Kdo sbírá koláčky aneb K čemu jsou nám cookies | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Kdo sbírá koláčky aneb K čemu jsou nám cookies

Cookies jsou s námi už dlouho. Víte, jak na správné nastavení cookies na webu?

948-cover-min-6571e30ed7b0b197491630.jpg

Jedním z klíčových prvků sběru informací na webových stránkách je dnes použití technologie nazývané „cookies“. Soubory cookies ukládají informace o uživatelích a jejich interakci s webovými stránkami. Díky nim je možné obsah personalizovat a zlepšovat vaši zkušenost s daným webem.

Pro ilustraci si můžeme ukázat, že v případě Instagramu cookies umožňují sledovat, kolik času uživatel stráví v aplikaci, jak dlouho prohlíží jednotlivé příspěvky a jak s nimi interaguje. Následně se tyto informace analyzují a výsledky analýzy se promítnou do sekce „Doporučení". To znamená, že Instagram může lépe porozumět uživatelským preferencím a poskytovat obsah, který bude pro konkrétního uživatele relevantní.

Co cookies přináší uživatelům webu a jaké nástrahy na vás číhají, když jste naopak provozovatel webových stránek?

Co dělají cookies?

Nejprve si vysvětlíme, co to ty cookies vlastně jsou. Zjednodušeně řečeno jsou tyto „sušenky“ krátké textové soubory, které jsou při vaší návštěvě webových stránek odesílány webovým serverem do prohlížeče a ukládány na vašem počítači či jiném zařízení. Když znovu navštívíte stejný web, jsou posílány zpět na webový server. Jejich smyslem je, že obsahují informace o vás a vaší činnosti na daném webu.

Cookies jsou samozřejmě důležité pro provozovatele webových stránek a mohou být užitečné i pro vás jako pro uživatele. Díky cookies zaznamenává web informace o vaší návštěvě. Soubory cookie slouží k rozpoznání uživatelů při prohlížení webových stránek. Dělí se na jednorázové (souvisí pouze s aktuální návštěvou webu), dlouhodobé (jsou aktivní do určité doby) a trvalé (jsou platné do vymazání).

Jako na uživatele na vás obvykle čeká informativní text o používání cookies a tlačítka „přijmout cookies“ a „nastavení cookies“. Pod nastavením se dozvíte, že můžete přijmout „nezbytně nutné soubory cookies“, které jsou nutné pro správné fungování webových stránek, a „výkonnostní a analytické cookies“, které umožňují sledovat anonymní návštěvnost webových stránek.

Doporučujeme přečíst:

944-9-prodejnich-trendu-ktere-zasadne-meni-e-commerce-preview-6569b23783582598864931.jpg

9 prodejních trendů, které zásadně mění e-commerce

Číst

Cookies a ochrana osobních údajů

Ukázali jsme si cookies z pohledu návštěvníka web, jenže co se stane, když stojíte na druhé straně? Problémem je, že na soubory cookies se vztahují zákony o ochraně osobních údajů, a proto jsou s jejich používáním spojená jistá pravidla.

Protože soubory cookies obsahují informace o uživatelích a jejich činnosti na dané webové stránce, je třeba brát ohled na platné zákony o ochraně osobních údajů. Konkrétně na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále „GDPR“).

Cookies může provozovatel webu používat pouze se souhlasem návštěvníka a to podle zákona č. 374/2021 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Právní úpravu používání cookies shrnuje článek advokátní kanceláře, ze kterého zde čerpáme nejdůležitější body. 

Ochrana dat je v dnešní době považována za velmi důležitou. V případě cookies není žádný rozdíl mezi drobným podnikatelem a velkou společností. Každý provozovatel musí být transparentní a také je jeho povinností umožnit uživatelům webu volbu, zda souhlasí či nesouhlasí s používáním cookies.

Pokud se rozhodnete používat soubory cookies máte povinnost dodržovat pravidla stanovená GDPR a informovat uživatele o tom, jaké zpracováváte údaje a jakým způsobem je používáte. Takže máte na webu jednak dokument o zásadách zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies (Cookies Policy) a dále správně nastavenou cookies lištu

Cookies Policy je fakticky právní dokument, který by však měl být srozumitelný a snadno pochopitelný. Cookies Policy informuje uživatele například o tom, „jaké druhy souborů cookies jsou používány, jak dlouho jsou uchovávány, a jaké údaje jsou jejich prostřednictvím získávány“.

„Cookies Policy by měla obsahovat také informace o tom, jak uživatelé mohou uplatňovat svá práva v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů podle GDPR. To znamená, že uživatelé by měli být informováni o tom, že mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, právo na výmaz osobních údajů a další práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.“

Cookies lišta se používá na webových stránkách proto, abyste informovali uživatele o používání souborů cookies, žádali je o souhlas a současně nabízeli i možnost odmítnutí. 

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

Co musí obsahovat cookies lišta?

  • Text, který informuje uživatele o tom, že jsou na webu používány soubory cookies. 
  • Tlačítka, která umožňují spravovat soubory cookies. Uživatel díky nim může buď odmítnout používání volitelných souborů cookies, upravit své preference, nebo může přijmout všechny soubory cookies. 
  • Dále musí být lišta umístěna na snadno viditelném místě a jednoduchou formou odkazovat na Cookies Policy.

Dejte si pozor zejména na nesrozumitelnou cookies lištu. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento úřad rovněž kontroluje dodržování zásad obsažených v GDPR. V roce 2022 vydal tiskovou zprávu, ve které konstatuje, jaké byly zjištěny hlavní nedostatky:

Patří sem především „používání netechnických cookies bez souhlasu a chybějící možnost nesouhlasu, příliš dlouhá platnost cookies, nesprávná kategorizace cookies, absence konkrétních informací o používaných cookies, rozdílná viditelnost tlačítek pro souhlas a nesouhlas s využitím netechnických cookies, nesprávná klasifikace souborů cookies, informace o cookies v cizím jazyce a cookie lišta, která může znesnadňovat čtení webových stránek.“ 

Úřad pro ochranu osobních údajů buď ze své iniciativy nebo na základě podnětů provádí kontroly dodržování zásad GDPR. Pokud zjistí porušení poskytuje čas na nápravu, a když k ní nedojde, ukládá sankce.

Cookies lišta nemá obsahovat recept na sušenky. Zbytečná kreativita je zde na škodu.

Možná je jistá kreativita

Kreativně se dá zpracovat skutečně všechno, dokonce i cookies lišta. Jaké máte možnosti? Když se podíváme na příklady používání cookies na webových stránkách, vidíme několik různých přístupů k tomuto problému. 

1. Obvyklý postup

V tomto případě se setkáte s jednoduchým textem ve stylu: Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním všech souborů cookie. Dále jsou zde tlačítka „Odmítnout vše“ a „Zobrazit předvolby“.

2. Kreativnější postup

Spočívá v tom, že provozovatel použije v textu cookies lišty odkaz na svoji značku, claim, tone of voice. Například Fakturoid je známý kreslenou postavičkou robota. Jeho cookies lišta tedy vypadá následovně: „Robot pro vás upekl cookies. Pokud je přijmete, pomůžete mu s laděním fungování webu a aplikace, a zároveň i se zlepšováním služeb.“ Následují povinná tlačítka a odkazy.

3. Velmi kreativní postup

Když přeženete svoji kreativitu a vyzvete návštěvníky webu třeba k pečení koláčků, nemusí na první pohled pochopit, o co se jedná a co po nich vlastně chcete. Jaké koláčky?

Jisté meze se v těchto povinných náležitostech na webu fantazii přece jen kladou, protože příliš vzletný text lehce učiní cookies lištu pro návštěvníky webu nesrozumitelnou.

Závěr

Cookies jsou užitečné, nicméně je třeba věnovat pozornost jejich správnému používání a informování uživatelů. Ochrana dat vyžaduje nastavení cookies v souladu s GDPR.

Nejčastěji se s cookies setkáváme na webových stránkách. Zajímavá je široká škála možností, jakým způsobem se cookies dají zpracovat. Lišta s upozorněním na cookies nemusí být jednotvárná a nudná, nicméně měla by zůstat jednoduchá, srozumitelná a přehledná. Protože nejsou koláčky jako koláčky.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!