Jak pracuje moderní finanční ředitelka | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jak pracuje moderní finanční ředitelka?

artboard-1-copy-63496d62ce85e914701398.png

Finance jsou důležitou součástí každého z nás. V dnešním rozhovoru jsme vyzpovídali Miroslavu Stodolicovou, MBA, která pracuje jako CFO pro ČR a SK ve společnosti AbbVie. Zjistíte, co obnáší pozice finančního ředitele a poznáte, jak Miroslava pracuje.

Miroslava se rozhodla spolupracovat s platformou Laba a stane se lektorkou kurzu Finanční ředitel, ve kterém vám předá své cenné zkušenosti a informace z praxe. 

Jaké jsou role a povinnosti finančního manažera/ředitele? Jak dnes vypadá správný finanční manažer?

Je veľmi ťažké popísať, ako vyzerá „správny“ finančný riaditeľ. To je veľmi relatívne. Každá spoločnosť vyžaduje rôzne úrovne finančného riadenia. V každom prípade, rola finančného riaditeľa sa v posledných desiatich rokoch veľmi zmenila a finančný riaditeľ už nie je len človek, ktorý porovnáva čísla a účtuje, ale potrebuje byť aj skutočný business partner, ktorý rozumie, ako funguje business end to end.

Jaké jsou hlavní hard/soft skills moderního finančního manažera/ředitele?

Prvý nevyhnutný hard skill je mať rád čísla, pretože finančný riaditeľ musí byť schopný analyzovať minulosť a predpovedať budúcnosť práve na základe čísel. Potrebuje vedieť identifikovať riziká a príležitosti v budúcnosti a zároveň vytvárať rôzne scenáre, aby bol schopný pripraviť organizáciu na nepredvídateľné situácie v budúcnosti. Mal by byť veľmi adaptabilný, ochotný prijímať nové technológie a byť proaktívny. Finančný riaditeľ musí perfektne poznať business a byť co-pilotom riaditeľovi spoločnosti. 

Čo sa týka soft skills myslím si, že každý človek, a teda aj finančný riaditeľ, by mal byť skromný a pokorný, mal by mať rešpekt voči ostatným ľuďom v spoločnosti, byť transparentný a nezávislý.

S kým je finanční manažer v organizaci v přímém kontaktu?

V prvom rade so svojim riaditeľom, s vedúcimi ďalších oddelení a samozrejme so svojim tímom. Finančný riaditeľ by mal inšpirovať a zároveň vedieť motivovať zvyšok organizácie. 

Co by neměl finanční manažer dělat? Jaké jsou podmínky pro úspěšné vedení?

Bežný mesiac finančného riaditeľa prebieha tak, že prvý a posledný týždeň sa väčšinou pracuje na mesačnej uzávierke. Zvyšné dva týždne sa venuje tímu, rieši ad hoc požiadavky businessu na jednotlivé analýzy, prípravy rôznych scenárov a strategické smerovanie firmy.

Jak se vyvíjí finanční manažer? Jak jste se profesně vyvíjela Vy a jak jste se dostala k financím? Baví Vás?

Svoju kariéru som začala v účtovníctve a postupne som sa prepracovala na vedúcu pracovníčku účtovného oddelenia. Po pár rokoch som sa posunula do controllingu, neskôr do role FP&A (financial planning and analysis). Táto rola ma po čase posunula do pozície business partnera. Následne prišla prirodzená zmena a rozvoj na pozíciu finančnej riaditeľky. Účtovníctvo a vôbec financie ma bavia celý život. Od 10tich rokov som sa snažila presvedčiť mamu, aby mi povedala, koľko zarába, aby som jej spočítala, koľko môžeme minút a koľko môžeme ušetriť. 😊 Všetky role a pozície, v ktorých som pôsobila, ma bavili a posunuli ma kariérne vpred. Vyhovuje mi, že som si prešla skoro všetkými finančnými rolami a rozumiem podnikovým financiám end to end. Je ale pravdou, že každý finančný riaditeľ môže mať inú cestu a vždy je dôležité prispôsobiť sa tomu, čo potrebuje organizácia.

Jaké jsou klíčové prvky úspěšného finančního plánování a rozpočtování?

Myslím si, že existujú tri kľúčové prvky – pochopiť, čo sa stalo v minulosti, mať jasnú stratégiu toho, kam sa chceme dostať a na základe tejto stratégie “predpovedať” budúcnosť.

Jaké jsou hlavní chyby začínajících finančních manažerů v českých organizacích?

Je to veľmi ťažká otázka a neviem, či na ňu dokážem odpovedať. Nie som človek, ktorý by mal hodnotiť chyby iných finančných manažérov. V každom prípade je dôležité, aby to žiadny manažér a ani finančný na začiatku neprepálil a nezobral si na svoje plecia viac, ako zvládne. Zároveň je dôležité, aby si zachoval skromnosť a pokoru a správal sa ku všetkým okolo seba s rešpektom. Je nevyhnutné, aby si vážil svoj tím a snažil sa mu pomôcť a rozvíjať ho. Mám dôležité pravidlo, že žiadna otázka nie je hlúpa. Je prirodzené, že kolega z marketingu alebo obchodného oddelenia nepozná financie tak do hĺbky. Je preto dôležité vedieť počúvať a pochopiť, prečo mi tieto otázky kladie a vedieť ich s pokorou zodpovedať.

Jak delegujete úkoly na zbytek týmu? Jaké aplikace používáte?

Väčšina delegovania prebieha cez Email, Microsoft Teams a osobne. Nepoužívam žiadne špeciálne aplikácie. 

Jak se podle vás změnil finanční sektor v posledních letech?

Finančný sektor sa veľmi zrýchlil. To, čo v minulosti stačilo je dnes je potrebné vedieť hneď a reagovať okamžite. Je potrebné byť skutočným partnerom businessu tak, ako som už niekoľko krát zdôraznila v predchádzajúcich odpovediach. V minulosti boli financie skôr o účtovaní a analýzach minulosti. Dnes sa rola posúva do predikovania budúcnosti, plánovania scenárov, identifikácie rizík a príležitostí. Je potrebné reagovať rýchlo a nebáť sa inovácií. Pokiaľ zaspíme, stratíme konkurenčnú výhodu.

Jaké vidíte plusy v remote/offline práci? Jak pracujete Vy?

V našej organizácii pracujem half remote a half HO. Tento spôsob práce mi vyhovuje a som rada, že sa pracovný sektor uberá týmto smerom. Je ale dôležité, aby bol tento spôsob práce zahrnutý v popise zákonníka práce, zákona o dani z príjmov atď. Myslím si, že je dôležité sa s ľuďmi stále stretávať, pretože ak chcete vytvoriť high performance tím, je nevyhnutné, aby ste sa s ľuďmi videli. Zároveň ale verím, že práca z domu nám dáva väčšiu flexibilitu a výrazne prispieva k work-life balance a vytvára nový životný štýl.

Jsou finance o talentu nebo jde o dřinu a tvrdou práci? 

Financie sú o oboch. Sú ľudia, ktorí sú talentovaní a financie im idú prirodzene ale chýba im lepšia pracovná morálka a zároveň tí, ktorý talent vynahradzujú tvrdou prácou. Je dôležité chcieť. Chcieť pracovať, rozvíjať sa a posúvať sa.

Jak řešíte změny v oblasti financí vně i mimo společnost? Máte nějaké tipy?

Change management je veľmi ťažký. Nedávno som čítala analýzu, kde popisovali situáciu, že len 7% ľudí je schopných zmeniť svoj životný štýl v prípade vážneho ochorenia. Len 7. Vo svojej kariére som pracovala s rôznymi tímami. Mala som tím, kde každý chcel rásť a posúvať sa vpred ale aj tím, kde rásť nikto nechcel a vyhovoval im súčasný status quo. Change is the only constant in our life a zvlášť v dnešnej veľmi rýchlej dobe. Preto si myslím, že by sme sa na zmenu mali pripraviť a ísť jej naproti, pretože ak budeme stagnovať, môžu nám hroziť nepríjemnosti. A ako riešiť change resistance? Neustále vysvetľovať benefity zmeny a popisovať riziká toho, čo môže nastať, ak sa zmena neudeje. Musíte sa obrniť trpezlivosťou a snažiť sa pochopiť pocity a starosti ľudí a zároveň dôvod, prečo sa zmeny boja.

Zajímáte se o work-life balance? Jak relaxujete?

Work-life balance je veľmi dôležitý ale zároveň je jeho chápanie pre každého pracovníka relatívne. Pre niekoho je OK pracovať 12 hodín denne, pretože mu to domáce zázemie dovoľuje a má dosť času na nabitie bateriek. Potom sú ľudia, ktorí potrebujú spať viac, ako 8 hodín denne a preto pracujú „iba“ 8 hodín denne. Oba prípady sú v poriadku. Ja work-life balance vnímam skôr ako „životný štýl“. Potrebujem mať priestor pre seba, čas na šport a na rodinu. Veľmi rada cestujem a mám radosť, keď si na to dokážem vyhradiť čas. Ak by som mala svoj relax vyjadriť číslami, myslím, že v 80 % prípadov sa mi darí prísť domov z práce a vypnúť. Som toho názoru, že by sme nemali pracovať cez víkend a preto sa to snažím maximálne dodržiavať. Samozrejme, že existujú výnimky, hlavne v niektorých obdobiach roku, kedy je “peak” a môže sa stať, že sa práca presunie aj na víkend. Mala by to byť ale viac výnimka ako pravidlo. Mám šťastie, že moja rodina chápe a „toleruje“ moje pracovné nasadenie a vyťaženie. Napríklad, keď sme na dovolenke mám s manželom dohodu, že pri raňajkách a večeri si vyhradím čas na e-maily. Je to z toho dôvodu, aby som sa nedostala do situácie, že mi niečo dôležité unikne ale hlavne, aby som si vyčistila e-mailovú schránku. Pretože vrátiť sa do práce po dovolenke a mať v schránke tisíce e-mailov je naozaj peklo. Je ale nutné poznamenať, že každý človek to má nastavené inak a vyhovuje mu iný systém. 

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!