Michal Fedorko, Lukáš Holan — lektoři v Laba Czech
Blog
if locale != request.locale

Hledat

Michal Fedorko, Lukáš Holan

Lektoři

Michal Fedorko, Lukáš Holan

Lukáš Holan 

Delivery Manager, Actum Digital 

  • Dosáhl prokazatelných úspěchů při řízení strategických projektů, programů a veřejných zakázek napříč odvětvími a trhy ve společnostech jako Accenture, ČEZ a Actum Digital.
  • Má dlouholeté praktické zkušenosti s řízením projektů E2E – waterfall projekty, veřejné zakázky a vývoj produktů v rámci agilního řízení.
  • Je profesionálem s certifikacemi – Professional Scrum Master II (PSM II), SAFe Advanced Scrum Master (SASM) a Lean Six Sigma Green Belt (LSS).
  • Vedl agilní a digitální transformaci v mnoha společnostech (buď Eurowag, ČEZ a další) – změna z projektové organizace na produktovou organizaci.

Michal Fedorko 

Division Director, Actum Digital 

  • 15+ let zkušeností v oblasti technologií. 
  • Jeho odbornost spočívá v cloudových systémech ERP, které úspěšně implementoval v různých odvětvích a zeměpisných oblastech.
  • Během své kariéry spolupracoval s organizacemi všech velikostí, od startupů až po společnosti z žebříčku Fortune 500, a pomáhal jim využívat technologie k dosažení jejich cílů.
  • Pracoval pro společnosti jako Komerční banka nebo Česká spořitelna.

Tento lektor pracoval v takových společnostech:

Actum Digital

Učí v Laba