Jak pracuje profesionálka z oblasti účetnictví? | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jak pracuje profesionálka z oblasti účetnictví?

montaznaa-oblast-1-kopia-22-1-62de63ca77d41852346533.png

Účetnictví je činnost vedoucí k zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, tedy výsledku hospodaření za určité období. Je to nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. V dnešní době již existuje mnoho programů, které účetnictví zjednodušují, ale stále je potřeba se v tomto oboru umět orientovat.

Více nám o moderním účetnictví řekne Kateřina Nováková, která je Head of Accounting Team ve společnosti ASB Group.

Kateřina se rozhodla spolupracovat s platformou Laba. Stane se lektorkou online kurzu „Základy účetnictví“, během kterého vám předá cenné informace a know-how ze své praxe.

Jak si představujete dokonale vedené účetnictví?

Dokonale vedené účetnictví je takové, kde obratová předvaha sedí do nuly. :-)

A ve kterém účetní ví, co se skrývá pod každým zůstatkem, a v případě kontroly z finančního úřadu je schopna/schopen zůstatky doložit primárními doklady.

Dále by mělo účetnictví splňovat požadavky vedení společnosti na informace, které potřebuje ke svému rozhodování. A samozřejmě musí být v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou.

Pracujete jako Head of Accounting Team, co tato pozice obnáší?

V rámci této pozice koordinuji jedenáctičlenný tým, skládající se z juniorů, samostatných účetních a seniorů. Mou běžnou agendou je alokace zakázek, podpora týmu v krizových situacích, motivace, odměňování a péče o klienty.

Jsem zodpovědná za projekty, jež má můj tým na starosti, od převzetí a nastavení spolupráce (ať už v rámci jednotlivých oddělení ASB, s klientem, i se třetími stranami), přes kvalitu služeb, po přípravu pravidelných reportů a ročních závěrek. Dále řeším fakturaci a efektivitu zakázek.

Co je v oblasti účetnictví aktuálně trendy? Plánují se nějaké změny?

V posledních letech je to snaha o maximální automatizaci. Využívají se k tomu různé systémy na vytěžování dokumentů (především faktur), které jsou schopny komunikovat s účetním SW a zjednodušují tak práci účetní. Pro předávání dokumentů se využívají sdílená úložiště (OneDrive nebo Dropbox), poštou nebo e-mailem už přichází naprosté minimum dokladů.

Chystá se nový zákon o účetnictví, který by měl začít platit od 1.1.2024. Mimo jiné si klade za cíl zpřehlednit soustavu českých účetních předpisů, a v některých oblastech přiblížit lokální legislativu Mezinárodním účetním standardům tak, aby účetní informace byly srovnatelné na mezinárodní úrovni.

Jaké aplikace nejčastěji využíváte ke své práci?

V rámci své manažerské práce využívám především CRM systém a výstupy z něj. Vyhodnocuji efektivitu zakázek, vytíženost účetních, schvaluji docházku a fakturaci klientům.

Při přípravě reportů využívám data z účetnictví nebo CRM systému, které dále zpracovávám v MS Excel.

Jak motivujete sama sebe, pokud je toho na Vás v práci moc?

I když je práce občas hodně, nemám problém ani tak s motivací, jako s časem. :-)

Práce mě baví, a to je asi ta nejdůležitější motivace. Vyhovuje mi různorodost zakázek, mix mezi interními projekty a klientskými zakázkami. Když si na jedné činnosti nevím rady, mohu si „odskočit“ na chvíli k něčemu jinému, a vrátit se za čas s čistou hlavou.

Je POHODA nejjednodušší program nebo je naopak user unfriendly?

Nevím, zda nejjednodušší, ale z těch, se kterými mám zkušenosti, je určitě nejvíce user friendly.

Jaký máte názor na účetní programy, které fungují zásadně online?

Nemám s nimi osobní zkušenost, ale nezaznamenala jsem žádnou negativní kauzu, takže bych řekla, že pokud je zajištěna bezpečnost a archivace dat, a stabilita a dostupnost systému, tak to asi může fungovat.

Jak vypadá Váš běžný pracovní den?

Můj běžný pracovní den začíná kávou. :-)

Potom záleží, v jaké části měsíce se zrovna nacházíme. Na začátku měsíce reviduji timesheety kolegů, abychom měli v systému připravena správná data pro kalkulaci mezd a generování klientských faktur. Také chystám reporty pro klienty, kteří požadují měsíční reporting. V druhé polovině měsíce mám více prostoru věnovat se interním záležitostem – poradám, nastavování procesů, komunikaci s kolegy. Pokud bychom se bavili o kterémkoliv dni od ledna do konce června, určitě by jeho náplní byla také příprava IFRS závěrek, konsolidací, revize statutárních závěrek pro naše klienty a podobně.

Jaké hlavní schopnosti a dovednosti jsou důležité pro práci v účetnictví?

Ze schopností bych zmínila pečlivost, a určitou systematičnost a pořádkumiluvnost. Pohybujeme se v oboru, kde je potřeba účetní doklady archivovat, a pokud je máte založené přehledně, nezaskočí vás kontrola z finančního úřadu ani několik let zpětně.

Velikou výhodou je analytické myšlení, schopnost určitého nadhledu a vidění souvislostí.

Účetnictví je logické, takže se hodí zdravý selský rozum. :-)

Osobní otázky:

Jak moc je pro Vás důležitý work-life balance?

Vyvážený pracovní a osobní život je pro mě zásadní. Mít čas na rodinu a koníčky, umět relaxovat, „vyčistit hlavu“, je základní předpoklad pro to, aby člověk potom mohl v zaměstnání podávat dobrý výkon.

Co se Vám na účetnictví líbí? Máte ráda pořádek v číslech?

Líbí se mi, že je účetnictví logické, každá transakce má svou protistranu, dá se říct, že všechno souvisí se vším. Když se na výkazy člověk podívá s určitým odstupem, musejí dávat smysl.  

Jak dlouhou máte praxi v oblasti účetnictví?

V oblasti účetnictví se pohybuji od roku 2003, kdy jsem začínala jako asistent auditora v Big4. Věřím, že praxe v auditu byla to nejlepší, co jsem pro svou další kariéru mohla udělat. Po 4 letech jsem se rozhodla z auditu odejít, a s kratší zastávkou v interním účetním oddělení jsem zakotvila v poradenství. V ASB působím již 14 let, začínala jsem jako specialista reportingu, poté jsem se posunula na pozici manažerky účetního týmu, ale klientskou agendu jsem si částečně ponechala.

Vyhovuje Vám spíše práce z domova nebo dáváte přednost fyzickému dojíždění do kanceláře?

Oceňuji, že mám možnost pracovat z domova, a home office občas využívám, ale poslední dobou se mi lépe pracuje v kanceláři. Mám bližší kontakt s kolegy, takže řešení problémů je flexibilnější.

Doba covidová nám ukázala, že i z domova jde podávat 100% výkon, a že lze efektivně komunikovat s týmem i klienty přes nástroje typu MS Teams nebo Zoom, ale z dlouhodobého hlediska osobní kontakt nahradit nelze.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!