Finanční management patří k důležitým činnostem, kterými se musí vedení společnosti zabývat | Laba Czech
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Finanční management patří k důležitým činnostem, kterými se musí vedení společnosti zabývat.

frame-2737-6218bc9bd4df7874589206.jpg

Mezi hlavní úkoly patří: financování, čili získávání potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů; investování, tedy umisťování peněz do různých forem nepeněžního hmotného i nehmotného majetku; ekonomické řízení provozní výkonnosti podniku a rozhodování o výsledku hospodaření, především o rozdělování zisku.

Hlavním cílem finančního řízení by proto měla být maximalizace tržní hodnoty firmy pro její vlastníky. Více nám o finančním managementu a jeho řízení řekne pan Tomáš Vahalík, který je národním finančním ředitelem ve společnosti Valeo, kde má na starost jak Českou republiku, tak i Slovensko a Rusko. Má dlouholeté zkušenosti z exekutivních pozic nejen v Česku, kde se zúčastnil mnoha startupů a restrukturalizací mnoha podniků. 

Nyní navázal spolupráci i s námi, aby se stal lektorem kurzu Řízení financí a naučil vás, potencionální studenty, jak využít jeho know-how a zkušenosti z praxe i ve své práci nebo byznysu. 

#1. Jaké jsou role a povinnosti finančního manažera/ředitele? Jak dnes vypadá správný finanční manažer?

Nejdůležitější rolí finančního manažera/ředitele je být partnerem a poradcem vlastníkům a vrcholovému managementu. Na základě odborných doporučení finančního manažera totiž vlastník či generální ředitel přijímají důležitá rozhodnutí, která často ovlivňují budoucnost společnosti. Kromě toho je zcela zásadní, aby finanční ředitel zajistil integritu a správnost finančních výkazů a reportingu společnosti, jakožto i správné fungování systému vnitřních kontrol v podniku. 

#2. Hard/soft skills moderního finančního manažera/ředitele

 Hard: analytické dovednosti, dobrá znalost účetnictví a forecasting/budgeting. Jazykové dovednosti (angličtina je must-have, znalost dalších jazyků je určitě výhodou). Znalost programu Excel a ERP systémů.

#3. S kým je finanční manažer v organizaci v přímém kontaktu a na kom závisí jeho práce?

Finanční manažer je většinou součástí top managementu daného podniku a je tak v denním kontaktu s generálním ředitelem a manažery ostatních oddělení.

Nejčastěji spolupracuje s oddělením logistiky a HR, ale na projektech se potkává de facto s pracovníky všech oddělení. 

Jako osoba odpovědná za výkaznictví a reporting je v přímém kontaktu rovněž s centrálou (v případě korporací) či s vlastníky společnosti. 

#4. Co by finanční manažer NEMĚL dělat?

Finanční manažer nesmí v žádném případě zkreslovat či manipulovat s finančními výkazy, a to ani s „dobrým úmyslem“ pomoci svému podniku. Takové jednání je cesta do pekel jak pro daného finančního manažera, tak pro podnik, ve kterém by se takového jednání dopustil. 

#5. Jak se vyvíjí finanční manažer? Jak jste se profesně vyvíjel vy?

Kariéra finančního ředitele většinou začíná pozicí finančního analytika či controllera, případně prací v auditu pro některou ze společností tzv. Velké čtyřky, jako tomu bylo v mém případě. Pokud je člověk na těchto pozicích úspěšný, posunuje se na pozice s odpovědností za menší team lidí, např. hlavní účetní, controlling manager atd. Poté již následují pozice finančního manažera jednotlivého závodu, která se v zahraničních společnostech také nazývá plant controller. V případě úspěšného zvládnutí této role je pak cesta otevřená k pozici s odpovědností za více závodů, popř. národní či regionální pozici.  

#6. Jaké jsou klíčové prvky úspěšného finančního plánování a rozpočtování?

S oblibou říkám, že nelze správně předpovídat budoucnost, pokud nechápu minulost a nerozumím současnosti.  Klíčem ke správnému „přečtení“ minulého a současného vývoje podniku je znalost účetnictví, která mi umožní porozumět a správně interpretovat finanční výkazy. A právě pochopení dosavadního vývoje společnosti mi umožní úspěšně plánovat rozvoj podniku a správně sestavit rozpočet. 

#8. Jaké jsou hlavní chyby mladých začínajících finančních manažerů (nejen) v mezinárodních organizacích?

Mladí finanční manažeři se často pod tlakem termínů ocitají ve velkém stresu a bojí se, že při své práci udělají chybu. Proto často opakovaně kontrolují a přepočítávají své kalkulace a reporting, včetně malých, relativně nevýznamných položek. Dalším velmi častým zdrojem neefektivity práce finančního oddělení je nedostatečná delegace úkolů ze strany finančního manažera na tým, způsobený obavami, že nikdo jiný to tak dobře neudělá. To ovšem vede k tomu, že finanční oddělení nestíhá termíny a v konečném důsledku také k přepracování, případně vyhoření manažera, jakožto i ke ztrátě motivace dalších členů týmu, kteří se nedostanou k zajímavým úkolům.

#9. Pracujete pro společnost Valeo a předtím pro další společnosti různých zaměření. Jak ovlivňuje odvětví společnosti práci finančního manažera/ředitele? Jaká jsou specifika?

Říká se, že úspěšný finanční ředitel může vykonávat svoji funkci v různých odvětvích, bez nutné detailní znalosti daného odvětví. Částečně s tímto tvrzením souhlasím – pro práci finančního ředitele je rozhodně důležitější znalost účetnictví, finančního plánování či finanční analýzy než 20 let zkušeností z daného odvětví. Na druhé straně, pokud pracujete v oboru delší dobu, je to pro vás nesporná výhoda, spočívající zejména v lepším pochopení fungování byznysu a v rychlejší komunikaci s kolegy. Automobilový průmysl, ve kterém pracuji, bývá považován ve finanční komunitě za špičku, neboť se zde setkáváte s komplexními a sofistikovanými systémy, úzce propojenými s výrobou, skladovým hospodářstvím, dodavatelsko-odběratelskými řetězci apod. Navíc jsou podmínky v automotive velmi turbulentní a úspěšný finanční ředitel na ně musí umět reagovat. Výsledkem je nutnost celoživotního vzdělávání a zdokonalování se.  

#10. Podnikovým financím se věnujete přibližně 20 let. Jak moc se tento „svět“ za tu dobu změnil?

Na začátku mé kariéry měl prakticky každý závod vlastní finanční oddělení s účtárnou, sdílená centra služeb (SSC) u nás teprve začala vznikat. Notebooky a mobily vypadaly o dost jinak než dnes, účetní systémy byly postaveny na DOSu a uživatelsky rozhodně nebyly nejpřívětivější. Dnešní finanční manažer bývá vybaven nejmodernější výpočetní technikou, mnohé finanční funkce jsou centralizované v regionálních centrech sdílených služeb, svět se stále více digitalizuje. Zvláště v poslední době je patrný příklon alespoň k částečné práci z domova a tento trend podle mého názoru přetrvá i po odeznění pandemie COVID-19. Finanční ředitel musí umět zpracovat mnohem větší množství informací, než dříve, efektivně je vyhodnotit a rychle přijímat rozhodnutí. 

#11. Jaká jsou hlavní úskalí spolupráce se společnostmi z jiných zemí?

Každá země má svá kulturní a historická specifika a pro rozvíjení úspěšné spolupráce je nezbytné se alespoň s těmi nejdůležitějšími seznámit a respektovat je. Mně osobně při mezinárodních projektech vždy pomohlo, že jsem se snažil kolegům z jiných zemí naslouchat a pochopit jejich pohled na věc. Takovým přístupem se vyvarujete mnohdy zcela kardinálních chyb v plánování projektů, protože přístup „copy – paste“ v mezinárodním kontextu prakticky nikdy nefunguje. A navíc tím dáváte najevo respekt vůči těm, se kterými musíte spolupracovat. 

#12. Je nutné mít ve vašem oboru talent nebo je to hlavně o tvrdé práci?

Domnívám se, že určité nadání pro práci ve financích je potřeba, zvlášť pokud se chcete vypracovat na vyšší exekutivní pozice. Ale neméně důležité je nadšení a touha neustále se vzdělávat a zdokonalovat. Na své pozici pracuji s kolegy z různých generací, od boomerů přes mileniály, až po generaci X/Y/Z. Každý člověk je jiný, má jiné životní priority, cíle i přístup k práci. Ale právě v pochopení této různorodosti, ve správném přístupu k jednotlivcům a v jejich integraci do úspěšného týmu vidím klíčovou roli moderního finančního manažera / ředitele.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Social media marketing»
Marketing a PR
Vede Vítězslav Klement
24. června 5. srpna
Vítězslav Klement