10 tipů pro podnikatele od zkušeného finančníka | Laba Czech
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

10 tipů pro podnikatele od zkušeného finančníka

photo58d501abede69-61d58bc490234979948686.jpg

Podnik skončí, když mu dojdou peníze. Proto je důležité, abyste byli schopni udržet stabilní peněžní tok.

Ale je to bohužel den ode dne těžší. Tržby a marže klesají. Dodavatelé omezují odklady splátek, banky omezují poskytování úvěrů, zvyšují sazby a vyžadují zajištění a úvěrovou historii.

Jak zajistit, aby rostoucí podnik neměl problémy s financováním?

Zde je několik bodů, které vám zajisté pomohou:

Oddělte osobní finance od firemních

Často se stává, že podnikatel vybírá peníze z podniku, když je potřebuje.

To vede k problémům s likviditou - nedostatku hotovosti v podniku a samozřejmě je mnohem obtížnější sledovat výdaje.

Pro vyvedení peněz z podniku existují dvě podmínky: v podniku je zisk, což potvrzují účetní výsledky, a za druhé jsou peníze na výplatu dividend.

Zabývejte se finančním plánováním

Majitel je natolik zapojen do každodenního provozu, řešení problémů a vyřizování objednávek, že nemá čas dívat se na firmu jako celek.

Mnoho podnikatelů neplánuje cash flow, a proto se vystavují riziku, že se dostanou do nedostatku hotovosti nebo že nezajistí potřebný provozní kapitál pro rostoucí podnik.

Pokud podnikatel předem ví, kolik peněz bude potřebovat, kdy a na co, může navázat vztah s bankou nebo soukromým věřitelem.

Banka bude určitě potřebovat nějaký čas na kontrolu: potvrzení zajištění a analýzu finančních výkazů.

Dobré plánování zvyšuje odolnost vůči krizím na trhu, usnadňuje pravidelné dodávky a zvyšuje pravděpodobnost, že společnost bude schopna využít nejlepší příležitosti, která se na trhu objeví.

Pochopte celý obraz finančního výsledku, mít jednotný účetní základ je důležité

Často se stává, že společnost má 2-3 účetní základny, které spolu příliš nesouvisí.

Neexistence jednotného účetního základu pro všechny operace znamená, že nikdo přesně neví, co se v podniku děje: účetní výkazy neodpovídají výkazům pro management a ty zase neodpovídají daňovým výkazům. A nikdo přesně neví proč.

Samozřejmě, že podniky mohou mít rozdíl v účetnictví a daňovém účetnictví, ale to lze provést úpravou hlavního výkaznictví.

Sledujte marží a obratu z prodeje na úrovni každého produktu nebo skupiny produktů

Je potřeba aktualizovat sortiment včas, abyste dosáhli rovnováhy mezi vysokým obratem za produkty, které přitahují zákazníky, a produkty s vysokou marží, které umožňují získat vysoký zisk.

Vyhněte se vysoké koncentraci prodeje

Pokud jeden z vašich zákazníků nebo manažerů přináší více než 50% vašich příjmů, může být jejich ztráta pro vaši firmu velmi škodlivá.

Velcí zákazníci obvykle začnou odkládat platby, protože si uvědomují jejich důležitost pro podnik. Na druhou stranu se manažeři mohou chovat nevhodně a diktovat si podmínky, pokud mají tuto pravomoc.

Posílení kontroly solventnosti

Pokud společnost prodává na splátky, nebo platí předem za dodávky (což dnes není běžné), musí si ověřit solventnost a spolehlivost zákazníka nebo dodavatele tím, že si na internetu a ve speciálních databázích ověří jeho právní údaje, vlastnictví, historii.

V auditu se tomu říká background check.

Čtěte smlouvy a uzavírejte dohody jen písemně

Alespoň v e-mailu. To je nutné ze dvou důvodů. V první řadě je třeba stanovit klíčové podmínky, aby se předešlo neshodám během plnění smlouvy.

Druhým úkolem je zkontrolovat klíčové podmínky transakce a včas zjistit její dopad na peněžní toky. To je důležité zejména u dlouhodobých, ale ziskových smluv.

Začínejte jednání s bankami předem

Najít si finančního partnera, projít první seznámení, připravit potřebné dokumenty, které potvrzují vaši finanční situaci a případně i zajištění. S tímto je potřeba začít dostatečně předem.

Firmy, které jsou starší než jeden rok, mohou obvykle využít přečerpané konto pro vyřízení úvěru.

Přečerpané konto slouží jako finanční rezerva a umožňuje podniku využívat úvěrový rámec pouze ve dnech, kdy je to potřeba.

Zajištění měnových rizik

V podmínkách, kdy národní měna pravidelně prochází výraznou devalvací, je nutné zajistit, aby společnost měla proti svým závazkům v cizí měně příjmy v cizí měně nebo rezervy v cizí měně.

Sledujte včasnost plateb dodavatelům a zaměstnancům

Zpoždění je často způsobeno nepozorností, někdy z principu. A výsledkem je, že společnost dostává horší zboží za přemrštěnou cenu.

Výsledkem toho je, že hlavní věcí, je motivace zaměstnanců.

Parafrází známého přísloví bych řekl, že malý podnik, který nesní o tom, že se stane velkým, je špatný. Koneckonců, pokud nedojde k růstu, je pravděpodobné, že dojde k postupnému zpomalení. Zajištění dlouhodobého růstu je samostatnou otázkou.

Klíčovou roli hrají nejméně 3 faktory:

 

Výrobek, jeho kvalita a soulad s trhem.

 

Tým, který stojí v čele rozvoje podnikání.

 

 

Systém, který přitahuje a udržuje zákazníky.

 

Jaká je tedy role financí? Finance jsou důležité právě proto, aby měl tým dostatek peněz na realizaci svých plánů.

Jakmile jsou tedy skvělé nápady formalizovány do strategií a operativních plánů, je důležité si sednout a naplánovat, na které z nich máte dostatek peněz a na které ne.

Bez finančního plánování může rostoucí firma udělat tu největší chybu, že se zastaví 50 metrů před cílem. Protože nejsou peníze a stává se, že nejcennější, ale netrpělivý zaměstnanec odchází se strategií ke konkurenci.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!