelu Davida Ulricha z devadesátých let a z jeho definice čtyř standardních rolí pro řízení lidských zdrojů. Autor tento model navrhnul především s ohledem na zjednodušení práce s týmy ve velkých společnostech, kde často docházelo ke zmatení rolí. Zaměstnanci velkých korporátů ztráceli přehled o tom, kdo má jaké povinnosti a za co nese odpovědnost. Proto Ulrich rozdělil oblast HR do čtyř klíčových sekcí.

HR business partner
Na otázku kdo je HR business partner, neexistuje jednoslovná odpověď. Můžeme se však bavit o tom, co má takový HR business partner ve firmě obvykle na starosti. V této roli zaměstnanec HR nevykonává pouze agendu pracovníka v oblasti lidských zdrojů, ale stává se znalcem vnitrofiremních procesů. S otázkou kdo je HR business partner, potom velmi úzce souvisí i otázka, kdo je HR manager. Ten by totiž měl být především schopným HR business partnerem, aby dokázal efektivně přispívat k rozvoji společnosti a spolupodílel se tak na dosahování vytyčených cílů. Nejen v oblasti lidských zdrojů, ale také v oblasti řešení ekonomických otázek. 

HR agent změny
Stagnující přístup by ve světě plném změn mohl pro společnost znamenat velký problém. Pro HR pracovníky je to výzva. Musí agilně reagovat na změny a promítnout je do oblasti řízení lidských zdrojů. Navíc je potřeba tuto změnovou strategii beze zbytku implementovat v souladu s potřebami podniku. Kdo je HR manažer v tomto případě? Ten, kdo pomáhá vedení identifikovat nové cíle a implementovat novou strategii.  

Advokát zaměstnanců
V této roli tlumočí HR oddělení požadavky zaměstnanců směrem k vedení. Pomáhá jim, aby byli vyslyšeni a cítili se respektováni. Spadá sem i úsilí směřované ke spravedlivému odměňování a také zajišťování feedbacku. Aby byli zaměstnanci spokojeni, je zapotřebí zjistit, co by chtěli změnit a co jim naopak vyhovuje.

Expert na administrativní procesy
Někteří tuto agendu berou jako nutné zlo, další si ve výkazech a tabulkách naopak libují. Každopádně běžná administrativní agenda je součástí pracovní náplně zaměstnanců HR oddělení v každé společnosti. Je důležité, aby se výsledky činnosti související s výkonem předchozích rolí objevily také v administrativních výstupech.

Doporučujeme přečíst:

frame-2-1-6421b112aaa7e676622672.webp

Onboarding

Číst

Poslání HR oddělení 

Pokud chcete proniknou do tématu hlouběji, zjistit, co je HR a jaké procesy řídí, přečtěte si i naše předchozí články zaměřené na problematiku řízení lidských zdrojů. Získáte hlubší vhled a pochopíte, jaké konkrétní úkoly má HR ve firmě na starosti. Je to například mzdové ohodnocení, platová politika, pracovní smlouvy, odměny a benefitové programy, dobré vztahy mezi zaměstnanci a vedením nebo také řešení konfliktů v týmu. 

V souvislosti s rostoucím důrazem na spokojenost a udržení zaměstnanců narůstá význam oddělení lidských zdrojů. Společnosti se snaží vytvářet příjemné a motivující prostředí, aby udržely talenty a zvýšily tak svou šanci vykazovat vyšší zisky. HR tedy hraje klíčovou roli v budování úspěšného a produktivního týmu a stává se nezbytným prvkem pro úspěšný rozvoj a růst každé firmy.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!