Rizika a benefity mezinárodního obchodu | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Rizika a benefity mezinárodního obchodu

article-9-2-6421af81ea0a1850226957-min-64a556a42ddb4543292497.webp

Podnikáte a máte v plánu expanzi. Stojíte tak před otázkou, zda vstoupit na mezinárodní trh. Jaká rizika jsou s mezinárodním obchodem spojená? A co můžete jako podnik na mezinárodní úrovni získat? 

Podnikání a rizika k sobě patří asi jako oheň a dým, většina podnikatelských a obchodních příležitostí je totiž s riziky neoddělitelně spojena. Všechna rizika je ale potřeba podrobit analýze a naučit se je řídit. Když se totiž naučíte řídit rizika, máte skoro vyhráno. 

Vliv globalizace 

Globalizace, jak všichni víme, je dlouhodobý proces, který rozšiřuje pohyb zboží, myšlenek a lidí přes hranice států a kontinentů. Globalizace je důležitou součástí dnešní doby, a mimo to také tržní ekonomiky. Prodávat svůj produkt jen ve své zemi se už tolik nevyplácí. Mezinárodní obchod totiž snižuje rizikovost podnikání, neboť dochází k diverzifikaci rizik na straně obchodníka. Ten již není závislý na jednom konkrétním trhu. Na druhou stranu se však s mezinárodním obchodem pojí další řada dodatečných rizik. Jedná se o rizika přepravní a komerční, dále to pak může být geografická vzdálenost. Právní předpisy států se od sebe liší, obchodník tak musí dávat mnohem větší pozor na jejich dodržování. 

Mezinárodní obchod představuje celosvětovou dimenzi, zahrnující všechny státy světa, a tak je ovlivněn mnoha krátkodobými faktory, které mají určující roli v rámci jeho vývoje. Za tyto faktory můžeme označit makroekonomickou stabilitu zemí, vývoj světových cen komodit či politickou (ne)stabilitu zemí. 

Subjekty a dohlížitelé 

Subjekty mezinárodního obchodu jsou jednotliví výrobci a spotřebitelé, mezinárodní obchod řadí subjekty do skupin dle odvětví výroby nebo spotřeby. Všechny tyto ekonomické subjekty se srocují do větších celků, jsou to například agregační skupiny (NAFTA, CEFA) nebo země, regiony (Evropa, Asie). 

Řád a dohled nad těmito subjekty a skupinami má organizace jako Světová obchodní organizace, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj či Mezinárodní měnový fond. 

Důvody vstupu na světový trh

Důvod vstupu na mezinárodní trh má často jen dvojí motivaci. Je to motivace za účelem zisku, nebo je touto motivací diverzifikace rizik. V případě prvním se jedná o aktivní přístup. Firma chce zvýšit své zisky a zároveň touží po využití svého potenciálu, forma vstupu na mezinárodní trh je v tomto případě dobře definována a připravena. V případě druhém se pak jedná spíše o pasivní přístup. Firmy na mezinárodní trh vstupují například z důvodu přesycení domácího trhu. 

Rizika mezinárodního obchodu…

Se vstupem na globální trh se pojí mnoho rizik, která obchodník před tímto rozhodnutím pravděpodobně řešit nemusel, nebo alespoň ne v takové míře. Tato rizika je však možné omezit. Prvním krokem tak je podrobit vše podrobné analýze, aby firma zjistila, jaká rizika je mohou ohrozit a jak moc. Mezi taková základní rizika patří: 

– Tržní riziko: firma na základě obchodních podmínek nedosáhne předpokládaného zisku.

– Komerční riziko: nejčastěji se opírá o vztahy mezi vývozcem a dovozcem, jedná se o aktivity, které jsou spojené s nedodržením závazku obchodním partnerem. 

– Teritoriální riziko: vyplývají z celkového ekonomického vývoje a politické stability jednotlivých zemí, za následek potíží mohou být považována administrativní opatření, bojkot určitých komodit, embargo a přírodní katastrofy.

– Kurzová rizika: spojena se všemi formami mezinárodně obchodních vztahů a vycházejí z proměnlivého kurzu všech měn.

– Odpovědnostní rizika: problematika ochrany spotřebitele na trzích, prodávající je vždy odpovědný za škody na majetku a zdraví, které jsou způsobeny vadou výrobku či služby.

– Přepravní rizika: spojena s mezinárodním obchodem se zbožím, které je hmotné.

… a jeho benefity 

Za benefity mezinárodního obchodu můžeme označit například diverzitu veškerých rizik, kterým by mohl být obchodník vystaven. Dále je to pak využití potenciálu výrobku či fakt, že obchodník zvýší svůj zisk. Má také možnost budovat silnější značku a dostane se do povědomí většího spotřebitelského publika než v případě domácího trhu. 

Pokud chcete získat vhled do obchodování v českém i mezinárodním prostředí, zapište se do našeho kurzu Obchodní ředitel s Gabrielem Makki a naučte se řídit obchod efektivně.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!