Změny v účetnictví v roce 2023 | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Změny v účetnictví v roce 2023

article-15-2-64219faf7f376903047039.webp

Nový rok, nový systém? S rokem 2023 přichází v oblasti daní a účetnictví obecně novinky a změny. Pojďme se na tyto změny společně podívat. 

Zvýšení limitu pro povinnou registraci plátců DPH 

Pro povinnou registraci plátců DPH platí, že vzniká v případě, kdy plátci daně či osoby identifikované k dani překročí stanovenou hranici ročního obratu. Aktuální hranice 1 milionu se od nového roku posouvá na hranici 2 miliony. Za obrat je považován souhrn úplat bez daně. V souvislosti s tímto zvýšením budou finanční úřady při posuzování toho, zda se (ne)stanete plátcem daně, přihlížet ke faktu, že v případě, že osoba v období mezi prosincem 2021 a prosincem 2022 překročila obrat 1 milion, nestává se automaticky plátcem DPH ani jí nevznikají žádné povinnosti. 

Změna daně z příjmů právnických osob 

Od nového roku bude nově zavedena tzv. daň z mimořádných příjmů, ta se týký zejména bankovního a energetického sektoru. Zároveň došlo k prodloužení tzv. mimořádných odpisů, které bude možné aplikovat na různé druhy majetku, a to do 31. 12. 2023. Novela zákona obsahuje také ustanovení zaměřující se na specifické situace v případě nemovitých kulturních památek. 

Změna daně z příjmů fyzických osob 

S novým rokem přicházejí tři nová pásma paušální daně, ta ovlivní jak zaměstnance, tak živnostníky. Nově tedy budou existovat tří příjmová pásma, na jejichž základě bude stanovována výše paušální daně, výše může nabývat různých hodnot. Další novinkou je pak zvýšení obecné hranice příjmů, při jejímž dosažení mají fyzické osoby povinnost podat daňové přiznání, a to z 15 000 Kč na 50 000 Kč za rok. Změna nastává i u výše ročního limitu příjmů dosažených mimo zaměstnání, u kterých vzniká povinnost podat přiznání, a to na 20 000 Kč. 

Datové schránky 

Od 1. 1. 2023 bude pro všechny OSVČ a právnické osoby zavedena datová schránka. Datová schránka představuje elektronické úložiště sloužící k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci a právnickými či fyzickými osobami. Na zřízení všech datových schránek má úřad časové rozmezí tří měsíců, do konce března 2023 tedy každá OSVČ musí mít svou datovou schránku. Se vznikem datových schránek přichází i povinnost podávat elektronické daňové přiznání. 

Pokles pokut u kontrolních hlášení 

Nově budou pro OSVČ a společnosti s ručením omezeným sníženy pokuty za prohřešky u kontrolních hlášení na polovinu. Další připravovanou změnou je i to, že by mělo docházet k odpouštění jedné pokuty ve výši 10 000 Kč. 

Zlevněné sociální pojištění 

Pro zaměstnance na částečné úvazky přijdou slevy na pojistném, a to od února 2023. Tato sleva se však bude týkat jen vybraného okruhu zaměstnanců – jsou to: 

  • rodiče dětí do 10 let, 
  • studenti středních a vysokých škol, 
  • osoby se zdravotním postižením, 
  • osoby na rekvalifikaci, 
  • osoby starší 55 let.

Daňová amnestie  

Tedy návrh se dvěma opatřeními. Bude se jednat o mimořádné odpuštění příslušenství daně, ale také o mimořádný zánik nedoplatků na dani. Zároveň přijde nová sleva na zastavenou exekuci. 

Závěrem

S novým rokem dochází v oblasti účetnictví k mnohým změnám. Chcete-li daním a daňovým novinkám porozumět, prozkoumejte náš kurz Základy účetnictví pod vedením Ing. Kateřiny Novákové, FCCA, Head of Accounting team společnosti ASB, Czech Republic. Naučíme vás vést účetnictví pro malé i střední podniky.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«HR manažer»
HR a recruitment
Vede Gabriela Šimšová
27. května 3. července
Gabriela Šimšová