Aleksandar Mackov, Senior Manager, ATS Linehaul Operations v Amazon — lektor v Laba Czech
Blog
if locale != request.locale

Hledat

Aleksandar Mackov

Senior Manager, ATS Linehaul Operations v Amazon

Aleksandar Mackov

— Vytvoření „best in class“ výrobního provozu v ČR, což vedlo k 90% eliminaci ztrát ve výrobě

— Implementace programu kvality „best in class“ v provozu zpětné logistiky na Slovensku, generující 75% zlepšení výsledků kvality

— Zlepšení provozu podpory dopravy, generující více než 95% snížení dopadu na zpožděné dodávky zákazníkům, způsobené chybami v procesech podpory dopravy

— Zvýšení výrobních a logistických toků o >30 % bez kapitálových investic do provozu

Lektor*ka pracoval*a v těchto společnostech:

Amazon