Agile a agilní projektový management | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Agile a agilní projektový management

Co všechno slibuje agilní projektový management? Je vhodný i pro vaši společnost?

119-6352a01e99f94587571228.png

Agilní projektový management, jinak také agilní projektové řízení, můžeme charakterizovat jako opětovací (= iterativní) interaktivní způsob řízení projektů, fungující na principu průběžného dodávání produktu zákazníkovi. 

Zákazník přitom aktivně spolupracuje s týmem, který se na projektu podílí, to zejména proto, aby mohl tým reagovat na (případné) změny. Metody agile jsou tedy založeny na týmové spolupráci, zapojení zákazníka, otevřené komunikaci a připravenosti na změnu. 

V rámci agilního projektového managementu jsou velké projekty rozděleny na menší a lépe zvládnutelné úkoly, které jsou průběžně dokončovány během životního cyklu projektu. Projektové řízení ve formě agile dnes nepoužívají jen IT firmy, tento typ řízení dnes využívají také univerzity, marketéři a další. Jedním z agilních frameworků je například scrum, díky kterému jsou týmy schopny vytyčených cílů dosáhnout rychleji.

Doporučujeme přečíst:

articlevisual-1-3-6421b1c708cc9740123943.webp

Použití SCRUM v IT

Číst

Čtyři základní hodnoty agile 

  1. Jednotlivci a interakci stojí nad nástroji a procesy 
  2. Funkční systém je důležitější než komplexní dokumentací 
  3. Spolupráce se zákazníkem při vyjednávání smlouvy
  4. Reakce na změnu podle plánu 

Agile systém umožňuje dělat změny po celou dobu životního cyklu daného projektu. Při projektu je lepší spoléhat se spíše na lidi než na nástroje a jejich procesy. 

Výhody agilního projektového managementu 

Díky tomu, že jsou velké projekty rozděleny na menší segmenty, je týmy zvládají dokončit rychleji. Zároveň je týmům umožněno přizpůsobit se měnícím se požadavkům projektu a upravit či přeorganizovat svůj pracovní postup. 

Agile metody slibují flexibilitu, efektivitu, kvalitu, předvídatelnost a spokojenost zákazníka. Právě tento typ projektového řízení se zrcadlí ve velké týmové spolupráci, čímž zvyšují efektivitu až na 200 %.

K dalším výhodám patří komunikace a feedback a mimo jiné i zvýšená konkurenceschopnost (zejména díky rychlým změnám), dále pak větší svoboda pro zaměstnance, protože pracují na menších projektech, tudíž nejsou pod tak velkým stresem. To se pojí také s tím, že odvádějí svou práci kvalitněji. Cíle projektu jsou pevně definovány, ale procesy se mohou v průběhu měnit. 

Důležitá je také vzájemná sebereflexe. Jelikož v rámci agile spolu manažeři a zaměstnanci pracují velmi úzce, je feedback a následná sebereflexe velmi důležitou výhodou.

Má agile nějaké nevýhody? 

Jistě, jako všechno. Ani agilní projektové řízení není dokonalé. K nevýhodám patří jednoznačně fakt, že tento typ řízení nepotřebuje podrobnou dokumentaci. Další nevýhodou je pak větší nejistota, která se s tímto typem řízení pojí. Jelikož se potřeby a přání klienta neustále mění, projekt není tak dokonale naplánován, jak by mohl být při zvolení jiné metodiky (např klasické waterfall). 

12 principů agilního projektového managementu 

1. Naší nejvyšší prioritou je uspokojit zákazníka včasným a nepřetržitým dodáváním produktu (tedy toho, co firma dodává).

2. Vítáme měnící se požadavky, v jakékoli fázi vývoje. Agilní procesy využívají změny ke konkurenční výhodě zákazníka.

3. Dodávejte projekty často, od několika týdnů do několika měsíců, s upřednostněním kratšího časového rámce.

4. Členové koordinačního týmu musí spolupracovat (denně) po celou dobu projektu.

5. Vytvářejte projekty kolem motivovaných jednotlivců. Poskytněte jim prostředí a podporu, kterou potřebují, a důvěřujte jim, že práci odvedou.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

6. Osobní rozhovor je nejúčinnější a nejefektivnější metoda předávání informací různým týmům a v rámci nich.

7. Konečný produkt je primárním měřítkem pokroku.

8. Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Všechny zúčastněné strany by měly být schopny udržovat konstantní tempo po neomezenou dobu.

9. Neustálá pozornost věnovaná technické dokonalosti a dobrému designu zvyšuje agilitu.

10. Jednoduchost – umění maximalizovat množství neudělané práce – je zásadní.

11. Ze samoorganizujících se týmů vycházejí ty nejlepší výsledky, požadavky a návrhy.

12. Tým v pravidelných intervalech přemýšlí o tom, jak být ještě efektivnější, tomu pak přizpůsobuje své postupy a chování.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Vedení obchodního týmu»
Business a management
Vede Petr Tošner
11. června 1. srpna
Petr Tošner