Jaký je rozdíl mezi recruiterem a personalistou | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jaký je rozdíl mezi recruiterem a personalistou

Dvě pozice z personálního oddělení. Liší se vůbec nějak? Jak vypadá jejich kariéra v HR?

main-1245-x-525-63f5e4b6b0f6f370055951-min-64b8f03f7330b447004649.webp

HR, neboli oblast lidských zdrojů, se obecně zabývá řízením zaměstnanců jako celku. 

V HR oblasti přirozeně existuje několik různých pozic a každá má své opodstatnění. Všichni známe pozice jako HR manažer, lovec hlav nebo třeba personalista. 

O všech HR pozicích se detailně dozvíte na našem kurzu Kariéra v HR. V rámci tohoto dlouhodobého kurzu, který trvá 17 týdnů, se dozvíte, jak funguje pracovní právo, jaký by (ne)měl být HR manažer a jak tuto pozici kvalitně vykonávat. 

Vraťme se ale k našemu tématu – a sice, kdo je personalista a kdo je recruiter. 

Personalista vs. recruiter 

Abychom si zodpověděli otázku, kdo je personalista a jak se liší od recruitera, potřebujeme si oba tyto pojmy definovat. Tak tedy: 

  • Recruiter je česky náborář, tedy někdo, kdo má na starosti nábor nových zaměstnanců. 
  • Personalista je člověk, který se zaměřuje na veškerou personální agendu v dané společnosti. 

Jaký je mezi nimi tedy rozdíl? Zatímco recruiter se stará pouze o nábor nových zaměstnanců, personalistu zajímá další životní cyklus zaměstnance. Do jeho pracovní agendy mimo jiné spadá vedení personální evidence zaměstnanců dané společnosti, hodnocení, motivace i odměňování zaměstnanců nebo také reportování ohledně HR oblasti vedení společnosti. 

Pokus si vyhledáte pojem „recruiter, náplň práce“, pravděpodobně se dozvíte právě to, že recruiter = náborář, a má tedy na starosti nábor nových zaměstnanců. Recruiter musí monitorovat pracovní trh a musí vědět, jaká je na něm situace, zároveň ale také stojí u navrhování strategie náborových aktivit. Upravuje proto reklamy a mimo to denně reportuje výsledky. Pracovní náplní recruitera tedy je shánění nových uchazečů na vypsané pracovní pozice dané firmy a celý proces nabírání zaměstnanců.

Personalistika a HR 

Personalistika a HR jsou pojmy, které, ač znějí rozdílně, znamenají to stejné. Personalistika je název pro obor, který se zabývá řízením lidských zdrojů. Zkratka HR znamená human resources, tedy lidské zdroje. Může se zdát, že každý tento termín znamená něco jiného. Opak je ale pravdou. Personalistika je jen český název pro HR oddělení. Stejně tak je to i s pozicemi. Některé firmy mají HR specialisty, jiné naopak personalisty. I tady platí, že oba tyto názvy představují stejnou pozici.

Personalista = HR specialista.

Je to právě HR specialista, kdo se stará o tvorbu personální politiky uvnitř firmy, stejně tak jako má vliv na firemní kulturu a na to, jak se firma propaguje navenek. Je jisté, že v případě větších firem mluvíme o celém HR oddělení, v takovém případě má firma svého HR Managera, HR specialisty a opět také recruitery. Práce v HR oddělení je převážně administrativní, ale ne zcela. Jelikož jako HR přijdete do kontaktu s lidmi, nelze si HR oddělení představovat pouze jako velké oddělení plné papírů. 

Kdo je víc 

V menších organizacích může personalista představovat celé HR oddělení, a proto také zastává mnoho funkcí. Od náboru, přes zaučování až po motivování zaměstnanců. Obecně ale platí, že recruiter je podřízený HR specialistovi, personalistovi. V praxi to vypadá asi tak, že recruiter nové zaměstnance hledá, dělá s nimi pohovory, připravuje je, po přijetí si je přebírá HR oddělení jako takové, které má na starost, jak již bylo řečeno, celkovou personální agendu společnosti. 

Doporučujeme přečíst:

articlevisual-6-6421b22e383a7214870907.webp

Headhunting a jeho význam

Číst

Dovednosti HR oddělení 

Ať už v HR pracujete na jakékoliv pozici, je třeba, abyste: 

  • byli empatičtí a uměli naslouchat, 
  • komunikovali efektivně, srozumitelně a otevřeně 
  • uměli plánovat a řešit případné problémy,
  • byli aktivní a samostatní. 

Zároveň je také třeba orientovat se v legislativě, chápat pracovní právo a znát principy odměňování a hodnocení zaměstnanců. V neposlední řadě je třeba mít schopnost efektivně identifikovat personální potřeby organizace, vhodně vybírat kandidáty a personální politiku organizovat a dělat tak, aby firma co nejvíce prosperovala a přitom měla spokojené zaměstnance.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!