Jak pracuje úspěšný HR lídr | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jak pracuje úspěšný HR lídr?

interview-03-6346b9c578ddf538243334-min-64923501925b5689070973.jpg

Šárka Fričová, MBA, DBA působí v oblasti řízení lidských zdrojů více než 20 let. Pracovala mimo jiné např. na pozicích personální ředitelky ve společnostech Japan Tobacco Int., Marriott, TESCO či XEROX. Je absolventkou University of New York, Master of Business Administration a Business Institut, Doctor of Business Administration. V současné době je spolumajitelkou a ředitelkou společnosti BeeMedia, s.r.o. 

Šárka se rozhodla spolupracovat s platformou Laba a stane se lektorkou kurzu HR ředitel, ve kterém vám předá užitečné informace a zkušenosti z praxe.

Obecné otázky:

 1. Pracujete jako CEO ve společnosti BeeMedia s. r. o., jak se podle Vás vyvíjí oblast HR za poslední roky?

Digitální svět a lidský přístup, hledání nového potenciálu i smyslu práce… i tak by se dala nazvat současná situace… Máme za sebou dlouhé období fungování v prostředí zmítaném globální pandemií, od prvotní fáze zaměřené „na přežití “ a snahy vedoucí k přizpůsobení současné situaci a soustředění se na opětovnou prosperitu a nyní válečný konflikt… 

Důraz na lidský přístup je i nadále klíčový, právě covidová krize nám vyzdvihla do popředí témata, jakými jsou např. sounáležitost zaměstnanců se společností v níž pracují, efektivní soužití zaměstnanců a informačních technologií v týmech. 

 1. Jaký je rozdíl mezi headhunterem a recruiterem?

Headhunter je především „lovcem“ talentovaných a schopných osob, kteří jsou důležití pro chod určité firmy, jedná se o specifický způsob náboru zaměstnanců na seniorských exekutivních pozicích ve firmě. Recruiter může být součástí interního HR týmu, ale rovněž i externí pracovník či přidělený interim pracovník. Nabízí se otázka, koho vlastně společnosti potřebují – headhuntera nebo recruitera? Stále se domnívám, že obě pozice jsou pro každou společnost velmi důležité neboť headhunter je schopen obsazovat ty nejklíčovější seniorské pozice, zatímco recruiter se bude soustředit pouze na pozice nižší a střední.

 1. Jaké schopnosti a dovednosti by měl mít správný HR ředitel, pokud chce budovat skvělé týmy? Je to hodně o empatii?

Samozřejmě, empatie je nesmírně důležitá a bez ní to nejde… nicméně s ohledem na to, že se správný HR ředitel/ka podílí zejména na rozhodování o strategickém plánování oblasti řízení LZ. Nastavuje klíčové indikátory výkonu, schvaluje metodiky náboru, vzdělávání a motivačních programů, je zodpovědný/á za dodržování pracovněprávních předpisů ve firmě, podílí se na tvorbě firemní kultury a mnoha dalšího. Je nutné zejména komplexní myšlení a přehled, flexibilita, zvládání zátěžových situací, komunikační a prezentační dovednosti, umění aktivně naslouchat a motivovat druhé. V neposlední řadě schopnost vybudovat si důvěru.

 1. Jaká jsou hlavní pravidla pro úspěšné nalezení kandidáta?

Tím nejklíčovějším je porozumění zadání obsazované pracovní pozice a firemní kultury klienta plus dodržení všeho, co kandidátovi slíbíme.

 1. Jak využíváte ke své práci sociální sítě?

Sociální sítě využívám zejména v oblasti recruitmentu (nejčastěji Linkedin), ale i ve firemní komunikaci. Občas mne překvapuje, jak málo seniorských kandidátů si uvědomuje, že např. FB lze použít pro ověření referencí. Naopak jsem stále zastánce klasického životopisu oproti video CV.

 1. Jaký máte názor na budování firemní kultury? Myslíte si, že je to pro případné uchazeče velké plus, pokud ve firmě panuje fajn atmosféra?

Firemní kultura je důležitou součástí každé společnosti, ovlivňuje mimo jiné, jak společnost působí navenek, jaká je ve společnosti atmosféra, jaké má společnost firemní hodnoty, zkrátka strategii firmy jako celek.

Atmosféra ve společnosti má zásadní vliv na úspěch či neúspěch… když se v práci cítíme „dobře“, dosahujeme lepších výsledků a jsme spokojenější.

Kvalitní firemní kultura hraje mimo jiné velmi důležitou roli i při náboru nových pracovníků do společnosti. 

 1. Jak by měl vypadat ideální kandidát? Například takový HR ředitel?

Ideální kandidát? Musí mít předchozí několikaleté zkušenosti na obdobné manažerské pozici, být jazykově vybaven/a (lokální jazyk plus další jazyk na plynulé úrovni), znát legislativu dané země, mít praktické zkušenosti ve všech oblastech HR, mít vůdčí předpoklady a schopnosti a v neposlední řadě vědět, jak navázat kontakty, umět řešit spory a konflikty, umět zachovat důvěrnost informací… 

 1. Jaký máte názor na RPO? A co vůbec tento pojem znamená?

Recruitment Outsourcing Process – outsourcovaná náborová služba, která zahrnuje nejen nábor a strategii náboru, ale i HR marketing prostřednictvím externího dodavatele. Vhodné využití je v těchto případech:

 • Chybějící kapacita interního HR týmu
 • Zastřešení hromadného náboru ve společnosti
 • Interní HR tým nemá dostatečné kompetence či zkušenosti s náborem určitých pozic
 • Zastupitelnost člena/nky interního HR týmu např. v době dlouhodobé nemoci či mateřské dovolené
 • Nutnost vytvoření konzistentního HR marketingu s provázaností na náborový proces

Z mého pohledu je ideální využít v situaci kdy potřebujeme urychlit náborový proces nebo prostřednictvím náborových aktivit konsistentně propagovat značku zaměstnavatele a v interním HR na to není dostatečná kapacita pracovníků.

 1. Mohla byste nám popsat Váš běžný pracovní den?

Jsem zvyklá pracovat od brzkého rána, kdy začínám vyřizováním pracovních e-mailů, jinak se dá říct, že každý den je jiný. To mě baví. 😊 Časové nasazení záleží dle počtu a obtížnosti projektů, na kterých pracujeme. Jsem moc ráda, že období „pouhého“ onlinu opět vystřídala v rovnováze i osobní setkání, celý pracovní den je však ve znamení telefonických hovorů, online či osobních setkání, přípravy nabídek a reportů pro klienty… Dále pak pracovní oběd, případně pracovní večeře, v rozmanitosti je motivující kouzlo i když to není vždy lehké skloubit ještě s nutnými rutinními provozními záležitostmi.

 1. Jak motivujete svůj tým?

Smyslupností práce, pozitivní odezvou, možností seberealizace, realistickou zpětnou vazbou a dosažitelností cílů.

 1. Jaké aplikace pro svou práci využíváte nejčastěji?

V současné době asi z pohledu nutnosti flexibility komunikace vítězí WhatsApp.

Osobní otázky:

 1. Na co jste ve své pracovní kariéře nejvíce hrdá?

Je to poměrně složité odpovědět na tuto otázku – záleží z jakého úhlu pohledu…

Jsem s odstupem času velmi ráda, že se veškerá složitá rozhodnutí ukázala být dobrými rozhodnutími, velmi mne těší, že klienti, kteří k nám dochází na koučink či mentoring či outplacement se vždy profesně, ale i lidsky vždy posunou. V neposlední řadě mne těší například úspěch našeho HR Summitu, který byl opakovaně vyhodnocen jako jedna z nejprestižnějších akcí zejména pro HR populaci…

 1. Jakým způsobem se snažíte koncentrovat? Co Vám pomáhá?

Pravidelný pohyb, společnost pozitivně naleděných lidí a v neposlední řadě dostatek vitamínu D. 😊

 1. Kdy a kde jste začínala svou kariéru v HR? Jaká byla vaše první zkušenost v tomto oboru? 

Kariéru v oblasti řízení lidských zdrojů jsem původně neplánovala, „naplánoval“ ji za mě jeden z mých prvních zaměstnavatelů, kdy jsem z financí přešla do HR, strávila mnoho času v zahraničí studiem této disciplíny a již u ní zůstala.

 1. Jaký máte work-life balance?

Bohužel i u mne platí „kovářova kobyla chodí často bosa“, někdy je to více než složité, ale snažím se na tom pracovat. 

 1. Plánujete zůstat u HR i v následujících letech?

Ano, určitě HR v kombinaci s businessem  a novými trendy a technologiemi je má srdcovka. 😊

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!