Pokud odkládáte studium, můžete rychle ztratit tempo | Laba Czech
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

„Pokud odkládáte studium, můžete rychle ztratit tempo.“

Dva absolventi Laba – proč sledují kurzy místo Netflixu.

image2-61f7e86ccb6ed539776026.jpg

Victoria Babenko absolvovala 5 kurzů na Laba, protože se rozhodla nezaměřovat jen na svou specializaci, ale načerpat vědomosti i ze souvisejících oborů. A Valeria Shkolna dokončila 3 kurzy - lektor jednoho z nich jí nabídl práci.

Vyprávíme jejich příběhy.

„Kdysi jsem se zaměřovala pouze na konkrétní oblast marketingu, namísto, abych se rozvíjela v celém odvětví“

- Victoria Babenko, vedoucí marketingu Pan Cake, restaurace ukrajinské kuchyně Teremok a VIZ a VIZ (Vinnytsia)

Pro naše zařízení zajišťuji veškerý marketing, od komunikace s dodavateli až po analýzu marketingových aktivit. Jsem také zodpovědná za vývoj positioningu všech tří značek.

Kdysi jsem pracovala jako vedoucí marketingového oddělení řetězce supermarketů a udělala jsem chybu všech mladých manažerů: rozhodla jsem se stát nejlepším marketérem. A začala jsem rozvíjet své vědomosti v oblasti marketingu.

To není špatné, protože manažer potřebuje dobře znát svůj profil. Důležité je ale také rozumět managementu, financím, komunikaci. Postupem času rostete, přibývá zodpovědnost, začínáte spolupracovat s jinými odděleními, zodpovídáte za tým – samotné marketingové znalosti nestačí.

Zároveň jsem trpěla „syndromem podvodníka“. Mám specializované vzdělání, ale 6 let studia mi nedalo základ, který jsem chtěla. Snažila jsem se rozvíjet a neustále jsem absolvovala nějaké přednášky, ale moc to nepomáhalo. Necítila jsem se jako profesionál, chyběla mi podpora a sebevědomí. Začala jsem tedy hledat zásadnější poznatky.

Začala jsem tedy studovat kurzy v Labě a postupně jsem absolvovala 5 kurzů: „Strategický marketing“ od Tatiany Lukinyuk, „Taktický marketing“ od Kateryny Levchenko, „Komunikace značky“ od Maxima Belova, „Řízení týmu“ od Inny Makoterské a „Marketingový výzkum“ od Vladimíra Kuchkanova.

První byl „Strategický marketing“. Je komplexní a objemný, ale zajímavý. Další kurzy byly jednodušší, protože už jsem měla základ.

Kurz „Komunikace značky“ se mi velmi líbil. Maxim Belov je upřímný a zajímavý lektor, který každého nabil energií. Staral se o nás, zodpověděl všechny naše dotazy, poradil a pomohl. Tento kurz mi dodal nejen znalosti, ale také náboj motivace.

Upřímně, nedokončila jsem všechny kurzy – nedokončila jsem Marketing Research. Je dobrý, ale nelíbilo se mi podání. Prostudovala jsem všechny doprovodné materiály, ale domácí úkol jsem nedokončila.

Výhodou Laba kurzů je, že existují záznamy, které jsou navždy uloženy na mém osobním účtu. Nejlépe se naučím potřebné informace pravidlným poslechem. Tady taková příležitost je. Pokud na něco zapomenete – vždy se můžete podívat na přednášky a osvěžit si své znalosti.

Témata, která se mi nejvíce líbily

#1. Přechod ze 4P na 4C – přenesení důrazu z produktu na spotřebitele

Jsme zvyklí analyzovat produkty. Proto používáme koncept 4P – Product (produkt), Price (cena), Place (místo) a Promotion (propagace).

Dnes je však důležitější zaměřit se na spotřebitele a používat koncept 4C - Consumer (spotřebitel), Cost (cena), Convenience (pohodlí) a Communication (komunikace).

V podstatě stejná slova, ale důraz se posouvá: ne jak propagovat produkt, ale jak komunikovat se zákazníkem, ne jakou cenu stanovit, ale jakou dát hodnotu.

#2. Stanovení cílů pro SMART

Tato technika se zdá snadná, ale je tu nuance: kromě definování cílů musíte porozumět jejich realitě. Umět posoudit, zda lze za určité období dosáhnout požadovaného výsledku.

Jakýkoli SMART cíl by měl být: konkrétní (Specific), měřitelný (Measurable), dosažitelný (Achievable), relevantní (Relevant), časově omezený (Time bound).

#3. Kaskáda gólů

Společnost má tyto cíle: obchodní, strategické, marketingové, komunikační a mediální. Pochopení jejich struktury pomohlo definovat roli marketingu v podnikání.

#4. Umístění značky

Nyní jsem obzvláště aktivní ve využívání těchto znalostí, protože jsme ve společnosti positioningu. Nyní mám specifické nástroje, se kterými mohu pracovat – někdy otevřu své poznámky z přednášek a získám z nich informace.

Jak se změnil přístup k práci po studiu

Stala jsem se sebevědomější. Dříve jsem pochybovala, zda jsem dobrá v marketingu. Všichni kolem mě vypadali v pohodě, protože měli spoustu zkušeností a skvělé case studies. A já jsem nechápala, jestli jsem na správném místě, a to natolik, že jsem se dokonce zeptala kolegyně, co si o tom myslí. Teď si ale uvědomuji, že se znalostmi můžete dosáhnout čehokoliv.

Naučila jsem se pamatovat si důležité strategické cíle, protože je snadné se ztratit v rutině a zapomenout na to hlavní. Uvědomila jsem si, že je potřeba se na všechny procesy dívat s nadhledem a pamatovat si, k čemu chceme dojít.

Přestala jsem spoléhat na svou intuici. Kdysi jsem chápala, co je potřeba udělat, ale nechápala jsem proč a jak. A teď už přesně vím, jak řešit pracovní problémy a jaké metody mi pomohou.

Přestala jsem se cítit pouhým zaměstnancem. Nyní cítím zodpovědnost za podnikání a rozumím tomu, jak moje každodenní rozhodnutí ovlivňují naši společnost. Neustále přicházím s nápady a vidím, co lze zlepšit.

Je pro mě zajímavé být manažerem – rozumět obecnému obrazu podnikání a podílet se na práci všech oddělení a ne jen dělat marketing.

Hlavní závěry:

  • Neshromažďujte data a nezahlcujte se jimi

Pracovala jsem v řetězci supermarketů s více než 10 000 položkami. Množství dat bylo obrovské: šířka účtenky, počet nákupů v danou denní dobu, aktivita na sociálních sítích atd. Ve všech těch informacích jsem se ztrácela.

Po absolvování kurzu Marketingový výzkum bylo vše jasnější. Uvědomila jsem si, že data je třeba shromažďovat za určitým účelem. Například se objeví žádost o zvýšení průměrného účtu a já k ní shromažďuji informace.

  • Sám člověk nic nezmůže

Vždy potřebujete tým, který vás bude podporovat a bude s vámi na stejné vlně. Zní to idealisticky, ale je to důležité. Pracovala jsem s různými týmy a chápu, že teď mám nejlepší tým ze všech.

  • Lépe pozdě než nikdy

Znalosti rychle zastarávají. Pokud učení odložíte na později, můžete rychle ztratit tempo. Vaše znalosti již nebudou potřeba, protože se trh a požadavky klientů rychle mění.

„Po kurzu mi lektor nabídl práci“

- Valeria Shkolna, Trade Marketing Specialist ve společnosti Reckitt

Ve společnosti Reckitt analyzuji marketing prodeje, plánuji propagační investice a připravuji zprávy o dosahování cílů obchodního oddělení. Předtím jsem pracovala 5 let ve společnosti Amway, kde jsem se z analytičky stala vedoucí marketingu.

Momentálně jsem na mateřské dovolené. Začala jsem se více věnovat sebevzdělávání a sebeobjevování. Když mám motivaci studovat, nejprve zkontroluji seznam kurzů v Labě.

Pro mě a mého manžela je to skvělá platforma. Manžel v Labě absolvoval pár kurzů a ukázal mi, jak vše funguje. Od té doby studujeme spolu. Prošla jsem tři kurzy – „Pricing for Business“, Advanced Excel a „Category Management“.

Jak mi tyto kurzy pomohly v práci

Když jsem hledala práci, dostala jsem se na pohovor na pozici Revenue Management Strategy Manager. Brali i dalšího kandidáta, ale uvědomila jsem si, že tato role je to, co chci. Práce na hranici marketingu a financí, strategie řízení produktového portfolia, ceny a propagace jsou to, co ráda dělám.

Pak jsem narazila na kurz „Ceny pro podnikání“ a rozhodla jsem se ho absolvovat.

Vzděláním jsem finančník. Na univerzitě jsme studovali většinu pojmů – poptávka, nabídka, elasticita, bod zvratu. Ale nebylo nám řečeno, jak vše aplikovat v praxi. Lektor kurzu Volodymyr Kuchkanov vše vysvětluje na konkrétních případech, učí přenášet modely do reálného byznysu a nerozhodovat o revizi ceny bezdůvodně.

Nedávno mě Volodymyr oslovil s nabídkou zúčastnit se výběrového řízení na pozici Pricing Consultant. Je to hezké - ráda bych to zkusila, ale v nejbližší době nebudu zvažovat další nabídky práce.

Dále jsem v Labě absolvovala kurz Advanced Excel.

Excel je můj hlavní pracovní nástroj. Je pro mě důležité, abych ho dobře znala, abych mohla svou práci vykonávat efektivněji a srozumitelně pak předala prezentace zainteresovaným stranám. Během kurzu jsem získala dovednosti, které mi v tom pomohly.

Nedokázala jsem si představit, že Power Query může úkol tak usnadnit. Jedná se o nástroj pro obchodní analýzu navržený pro připojení a konverzi datových zdrojů.

S jeho pomocí jsem například vytvořila report, který porovnává regálové ceny našich produktů s hodnotou konkurenčních produktů, což umožňuje sledovat cenové akce, nárůsty cen a vizualizovat dynamiku. Původní soubor nezpracovaných dat obsahuje statisíce řádků a desítky sloupců, ale je snadné jej převést do vizuální grafiky.

Dále jsem v Labě absolvovala kurz „Category Management“

Před nástupem do Reckitt jsem nepracovala v maloobchodním marketingu. Účastnila jsem se společných mezi-funkčních skupin, ale moc jsem nevěděla, jak sestavit sortiment zboží, nastavit propagaci pro různé kanály a zákazníky, neznala jsem ani standardy merchandisingu.

A přestože má práce spočívá převážně v analýze, je pro mě důležité porozumět původu, myšlení obchodního týmu, abych byla schopna číst informace z planogramu. Proto se Category Management stal součástí mého plánu osobního rozvoje v rámci hodnocení výkonnosti.

Po absolvování kurzů mé studium nekončí, stále mám v plánu studovat dále – „Business Analyst“, Power BI a dokonce „Marketing Director“.

O nejužitečnějších věcech v kurzech

Kurz Category Management byl velkým objevem. Po absolvování jsem pochopila cíle prodejce a výrobce, rozdíl v interakci se spotřebiteli a zákazníky.

Cílem prodejce je návštěvnost a maximální příjem z každého metru prodejní plochy. A cílem výrobce je tento prostor co nejvíce obsadit.

Je důležité, aby byl výrobce odborníkem na kategoriální řízení, protože má nejširší analytiku ve svém produktovém prostoru - zprávy AS Nielsen, focus groups, interní analýzy. Následně bude možné vytvořit efektivní projekt s optimálním sortimentem, odpovídající cenou a ideálním umístěním v regálech.

Můžete dokonce ovlivnit záměr zákazníka v obchodě. Pokud například duplikujete vystavení sladkostí u pokladny, rodiče (zákazníci) pravděpodobně něco koupí, když si o to řekne nudící se dítě (spotřebitel) ve frontě.

Hlavní závěr

Nikdy není pozdě změnit profesi nebo se stát odborníkem v dané oblasti. A mateřská dovolená také není na škodu – webináře jsem sledovala i během ní. :-)

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!