Úspěch firmy závisí na spokojenosti zaměstnanců | Laba Czech
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Úspěch firmy závisí na spokojenosti zaměstnanců

Komplexní motivace Total Rewards: vzdělávání, kariérní rozvoj a pohodlí.

image3-6256cd43ac498981039552-min-6464e3cbcd6ae484962379.jpg

Odborníci již nejsou motivováni platem. Finanční bonusy ve velkých společnostech se příliš neliší. Pro udržení zaměstnanců je nezbytné příznivé prostředí, rozvoj a pohodlí. Pouze spokojený tým může vést společnost k dosažení jejích cílů.

Je třeba hledat komplexní přístupy a postupně měnit organizaci procesů. Je třeba zohlednit potřeby každého zaměstnance.

O principech Total Rewards jsme se dozvěděli ve společnostech Facebook a Google. A zeptali jsme se bývalého HR-ředitele společnosti Preply, Michaila Prituly, co je důležité naučit zaměstnance, jak si je udržet a vytvořit jim příjemné pracoviště.

Co jsou Total Rewards

Dříve platilo pořekadlo: „Compensation and benefits“. Když však zaměstnanec nastoupí do společnosti, zajímají ho více benefity než jen odměna. Členové generace Y dávají přednost rozvoji, samostatnosti a zajímavým úkolům před pojištěním a sušenkami zdarma. Stejně důležitá je i dobrá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. To vše dostávají výměnou za úsilí, loajalitu a svůj výkon.

Mikhail Pritula

Total Rewards je komplexní přístup k motivaci zaměstnanců. Zahrnuje zvýšení platu a výkonnostní odměny. Každý člen týmu může získat vzdělávání, zdravotní pojištění, flexibilní rozvrh, volno a pohodlí v kanceláři.

Takový systém by měl udržet odborníky a pomoci jim pracovat produktivně. A výkonní zaměstnanci umožňují společnosti dosahovat jejich cílů.

Obsah Total Rewards

Podle definice WorldatWork zahrnuje pojem Total Rewards:

 • Kompenzace – mzdy, prémie, jednorázové odměny.
 • Benefity – pojištění, stravování, mobilní telefony, sportovní aktivity.
 • Harmonie pracovního a soukromého života, tzv. work-life balance. Flexibilní pracovní doba a možnost pracovat na dálku. Služby v kanceláři, jako je masážní salon nebo čistírna.
 • Řízení výkonu a uznávání úspěchů. Systém stanovování cílů, hodnocení výkonu a odměn za dobrý výkon.
 • Rozvoj a kariéra – úsilí společnosti zaměřené na růst zaměstnanců nebo jinými slovy na řízení talentů.

Jak systém funguje

„Total Rewards splňuje potřeby různých zaměstnanců. Tento přístup umožňuje rychle reagovat na měnící se požadavky.

Pro uchazeče bylo například důležité, aby měl mzdu 50 tisíc korun měsíčně, aby nabídku od společnosti následně přijal. Pak si uvědomil, že se stejnou částkou může počítat i v jiných organizacích. Možnost „kývnout“ na peníze od takové společnosti okamžitě zmizí.

Zaměstnanec se začne zajímat o rozvoj a školení. Organizace, která se soustředí pouze na platy a odměny, zaměstnance ztratí. S Total Rewards je však možné si ho udržet a motivovat ho.

Až se například zaměstnanci narodí dítě, bude důležité, aby přišel do kanceláře v 10 hodin, odešel v 18 hodin a mohl 2 dny v měsíci pracovat z domova. Společnost bez motivačního systému opět přijde o zaměstnance. A Total Rewards bude okamžitě reagovat na nové potřeby.

Podle zkušeností účastníků kurzu mnoho organizací používá systém Total Rewards. Často je však zaměstnavatel nevyužívá k přilákání, udržení a motivaci zaměstnanců.“

Mikhail Pritula

Jak funguje systém Total Rewards ve známých společnostech

„Ve společnostech Google, Facebook a dalších úspěšných organizacích se zaměření na celkové odměny objevilo před několika lety. Ve své knize How to Make Work Rule  popisuje personální ředitel společnosti Google, Laszlo Bock, jak implementovali systém Total Rewards.

Systém pomáhá řešit problémy a výzvy společnosti a přilákat, udržet a motivovat zaměstnance. Facebook dosáhl svého vrcholu později než Google. Organizace musela dohnat konkurenci a uchýlit se k systému Total Rewards,“

- Mikhail Pritula říká.

Kniha pojednává o 4 zásadách Total Rewards, které společnost dodržuje:

 • Google se vzdal iluze odměňování zaměstnanců podle jejich zásluh, píše Laszlo Bock: „V neplodné snaze být spravedlivý, vymýšlí většina firem systémy odměňování, které mají odměňovat ty nejlepší a ty, kteří se chystají odejít.
  Zde je první a nesmírně důležitá zásada: vraťte se k přijatým postupům, i když je vám to zpočátku nepříjemné... Problémem je, že osobní přínos pro společnou věc často roste mnohem rychleji než plat.“
 • Úspěchy by se měly oslavovat, ne odměňovat. Vedení společnosti Google kdysi zavedlo „odměnu pro zakladatele“ ve výši 1 milionu dolarů a pak od ní upustilo.
 • „Aniž bychom to chtěli, vytvořili jsme motivační systém, který snížil pocit štěstí téměř celé společnosti... Peníze jsme postavili do centra dění, aniž bychom to chtěli,“ poznamenává Laszlo Bock ve své knize.
 • Usnadněte si vyjadřování empatie. „Umožnit lidem, aby se navzájem odměňovali, prospěje firemní kultuře,“ rozhodl se Google.
 • Oceňte neúspěch, pokud je smysluplný. Laszlo Bock píše: „Už samotný akt vědomého riskování si zaslouží povzbuzení, zvláště když hrozí neúspěch. Jinak lidé přestanou riskovat úplně.“

Principy Total Rewards ve společnosti Google

Základní heslo zaměstnanců společnosti Google:

Svoboda jednání zvyšuje produktivitu.

Společnost má vysokou úroveň mezd a firemní kulturu, která podporuje rozvoj. Při zavádění systému Total Rewards doporučuje vedení společnosti Google zavádět postupně jednu metodu. Tým tak získá čas, aby si na inovace zvykl, a vedení může vyhodnotit výsledky.

#1. Podpora rodiny

Společnost Google poskytuje mateřskou dovolenou a peněžitou náhradu po narození dítěte. Zaměstnanci mají nárok na dávky v případě úmrtí. Vdova nebo vdovec tak dostane 50 % původní mzdy zesnulého po dobu 10 let.

Společnost si váží domácích mazlíčků – do některých kanceláří si můžete vzít psa.

#2. Zdravý životní styl

Společnost dbá na zdraví svých zaměstnanců. V kancelářích jsou k dispozici fitness centra, lékař, masáže a chiropraktické služby. Kuchyně a kavárny nabízejí obědy a občerstvení zdarma.

#3. Podpora

Společnost se nejen dělí o zdroje se svými zaměstnanci, ale oceňuje totéž u svých zaměstnanců. Charita a dobrovolnictví jsou podporovány.

#4. Volný čas

Každý potřebuje čas na odpočinek. Důležité je cestování, osobní život, rodina a přátelé. Můžete pracovat s flexibilní pracovní dobou nebo si vzít volno navíc. Nejlepší zaměstnanci dostávají 1-2 roky volna, aby mohli přemýšlet o projektech.

#5. Řízení financí

Poradci vám mohou pomoci s plánováním osobních financí, úspor a vkladů. Existuje zde i důchodový systém.

#6. Investice

Každý má možnost osobního a kariérního růstu. Můžete se například naučit programovat, vařit nebo hrát na kytaru.

Jak Facebook odměňuje zaměstnance

Společnost Facebook uplatňuje komplexní přístup k odměnám a výhodám. Společnost se zaměřuje na 7 oblastí, aby zajistila pohodlí zaměstnanců v kanceláři i mimo ni.

 • Zdraví. Cílem Facebooku je vytvořit komunitu zdravých lidí. V rámci zdravotního pojištění je k dispozici několik konzultací s lékaři.
 • Rodina. Organizace podporuje plánování rodiny. Zaměstnancům bude pomáhat stát se pěstouny a podporovat program náhradního mateřství. K dispozici je zdravotní pojištění pro rodinné příslušníky, mateřská dovolená a porodné.
 • Společenství. Facebook umožňuje lidem z celého světa najít se navzájem a zůstat v kontaktu. Jednou ze zásad společnosti je dobrá týmová práce a podpůrné prostředí.
 • Růst. Je důležité učit se po celý život. K prohloubení odborných znalostí a dovedností je k dispozici mnoho programů a nástrojů.
 • Peníze. Organizace vám pomůže stanovit finanční cíle a dodržovat je. K dispozici je penzijní připojištění a životní pojištění.
 • Pohodlí. Každá kancelář odpovídá potřebám zaměstnanců a pomáhá šetřit čas. Zaměstnanci mají k dispozici obědy a občerstvení, pohodlné řešení dopravy a náhradu cestovních nákladů.
 • Odpočinek. Když zaměstnanci potřebují trávit čas s rodinou, pečovat o své zdraví, jet na výlet nebo se jen zotavit, společnost jim tento čas poskytne.

Fáze zavádění systému Total Rewards

Vyhodnoťte svůj současný systém odměn

Zjistěte, zda vám vaše strategie benefitů a odměn pomáhá dosahovat cílů vaší společnosti. Zeptejte se zaměstnanců na jejich názory na mzdy a odměny, zda vidí příležitosti k růstu a rozvoji.

Určete následující body:

 • pro které jsou poskytovány odměny a výhody
 • jaké chování a hodnoty si zaslouží odměnu
 • jaké typy odměn fungují nejlépe
 • jak bude společnost program financovat

Vývoj nového systému

Vedení by mělo zvážit různé přístupy a určit, který z nich se lépe uchytí. Vedení rozhoduje o tom, za co a jak zaměstnance odmění. Personální stratégové navrhují mimořádné odměny, dovolené a pružnou pracovní dobu.

Měly by být zajištěny možnosti odborné přípravy a profesního rozvoje.

Zavádění Total Rewards

Jakmile je nový systém odměňování spuštěn, personální oddělení sdělí strategii týmu. Školení je zajištěno – vedení se musí naučit měřit dosažené výsledky. Je důležité, aby zaměstnanci pochopili, jaký přístup k práci je žádoucí.

Vyhodnocení výsledků

Po zavedení nového systému byste měli zkontrolovat jeho efektivitu a výsledky sdělit osobám s rozhodovací pravomocí. Na základě toho lze navrhnout zlepšení a určit, které metody fungují lépe.

Proč je důležité aplikovat systém Total Rewards ve firmě?

"Bez Total Rewards nebude organizace konkurenceschopná na trhu práce, nebude schopna získat A-Players (výkonné spolupracovníky). Dříve nebo později se obchodní výkonnost společnosti sníží.

Jak celkové odměny ovlivňují růst zisku

Zavedení systému Total Rewards není rozmar nebo touha potěšit tým, ale efektivní obchodní nástroj v personálním řízení. Pokud nepoužíváte přístup Total Rewards – můžete bezpečně říci, že přicházíte o část svých zisků.

Společnosti, které spustí Total Rewards jednoduše získají více zaměstnanců.

Podle průzkumu společnosti Gallup se výkonnost podniku zvyšuje následovně:

 • O 22 % vyšší ziskovost
 • O 21 % vyšší produktivita
 • O 10 % větší zaměření na zákazníka
 • O 37 % méně absencí
 • o 65 % nižší fluktuace zaměstnanců
 • O 28 % menší poškození zařízení
 • O 48 % méně zranění
 • O 41 % méně závad

Praxe potvrzuje, že systém Total Rewards pomáhá organizacím překonat krizi. Společnosti, která používala Total Rewards se dařilo lépe v odměňování zaměstnanců a udržování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Když už mluvíme o tom, že mzdy a odměny nemají skutečný dopad na motivaci zaměstnanců, neměli bychom zapomínat, že jejich snižování jednoznačně demotivuje.

Pokud organizace v průběhu roku snížila výši platů a odměn – klesly i příjmy společnosti.

Organizace, jejichž zisky klesly, se uchýlily k následujícímu:

 • snížení rozpočtu na roční odměny zaměstnanců
 • snížení náklady na zdravotní pojištění
 • snížení financování penzijních programů
 • snížení rozpočtu na školení

Naopak tržby za 12 měsíců rostly těm společnostem, které nešetřily na ročních bonusech, pojištění a školení. Pobídkové rozpočty jsou investice, nikoli organizační náklady.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!