PR management ovlivňuje, jakou image firma má | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

PR management ovlivňuje, jakou image firma má

pr-2-6357c28ce57d7550903509-min-6493024c1931b784231957.jpg

Pojem PR známe snad všichni. Public relations, zkráceně tedy PR (česky vztahy s veřejností), jsou jednou z nejdůležitějších složek vnější (ale také vnitřní) propagace firmy. Díky dobrému PR může firma vybudovat, udržet a zlepšovat svou dobrou image a pověst. Zároveň buduje vztah firma – vnější svět. 

PR manažer/specialista 

IT slovník uvádí, že PR manažer je někdo, kdo se věnuje propagaci, reklamě a dalším částem firemního know-how. Obecně lze tedy říci, že PR manažer má na starosti vztahy s veřejností. K těmto vztahům patří komunikace s novináři a médii i se zákazníky a klienty. PR manažer, potažmo celý tým specialistů na vztahy s veřejností, zastupuje firmu při veřejném vystupování a dělá jí tzv. dobré jméno. Práce v PR samozřejmě úzce souvisí s marketingem a reklamou, PR se však zaměřuje mnohem více na komunikaci. V některých společnostech je PR manažer zároveň tiskovým mluvčím. 

Menší firmy mají jednoho člověka, který zastává funkci jak PR specialisty, tak marketingového specialisty. Větší firmy mívají celé PR oddělení, v jehož čele stojí PR manažer koordinující specialisty. Časté jsou však také spolupráce s agenturami, které se právě public relations věnují. 

PR nástroje 

PR komunikace funguje ve dvou rovinách: na vnitřní úrovni a vnější úrovni. PR specialista se musí věnovat oběma těmto úrovním – na zaměstnance není dobré zapomínat. 

Mezi typické a základní PR nástroje patří distribuce tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí, poskytování rozhovorů, ale mimo to také tvorba newsletterů, pořádání eventů a působení na sociálních sítích. 

Pro PR jsou důležité i další nástroje. Vztahy s neziskovou sférou, s vládní sférou a se zaměstnanci, publikace v podobě firemních časopisů či výročních zpráv a také hodnoty jako firemní identita a firemní kultura.

 

Charakteristiky PR 

PR strategii je vhodné využívat prakticky neustále. Zatímco reklama cílí na propagaci a následný prodej jednoho produktu, public relations cílí na propagaci firmy jako takové. Public relations můžeme charakterizovat jako: 

  • cílevědomé, záměrné, soustavné
  • plánované 
  • prospěšné
  • oboustranné
  • řízené
  • etické
  • jasné, konkrétní, správné

PR závisí na budování vztahu s veřejností, na kterém musí společnost dlouhodobě pracovat. Tento vztah je prospěšný pro obě strany (společnost – veřejnost) a obě strany se na něm podílí, s čímž souvisí i to, že všechny PR strategie jsou předem naplánovány.

PR kampaň 

PR kampaň v sobě nese všechny PR strategie, ty jsou ohraničeny nějakým časovým úsekem a vedou k předem určenému cíli. 

Plánování PR kampaně vždy podléhá důkladné analýze. Analýza může zkoumat například to, kolikrát se daná firma objevuje v médiích, jak o ní média mluví (píší), jak je propagována, která slova fungují a působí na zákazníky atd. Zároveň je třeba se u analýzy zaměřit na požadavky společnosti, tedy zodpovědět si otázku: čeho chceme touto kampaní dosáhnout? 

Na základě analýzy je pak sestaven rozpočet a detailní PR plán – ten ukazuje, jaké PR nástroje a kroky budou, v jaké fázi kampaně využity. Plán je vždy potřeba dodržovat. 

PR kampaň je téměř vždy součástí celkové PR strategie dané organizace. Její cíle se však v průběhu let působení firmy mění, ne vždy je totiž možné předem stanovit, čeho kdy bude chtít firma dosáhnout.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!