Sportovní management a etika jsou nerozlučná dvojka | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Sportovní management a etika jsou nerozlučná dvojka

Jak vnímají manažeři a manažerky etiku a jaké etické výzvy přináší nové technologie?

1187-cover-668d2998e0c6e837663937.webp

Sportovní management má za úkol zajišťovat, aby sportovní kluby fungovaly co nejefektivněji, což zahrnuje širokou škálu činností od organizace sportovních akcí přes marketing a propagaci až po finanční řízení a rozvoj sportovních talentů.

Sportovní manažer*ka tedy musí mít nejen hluboké znalosti o sportu, ale také o marketingu, právu a komunikaci. Co mají všechny uvedené činnosti společného? Jako červenou nit, která se vine veškerými aktivitami, je třeba zmínit etiku. Úspěšné vedení sportovní organizace s etikou stojí a padá, protože oblast sportu je citlivá na témata, jako jsou doping, korupce a fair play.

Etika pro sportovní management představuje pevné základy. A jak vidíme na srovnání firem ze sportovní a nesportovní oblasti, vnímají lidé ve sportovním managementu etiku jako důležitý prvek rozhodování jak v osobním, tak pracovním životě.

Sportovní management a etika 

V rámci diplomové práce Etické aspekty práce manažera ve sportovních klubech a jinýchorganizacích byl v roce 2020 proveden výzkum, který nás zajímá. Studie zkoumala etické chování ve sportovních a nesportovních organizacích a zaměřila se na rozdíly v aplikaci podnikatelské etiky mezi sportovními a nesportovními firmami.

Osloveno bylo 15 nesportovních firem a 12 sportovních klubů. Firmy nesportovního charakteru byly vybírány náhodně z různých oblastí podnikání. Jednalo se spíše o menší a střední podniky, velikostí srovnatelné se sportovními kluby. Sportovní organizace spadaly do kategorie komerčních fitness a wellness klubů.

Pokud jde o vybrané manažery*manažerky (4–5 z každé firmy), dotazováni byli lidé z nižšího a středního managementu. Důvodem uvedeného výběru bylo, aby měli zkušenosti, jak s aplikováním podnikatelské etiky na ostatní, tak s jejím přijímáním shora. Očekával se u nich co nejobjektivnější pohled na věc. Nebyl dotazován top management. Ve sportovních klubech byli vybíráni zejména manažeři*manažerky klubů, nebo trenérů*trenérek.

Celkově bylo v rámci výzkumu dotázáno 112 manažerů*manažerek, z nichž 64 pracovalo v nesportovních firmách a 48 ve sportovních organizacích. Dotazníky byly zasílány elektronickou formou a vyplňovány anonymně. Obsahovaly 24 otázek. Dotazovaní byli v případě nesportovních firem v 64 % muži a 36 % ženy. Sportovní management zahrnoval v 54 % muže a 46 % ženy.

Ačkoliv „sportovní“ manažeři*manažerky nepovažovali*y etiku podnikání za součást strategie firmy (26 %) tak často jako ti „nesportovní“ (34 %), přesto aktivněji aplikovali*y etické jednání v osobních životě (46 % oproti 35 %) a při rozhodování ve svých pracovních činnostech (40 % oproti 28 %). Obecně tedy po etické stránce fungovali lépe lidé z nižšího a středního managementu ve sportovních klubech.

Lidé ze sportovních organizací měli také silnější pocit, že etické chování firmy ovlivní její dobré jméno (46 % odpovědí „ano“ a 32 % odpovědí „spíše ano“). Zatímco u nesportovních firem bylo odpovědí „ano“ 24 % a „spíše ano“ 40 %.

Vojtěch Zeman, autor diplomové práce, vidí v pozadí etického chování sportovního ducha, který ovlivňuje také sportovní management. Připomíná však, že zkoumané sportovní organizace byly rekreačními sportovními centry a není si jistý, jestli stejně silný smysl pro fair play platí i u sportu profesionálního.

Tradiční problémy i nové výzvy

Etické problémy ve sportu mohou být různorodé a liší se mezi jednotlivými sporty a ligami, ale některé výzvy mají většinou společné. Nejčastější etické problémy ve sportu se týkají čtyř oblastí:  

1. Zakázané látky a doping

Když sportovci sahají po látkách, které zvyšují výkonnost, získávají nespravedlivou výhodu nad ostatními. I když jsou takové látky zakázány, přesto se stále setkáváme s jejich užíváním a patří tak k hlavním etickým přešlapům ve sportu.

2. Diskriminace

Diskriminace na základě rasy, pohlaví, náboženství, etnicity a dalších faktorů je nezákonná. Nedávno se však objevila sporná otázka v oblasti diskriminace, kterou je účast transgender sportovců v profesionálním sportu. Přibyla tak nová problematika a sportovní management by s ní měl počítat a sledovat názory sportovců*sportovkyň i odborné lékařské veřejnosti a také nálady ve společnosti a u fanouškovské základny.

3. Korupce a úplatkářství

Peníze představují velký motivátor a to platí i ve sportovním průmyslu. Nicméně přijímání úplatků, manipulování výsledků a další formy korupce jsou neetické a negativně ovlivňují sportovní svět a všechny zúčastněné.

4. Obtěžování

Fyzické, verbální, sexuální a jiné obtěžování či šikanu nelze tolerovat na žádné úrovni sportovního průmyslu. Sportovní manažeři se musí připravit na tyto situace, aby je zvládli, když nastanou.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

Etická témata se mění 

Nová doba přináší nečekané výzvy a sport není výjimkou. Zvýšená pozornost se věnuje „stálicím“, jako je doping a korupce, ale přibývají nová témata, se kterými si sportovní management musí umět poradit.

Zajímavý je jeden z největších etických skandálů, který v posledních letech ovlivnil sportovní svět v USA. Jedná se o tým Houston Astros v Major League Baseball (MLB) a používání elektronických prostředků k dekódování signálů pro nadhazovače soupeřících týmů během zápasů.

Astros od září 2016 používali aplikaci zvanou „Codebreaker“, která pomáhala určovat, jaké signály dávají chytači svým nadhazovačům. Informace pak bylo třeba předat hráčům.

V červnu 2017 hráči Astros systém vylepšili. Začali sledovat živé přenosy zápasů na monitoru poblíž lavičky a prozradili nadcházející nadhoz pálkaři tím, že bouchali do odpadkového koše. Tento „bouchací systém“ fungoval až do Světové série v roce 2017, kterou Astros vyhráli nad týmem Los Angeles Dodgers.

Možná se na první pohled nezdá, že by šlo o velkou výhodu. Koneckonců, i když pálkař ví, jaký nadhoz přijde, stále ho musí trefit. Rostoucí povědomí o těchto praktikách však mělo negativní vliv na soustředění nadhazovačů, kteří se v takové situaci cítili bezmocně.

Jednání Astros vyšlo najevo v listopadu 2019. Pravidla MLB umožňovala běžci na druhé metě „krást“ signály a předávat je pálkaři, ale striktně zakazovala používání elektronických prostředků k dešifrování signálů. MLB zahájila vyšetřování, které vedlo k pokutě pro klub a propuštění generálního manažera.

Skandál přitáhl pozornost veřejnosti a médií. Vedl k vážným otázkám o nových možnostech ve sportu a vyvolal debaty o etice ve sportovních soutěžích. Astros čelili kritice za zneužití technologií k získání nespravedlivé výhody, což je v rozporu s duchem fair play, který by měl ve sportu převládat.

Doporučujeme přečíst:

preview-664dab5082cb3692146791.webp

Navázáním jednoho vztahu rozjedete řetězovou reakci, říká PR manažerka Lutfia Volfová

Číst

Skandály ovlivňují sportovní svět

Dobré jméno hraje ve sportu hlavní roli. Správné etické posouzení situace by mělo být pro sportovní management základem každého rozhodnutí v rámci vedení týmu nebo organizace. Například by měl sportovní manažer zajistit, že všechny marketingové a reklamní aktivity jsou prováděny s důrazem na pravdivost a že sponzorské vztahy jsou řízeny s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a odpovědnost vůči oběma stranám.

Zavedení a udržování silného etického rámce pomáhá vytvářet pozitivní image sportovní organizace, což může vést ke zvýšení loajality fanoušků*fanynek a lepší spolupráci s obchodními partnery. Vzhledem k rostoucímu důrazu na etiku ve sportu je pro sportovní management zásadní, aby nejen dodržoval etické standardy, ale aktivně je také propagoval a integroval do každodenního rozhodování organizace.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Sportovní management»
Business a management
Vede Filip Sakala
13 srpna 19 září
Filip Sakala