Co je projektový management | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Co je projektový management

Odhalíme vám, proč projektový management není management projektů a zda má jen samé výhody, nebo i nevýhody.

main-image-3-643e6011c16f1945688179.webp

Projektový management je podoborem managementu, který se, jak už napovídá název, zabývá řízením a realizací projektů. Jiná definice může projektový management označit za způsob řízení, jehož pomocí je možné zabezpečit dosažení požadovaných cílů. 

Projektový management se tedy odvíjí od managementu jako takového, ten pak zahrnuje čtyři hlavní oblasti:

 • plánování, 
 • organizování, 
 • vedení lidí,
 • kontrolování. 

To vše za účelem dosažení stanoveného cíle. 

Důležité je také rozlišovat management projektů a projektový management. Management projektů totiž není to stejné jako projektový management. Management projektu představuje danou specifickou metodiku plánování a realizace projektu, zatímco projektový management představuje řízení, koordinování a organizování jednotlivých projektů, a to v případě, kdy ve firmě běží více projektů zároveň.

Výhody projektového managementu 

Projektové řízení je samozřejmě spjato s mnohými výhodami, stejně tak ale existují nějaké nevýhody. Nejprve se ale podíváme na výhody projektového managementu. 

– Všechny aktivity v rámci projektu mají přiřazenou svou odpovědnost, která se v případě personálních změn nemění. 

– Díky této přiřazené odpovědnosti se zmenšuje potřeba dohledu. 

– Cíle projektu jsou specifikovány na základě požadavků. 

– Projekt má přesně vymezené časové i finanční podmínky. 

– U vynaložených prostředků funguje vyšší efektivita: zdroje pro realizaci mohou být uvolněny na jiné projekty. 

– Do plánování procesů jsou zapojeni všichni členové realizačního týmu. 

Jaké jsou naopak nevýhody projektového managementu? 

– Na realizaci projektu mohou působit i těžko ovlivnitelné faktory. 

– Požadavky zákazníků se v průběhu projektu mohou měnit. 

– Organizační změny.

– Časové zpoždění nebo prodleva s vlastní realizací projektu.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

Kdy využít projektový management 

Existuje několik tzv. problémů, u kterých je více než vhodné využít projektové řízení. K takovým problémům patří: 

 • vývoj nových výrobků či jejich inovace 
 • zavádění nových technologií
 • návrh a realizace investičních nebo stavebních akcí 
 • příprava marketingových akcí 
 • reorganizace firmy 
 • tvorba programových produktů 

Velmi jednoduše řečeno, projektový management se vyplatí využít v případě, že je třeba dodržet termíny a dosáhnout stanovených cílů.

Techniky a postupy projektového managementu 

Nejvíce používanou metodou, kterou bychom mohli označit prakticky za základní, je síťová analýza. Síťová analýza funguje na principu tvorby jednoduchých sousledných závislostí, které se nacházejí mezi etapami a milníky. Díky tomu tak vzniká síťový graf, ten závisí na životním cyklu projektu. Metoda síťové analýza se používá v případě plánování času, nákladů a zdrojů. 

Projekt má pět základních fází: 

 • koncepce 
 • definice 
 • testování
 • realizace 
 • ukončení

V rámci fáze koncepce dochází k definici problému a hledání způsobů jeho řešení. V rámci plánovací fáze dochází ke konečné identifikaci zdrojů, bez kterých není možné dojít k realizaci projektu. Třetí fáze testování se žene za cílem prověřit, zda je projekt realizovatelný. V realizační fázi se pak tým snaží splnit všechny nastavené kroky harmonogramu. Poslední, pátá fáze je o vyhodnocování výsledků daného realizovaného projektu. 

Každý projekt musí bezpodmínečně projít všemi fázemi. 

Kurz Projektový management 

V případě, že se o projektovém managementu chcete dozvědět co nejvíce a že mu opravdu chcete porozumět a třeba v této oblasti rozvíjet svou kariéru, zúčastněte se našeho dlouhodobého kurzu. Kurz Projektový management od A do Z vás provede projektovým řízením od jeho začátků až po finální fázi. Zjistíte, jak definovat projekt, kde hledat potřebná data a jak vymyslet tu nejlepší možnou verzi implementace a realizace. 

Hned dva zkušení lektoři – Jan Groh a Jan Hotař – vám předají nejen komplexní teoretický základ, ale především spoustu poznatků ze své praxe, které si budete moci ihned prověřit při práci na domácích úlolech, ale hlavně je využít ve své práci.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!