Business analýza a jak na ni | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Business analýza a jak na ni

2-19-49-43-636123be93960354592050-min-649304ce4883a439465531.jpg

Co je business analýza, k čemu slouží a proč je důležitá? Je to jedna z nejvíce náročných částí řízení projektu dané organizace. Často si pod ní lidé představují pouhý sběr dat a požadavků. Business analýza je ale mnohem více. 

Business analýza je…

Volně definovaná jako soubor praktik představující realizaci potřebných business změn v organizaci. Obecně ji ale můžeme označit za soubor analytických nástrojů a technik pro (váš) business. Tyto vzájemně provázané techniky a nástroje slouží především k tomu, aby firmě pomohly: 

 • zejména správně odhalit a definovat změnu, která je vyjádřením požadavků a potřeb zainteresovaných stran,
 • dohlížet na tyto požadavky a spravovat je,
 • připravit prvotní řešení změny, 
 • dohlížet na dodržení předem stanoveného plánu.

Díky business analýze je možné nastolit jakýsi soulad mezi business potřebami a řešením business změn. Analytické nástroje a techniky umožňují všem zúčastněným stranám porozumět struktuře, zásadám a operacím společnosti. 

Benefity business analýzy 

Jak dobře provedená a kvalitní business analýza je, ovlivňuje celý projekt. Je tedy jasné, že je důležitou součástí projektů – ať už v oblasti IT, kde se používá nejvíce, tak v jiných oborech. BA může odhalit mnohé nedostatky, například nefunkčnost nějaké složky systému atd. Dobrým a chytrým krokem je si pro business analýzu pozvat nezávislého analytika, který si zachová objektivitu a BA provede svědomitě. Díky tomu bude možné zhodnotit, jak firma pracuje a nakládá se svými osobními údaji.

Business analytik 

Základní náplní práce business analytika je právě pomáhání společnostem přijímat (lepší) rozhodnutí a mimo to také zlepšovat procesy pomocí dat. Je to právě business analytik, kdo hledá a určuje problémy a následně pak navrhuje jejich řešení. Jeho role je důležitá, neboť nese odpovědnost za možnosti, které slouží ke zlepšení business plánu. 

Metody business analýzy

Jednou z nejvíce používaných a známých metod, jak zpracovat business analýzu, je BABOK, tedy Business Analysis Body of Knowledge. Jedná se o standard, který vydal Mezinárodní Institut Business analýzy, a můžeme si ho představit jako jakýsi potřebný a podstatný rámec znalostí pro business analýzu. 

Jak na BA? 

Nejedná se zrovna o nejjednodušší postup. Obecně se ale business analytici řídí následujícími kroky. 

 1. Orientace – zjistí si, o jaký projekt se jedná, co se v něm řeší, jaké jsou požadavky, problémy atd. Sbírají základní informace, komunikují, snaží se pochopit aktuální procesy. 
 2. Identifikace primárních cílů podnikání – následně si nastudují obchodní potřeby projektu. Zaměřují se na objevení primárních zúčastněných stran a na porozumění společných cílů. Obchodní cíle by měly být dosažitelné, dobře definované, jasné a reálné. 
 3. Definice rozsahu business analýzy – díky rozsahu může business analytik, ale i celý tým pochopit, co přesně podnik potřebuje. V tomto kroku dochází k definování metod, pomocí kterých bude nalezena povaha a rozsah technologických a procesních změn. 
 4. Vytvoření plánu obchodní analýzy – plán více přiblíží proces a obsah business analýzy. Analytici definují konkrétní seznam výstupů a sestavují časový harmonogram. 
 5. Podrobná definice požadavků – na jejich základě může realizační tým lépe hledat to správné řešení.
 6. Podpora technické realizace – zatímco realizační tým vytváří a nasazuje nový software, business analytici mají na starost kontrolu konečného řešení či řízení změn požadavků. 
 7. Aplikace řešení – cílem je zajištění toho, aby byli všichni schopni přijmout změny. Business analytici mají v tomto kroku na starost mimo jiné například školení koncových uživatelů.
 8. Sledování výsledných hodnot nového řešení – zde práce business analytiků končí. 

Složitá disciplína 

Business analýza je sloužitou disciplínou, která si žádá několik let praxe. Naštěstí pro vás, Laba nabízí kurz business analýzy. Kurz povede Mgr. Jan Tatarla, který se pyšní certifikátem BABOK a dalšími úspěchy. Díky kurzu se naučíte identifikovat obchodní potřeby, řídit požadavky, koordinovat změny a následně vyhodnocovat výsledky projektů. Mgr. Jan Tatarla vám prozradí, jak rozvíjet datové myšlení a analytické dovednosti a díky tomu se tak stát úspěšným business analytikem.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!