Datová analýza – TOP 3 aplikace, které nutně musíte znát | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Datová analýza – TOP 3 aplikace, které nutně musíte znát

Co je to datová analýza, kde a k čemu ji můžete využít?

frame-63-m-64cb6acb80eff498086718.webp

Datová analýza se stává nedílnou součástí moderního podnikání. Je to z toho důvodu, že umožňuje získávat cenné poznatky a provádět důležitá rozhodnutí. Zkrátka ji potřebujete, i kdybyste nechtěli.

Během sběru dat (nebo po něm) vyhodnocujete informace, které vám data zprostředkují. Z dat následně vyvodíte závěry s ohledem na předem položené výzkumné otázky a hypotézy. Volba techniky analýzy závisí právě na otázce, která vás zajmá. 

Datová analýza je založená na matematice, statistice, informačních technologiích, umělé inteligenci atd. Úkolem analýzy dat je redukce, organizace a sumarizace informací s cílem dát výsledkům význam a následně je využít.

Datová analýza se tak stává klíčovým nástrojem, který umožňuje podnikům odhalit skryté vzorce, identifikovat nové příležitosti a přijímat rozhodnutí. Ale jak může datová analýza pomoci vaší firmě?

Doporučujeme přečíst:

article-8-2-1-6421a60b47895196807905-min-64a556d83ba90738505436.webp

Podnik a jeho data

Číst

Kde se dá využít datová analýza?

Datová analýza má široké uplatnění a může být využita v různých odvětvích a oblastech podnikání. Některé z hlavních oblastí, kde se datová analýza často využívá, jsou třeba:

 • Logistika a doprava – Pomáhá najít nejrychlejší cestu z bodu A do bodu B, poskytuje dopravní informace a optimalizuje logistické operace.
 • Podnik a finance – Poskytuje podporu rozhodování a vytváření dashboardů pro sledování finančních ukazatelů a výkonnosti podniku.
 • Finance – Analýza úrokových sazeb a změn na burze pomáhá při investičních rozhodnutích a strategickém plánování.
 • Kriminalita – Pomáhá odhalovat podvodné transakce a kriminalitu prostřednictvím analýzy dat a vzorců.
 • Počasí – Studuje vliv teplých mořských proudů na počasí v Evropě, vytváří numerické modely a predikce pro lepší porozumění a předpovědi počasí.
 • Farmacie– Pomáhá monitorovat koncentrace léků v krvi a dosáhnout jejich účinné úrovně pro léčebné účely.
 • Pandemie – Analyzuje šíření epidemií a poskytuje informace pro strategie a opatření v boji proti pandemickým chorobám.
 • Fyzika – Studuje pohyby planet, přispívá k vývoji konstrukce letadel a stavbě mostů.
 • Zdravotnictví – Sbírá a analyzuje data o očkování a počtech nakažených, což pomáhá při monitorování a řízení zdravotnických situací.

Datová analýza je výkonný nástroj, který poskytuje cenné poznatky a informace v mnoha různých oblastech, a její využití se neustále rozšiřuje. Takže za pár let už nebude existovat na světě nic, co by analýza dat nezvládla.

Základní etapy získávání dat v datové analýze

Prvním krokem je definice problému, který vznikne. Je velmi důležité porozumět problematice a jasně formulovat úlohu, kterou chcete pomocí datové analýzy řešit.

Na definici problému navazuje získání dat a potřeba identifikovat zdroje dat, se kterými budete pracovat. Může se jednat o interní firemní data, veřejně dostupná data nebo data z partnerských zdrojů.

Následuje fáze přípravy dat, která zahrnuje čištění, transformaci a úpravu dat, aby byla vhodná pro analýzu. Tato fáze zahrnuje například odstranění chybějících hodnot, normalizaci dat nebo sjednocení formátu.

Poté se provádí samotná analýza dat, při které se využívají statistické metody, strojové učení a další analytické nástroje. Cílem je odhalit vzorce, vztahy nebo trendy ve vašich datech, které odpovídají na vaši původní otázku.

Po analýze je důležité interpretovat výsledky, porozumět jim a jejich významu pro řešený problém. Tímto způsobem získáte užitečné poznatky a informace.

Nakonec je klíčové využít získané poznatky a výsledky pro rozhodování a řešení problému. To může zahrnovat přijímání strategických rozhodnutí, implementaci nových opatření nebo optimalizaci procesů.

Těmito etapami projde proces „dobývání“ dat, který umožňuje získat cenné informace a využít tak plný potenciál datové analýzy pro řešení konkrétních problémů.

Jaké máme druhy datových analýz?

Existují různé druhy datové analýzy a každá jedna z nich má svůj účel pro firmy nebo společnost. Mají svůj účel a dozvídáte se díky nim cenné informace, které můžete využít ve svůj prospěch a mít třeba i konkurenční výhodu. Tohle je pár z nich:

 • Analýza rychlosti webu 
 • Analýza nákupního košíku
 • Datová UX analýza dané stránky nebo části webu
 • Zákaznická analytika – možná definice zákazníka, s kterou lze následně pracovat dle interních anonymních ID v marketingových kanálech
 • Zákaznické segmentace
 • Chybovost Google Analytics 

Uvedli jsme typy analýz, ale nebylo by ani trochu od věci si ještě říct, proč je vlastně děláme a co nám jednotlivá vyhodnocení přinášejí:

 • vyhodnocení kampaní
 • finanční plánování marketingu
 • vyhodnocení úprav na webu
 • odhalení nedostatků v obsahu i omezení v použitelnosti webu

Úspěšné využití aplikace MIS QlikView ve společnosti Agrop Nova

Společnost DATA-Software úspěšně nabízí prostředky pro datovou analýzu a rozbory, které se zařazují do kategorie business intelligence. Tato aplikace umí sledovat dlouhodobé trendy, identifikovat úzká místa v podnikovém hospodaření, vyhodnocovat úspěšnost obchodních strategií a sledovat kritických ukazatelů v podnikových procesech.

V případové studii se majitel podniku AGROP NOVA Ing. Jiří Oslizla, vyjádřil o významu aplikace MIS QlikView pro jejich podnikové rozhodování:

„Aplikace MIS nám denně pomáhá při vyhodnocování některých speciálních nabídek ve vazbě na aktuální marži dosahovanou průběžně v daném měsíci. Zvláště cenný je velmi jednoduchý rozbor marží podle jednotlivých výrobků u konkrétních odběratelů. 

Vzhledem k tomu, že standardní výrobky jsou v největším cenovém tlaku, optimalizujeme za použití MISu prodejní ceny u speciálních výrobků tak, abychom v součtu dosáhli kladných čísel. Za pomocí tohoto rozboru se pak můžeme objektivněji rozhodnout, zda má smysl realizovat každý konkrétní kontrakt.

Každý den tak máme v MISu operativně kompletní přehledy prodeje, které pak jednou měsíčně hodnotíme na obchodní poradě z nejrůznějších úhlů pohledu, a i díky MISu můžeme tak objektivně a rychle přijímat nápravná opatření.“

Případová studie zaznamenává velmi úspěšné nasazení aplikace MIS QlikView ve společnosti Agrop Nova a.s. a je k dispozici ke stažení pro další informace.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

3 TOP aplikace pro datovou analýzu

Firmy, které používají datovou analýzu napříč odvětvími, získávají náskok před konkurencí. Díky rozborům a podrobným reportům se mohou rozhodovat a měnit své strategie tak, aby získali co nejlepší výsledky, a tohle jsou tři aplikace, které rozhodně doporučujeme:

Analytická platforma, která umožňuje analýzu a vizualizaci dat. Dokáže z dat vytvářet přehledné grafy a tabulky. Microsoft Power BI pro interaktivní vizualizaci dat vyvinula společnost Microsoft. My v Laba Czech vřele doporučujeme tento program a naučit se s ním můžete na našem online živém kurzu.

Umožňuje komplexní datovou analýzu a provádění výpočtů nad daty. Nutná je však určitá úroveň znalosti těchto jazyků, takže nic pro samouky. Python je vysokoúrovňový programovací jazyk a nabízí dynamickou kontrolu datových typů. V roce 2018 vzrostla jeho popularita a zařadil se mezi nejoblíbenější jazyky.

Nástroj pro analýzu a vizualizaci dat či vytváření reportů. Tableau má funkci mapování a dokáže vykreslit souřadnice zeměpisné šířky a délky. Tableau Software je americká softwarová společnost pro interaktivní vizualizaci dat zaměřená na business intelligence. Byla založena v roce 2003 v Mountain View v Kalifornii.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!