Výhody zaměstnávání znevýhodněných skupin | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Výhody zaměstnávání znevýhodněných skupin

Otázek je mnoho, ale ta hlavní zní – vyplatí, nebo nevyplatí se zaměstnávat znevýhodněné osoby? Ale ano, vyplatí, posuďte sami:

main-image-23-64214be05b16e409019142.webp

Postavili jste sami sebe před rozhodnutí, zda zaměstnat znevýhodněné osoby? I když se to možná na první pohled, a to zejména kvůli zažitým stereotypům a předsudkům, nezdá, zaměstnávat osoby ze znevýhodněných skupin s sebou nese mnohé výhody. Pojďme se na tyto nesporné výhody, které se s tímto krokem a rozhodnutím pojí, společně podívat.

Kdo patří do problematických skupin na trhu práce? 

Literatura, která se zabývá otázkou zaměstnanosti znevýhodněných a rizikových skupin, za tyto rizikové skupiny považuje: 

  • Zdravotně postižené; 
  • Absolventy;
  • Uchazeče bez potřebné kvalifikace;
  • Seniory;
  • Ženy;
  • Mladistvé uchazeče o zaměstnání 
  • Ty, kteří soustavně pečují o děti do 15 let věku. 

Za další ukazatele, které poukazují na osoby znevýhodněné na trhu práce, ale můžeme označit také odlišnou barvu pleti, stejně tak chybějící vzdělání, jinou národnost či vyšší / nižší věk. Tyto aspekty pak daleko převyšují schopnosti, které uchazeči mají, jako je například kreativita, komunikační dovednosti, ale také flexibilita, ochota učit se nové věci či ochota relokace kvůli práci. 

Při hledání zaměstnání pak pro tyto znevýhodněné skupiny hraje důležitou roli i Úřad práce České republiky. Ten nabízí nejedno řešení, neboť se stejně jako ministerstvo práce a sociálních věcí aplikací aktivní politiky zaměstnanosti podílí na tom, aby se oblast, do které znevýhodněné osoby spadají, dále nerozšiřovala. 

Pro vysvětlení: politiku zaměstnanosti můžeme definovat jako cílené vytváření opatření, jehož cílem je co nejefektivnější využití pracovních sil. Aktivní politika zaměstnanosti je taková politika zaměstnanosti, která stojí na principu aktivního přístupu uchazečů o zaměstnání. V praxi to vypadá asi tak, že uchazeč odpovídá na pracovní nabídky, chodí na pohovory a celkově je součástí tohoto procesu.

Jaké výhody s sebou zaměstnávání znevýhodněných osob nese? 

Postupně se podívejme na to, jaké výhody získáte, pokud se opravdu rozhodnete přibrat do svého týmu někoho, kdo se řadí, ač třeba neprávem, do znevýhodněné skupiny. 

1. OZP 

Zaměstnat osoby se zdravotním postižením má více než altruistický dopad. Sociální dialog píše, že každá OZP bez zaměstnání představuje finanční zátěž pro celou společnost. V případě však, že je tento OZP zaměstnaný, je to výhoda pro všechny strany. 

Pro vaši firmu to pak, s největší pravděpodobností, dopadne ještě lépe. Nejenže si zajistíte stabilní, loajální a velmi pracovité členy týmu, zároveň i od úřadu práce obdržíte příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Doporučujeme přečíst:

thumbnail-6-640f09cf1db82160883566.webp

Jak probíhá nábor nových zaměstnanců

Číst

2. Mladiství uchazeči, absolventi a uchazeči bez potřebné praxe

Absolventi jsou na dnešní trhu práce další celkem dost znevýhodněnou skupinou, a to zejména z důvodu své nedostatečné praxe. Společnosti velmi často, i na juniorních pozicích, požadují nějaké zkušenosti na obdobné pozici, kterou drtivá většina (vysokoškolských) absolventů nemá. 

Se zaměstnáním absolventa ale získáváte možnost naučit svého nového člena týmu práci přesně tak, jak chcete vy. A jelikož absentuje na zkušenostech, s největší pravděpodobností nebude proti. Získáte ale také energického člověka, který je připraven sbírat praktické zkušenosti a vrhnout se do práce. 

Jinak tomu není ani u mladistvých uchazečů či uchazečů bez potřebné praxe. Hledáte-li někoho na juniorní pozici, dejte šanci všem. Ti, co mění kariéru, či ti, co mají prakticky nulovou zkušenost, jsou připraveni se učit. Není to dost? 

Jak poznat, zda se někdo na nabízenou pozici hodí či nikoliv, se dozvíte na našem online kurzu Kariéra v HR. Během 17 týdnů projdete celým HR oddělením, seznámíte se se všemi pozicemi a zjistíte, jaká je jejich pracovní agenda a co spadá do jejich kompetencí.

           Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu. 
Pojďte se připojit!

3. Senioři 

Pro mnoho (moderních) společností se senioři stávají jasným ne, avšak stále je na trhu řada osvícenějších společností a firem, které se rozhodly využít schopností, pracovních i životních zkušeností a také flexibility seniorů. Velkým plusem totiž je, že často chtějí pracovat tak moc, jak jim to jejich zdravotní stav dovolí. 

Zaměstnáním starších osob tak firma získává obrovské privilegium. Zaměstnání-li totiž někoho, kdo má, dejme tomu, dlouholetou zkušenost na pozici hlavní účetní, je jasné, že, ačkoli možná ne příliš moderními způsoby, čísla budou sedět.

4. Ženy 

Poslední znevýhodněnou skupinou jsou ženy. Ženy velmi často diskriminuje jejich mateřství, a to ať už děti mají či nemají. Někteří zaměstnavatelé stále mají obavy, že mladá zaměstnankyně odejde na tři roky na rodičovskou dovolenou nebo že žena s malými dětmi bude často využívat OČR. Jsou to ale právě matky malých dětí, kdo musí mít v malíčku time-management a zvládání práce pod tlakem. 

Začlenění žen na a po rodičovské dovolené do pracovního procesu je navíc od letošního února jednodušší. MPSV motivuje prostřednictvím finančního zvýhodnění zaměstnavatele k nabídnutí možnosti zkráceného úvazku, který vyjde vstříc nejen potřebám rodičů, ale rádi ho využijí i OZP a zaměstnanci důchodového věku.

Zároveň bývají ženy diskriminovány kvůli podceňování jejich schopností. Česká republika stále patří k zemím, kde se v oblasti práce dělají velké genderové rozdíly a kde se stále uplatňují genderové stereotypy. Gender pay gap u nás patří k nejvyšším v Evropě. Důvodů a výhod, proč mít genderově vyvážený pracovní kolektiv, bychom mohli vyjmenovat celou řadu. Stejně tak jako výhod, proč zaměstnat ženy.

Závěrem 

Když se rozhodnete znevýhodněné osoby zaměstnat, proces náboru má ten stejný vzorec. Důležité samozřejmě je si své nové zaměstnance hýčkat. Základem je dobrá komunikace a opravdový odraz, že vás jako HR / firmu zajímá, jak se zaměstnancům ve firmě daří a líbí.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!