Agilní projektový management | Laba Czech ✌
Blog
if locale != request.locale

Hledat

Agilní projektový management

119-6352a01e99f94587571228.png

Agilní projektové řízení můžeme charakterizovat jako opětovací (= iterativní) interaktivní způsob řízení projektů, fungující na principu průběžného dodávání produktu zákazníkovi. Zákazník přitom aktivně spolupracuje s týmem, který se na projektu podílí, to zejména proto, aby mohl tým reagovat na (případné) změny. Agilní metody jsou tedy založeny na týmové spolupráci, zapojení zákazníka, otevřené komunikaci a připravenosti na změnu. V rámci agilního řízení jsou velké projekty rozděleny na menší a lépe zvládnutelné úkoly, které jsou průběžně dokončovány během životního cyklu projektu. 

Agilní řízení dnes nepoužívají jen IT firmy, tento typ řízení dnes využívají také univerzity, marketéři a další. 

Čtyři základní hodnoty agile 

 1. Jednotlivci a interakci stojí nad nástroji a procesy 
 2. Funkční systém je důležitější než komplexní dokumentací 
 3. Spolupráce se zákazníkem při vyjednávání smlouvy
 4. Reakce na změnu podle plánu 

Agile systém umožňuje dělat změny po celou dobu životního cyklu daného projektu. Při projektu je lepší spoléhat se spíše na lidi než na nástroje a jejich procesy. 

Výhody agilního řízení 

Díky tomu, že jsou velké projekty rozděleny na menší segmenty, zvládají je týmy dokončit rychleji. Zároveň je týmům umožněno přizpůsobit se měnícím se požadavkům projektu a upravit či přeorganizovat svůj pracovní postup. Agilní metody slibují flexibilitu, efektivitu, kvalitu, předvídatelnost a spokojenost zákazníka. Právě tento typ projektového řízení se zrcadlí ve velké týmové spolupráci, čímž zvyšují efektivitu až na 200 %.

K dalším výhodám patří komunikace a feedback a mimo jiné i zvýšená konkurenceschopnost (zejména díky rychlým změnám), dále pak větší svoboda pro zaměstnance, protože pracují na menších projektech, tudíž nejsou pod tak velkým stresem. To se pojí také s tím, že odvádějí svou práci kvalitněji. Cíle projektu jsou pevně definovány, ale procesy se mohou v průběhu měnit. 

Důležitá je také vzájemná sebereflexe. Jelikož v rámci agile spolu manažeři a zaměstnanci 

pracují velmi úzce, je feedback a následná sebereflexe velmi důležitou výhodou. 

Má agile nějaké nevýhody? 

Jistě, jak všechno. Ani agilní řízení není dokonalé. K nevýhodám patří jednoznačně fakt, že tento typ řízení nepotřebuje podrobnou dokumentaci. Další nevýhodou je pak větší nejistota, která se s tímto typem řízení pojí. Jelikož se potřeby a přání klienta neustále mění, projekt není tak dokonale naplánován, jak by mohl být při zvolení jiné metodiky (např klasické waterfall). 

12 principů agilního řízení

 1. Naší nejvyšší prioritou je uspokojit zákazníka včasným a nepřetržitým dodáváním produktu (tedy toho, co firma dodává).
 2. Vítáme měnící se požadavky, v jakékoli fázi vývoje. Agilní procesy využívají změny ke konkurenční výhodě zákazníka.
 3. Dodávejte projekty často, od několika týdnů do několika měsíců, s upřednostněním kratšího časového rámce.
 4. Členové koordinačního týmu musí spolupracovat (denně) po celou dobu projektu.
 5. Vytvářejte projekty kolem motivovaných jednotlivců. Poskytněte jim prostředí a podporu, kterou potřebují, a důvěřujte jim, že práci odvedou.
 6. Osobní rozhovor je nejúčinnější a nejefektivnější metoda předávání informací různým týmům a v rámci nich.
 7. Konečný produkt je primárním měřítkem pokroku.
 8. Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Všechny zúčastněné strany by měly být schopny udržovat konstantní tempo po neomezenou dobu.
 9. Neustálá pozornost věnovaná technické dokonalosti a dobrému designu zvyšuje agilitu.
 10. Jednoduchost – umění maximalizovat množství neudělané práce – je zásadní.
 11. Ze samoorganizujících se týmů vycházejí ty nejlepší výsledky, požadavky a návrhy.
 12. Tým v pravidelných intervalech přemýšlí o tom, jak být ještě efektivnější, tomu pak přizpůsobuje své postupy a chování.

Chcete se přihlásit k odběru nových článků?

Jeden e-mail s nejlepším obsahem týdne. Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!