Jak pracuje expert na osobní finance? | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jak pracuje expert na osobní finance?

montaznaa-oblast-1-kopia-20-1-62cea3fe447dc254982922-min-646f6cb2ce398192235794.png

Investice a finanční gramotnost by měly být důležitou součástí osobních financí každého z nás, protože hrají v našich životech důležitou roli. Musíte pochopit, na jakém principu finance fungují a jak s nimi můžete pracovat. Navíc v dnešní pádivé inflaci není nejlepší nápad jen čekat, až bude zase vše v „normálu“.

Více nám o osobních financích a investování řekne Jan Zikmunda, který je Portfolio Manager and Representative ve společnosti Kerberos Invest.

Jan se rozhodl spolupracovat s platformou Laba. Stane se lektorem online kurzu „Osobní finance a investice“, během kterého vám předá cenné informace a know-how ze své praxe.

Jak správně pracovat s vlastními penězi? Existují nějaké pomocné aplikace?

Je to o znalostech, zkušenostech, ale i o přístupu zdravým selským rozumem. Není nutné si vším osobně projít. Je jednodušší se poučit z chyb druhých a jejich zkušeností. Bohužel ne každému (včetně mě) se to samozřejmě vždy podaří. 

Pomocné aplikace Vám mohou sloužit k simulaci a představě o vývoji jednotlivých scénářů. Z mého pohledu ovšem pro základní výpočty stačí i např. i obyčejná kalkulačka. Nemám rád, když se věci zbytečně komplikují, pokud to není nutné.  

Často docela pomáhá inspirovat se v minulosti. Minulé výsledky sice nejsou zárukou těch budoucích, ale základní principy fungování peněz a finančního trhu za různých podmínek z nich vypozorovat lze. Tržní ekonomiky tu máme již velmi dlouho a posledních několik desetiletí existují i docela spolehlivá data, která lze analyzovat. Podobné scénáře, které nás často překvapí, se již v minulosti odehrály. Náš problém je v tom, že s nimi nemáme předchozí zkušenost, a proto nás často nemile překvapí. 

I když máte vysoké příjmy, je dobré nezapomínat na základní finanční pravidla a vždy se snažit minimalizovat náklady, zvláště ty pravidelné a ty, které nelze jednoduše snížit v případě potřeby. Znám bohužel docela dost lidí, kteří si žijí nad své poměry. Dokud se jim daří, riziko vůbec nevnímají.  Stačí, aby došlo k např. ke ztrátě práce nebo se jim snížili zisky z podnikání a velmi rychle se dostávají do finančních problémů.  

Je důležité se snažit vždy alespoň malou část svých příjmu neutratit a snažit se je rozumně investovat. 

Pracujete jako Portfolio Manager and Representative, co tato pozice obnáší?

Jsem zodpovědný za složení našich investičních programů a jednání se současnými i potenciálními klienty. Obě společnosti (Kerberos Invest s.r.o. a FX.com a.s.) řídím a jednám s úřady. Navíc u společnosti FX.com a.s., do které jsem nedávno vstoupil, plánujeme vznik fondu kvalifikovaných investorů. 

Vyplatí se v dnešní těžké době investovat?

V každé době se vyplatí investovat. Výhodou krizových dob je, že některé zajímavé investice lze po významných poklesech cen, koupit se slevou. Ovšem nikdy nevíte, kdy krizová doba skončí, proto je v těchto dobách mnohem důležitější obrnit se trpělivostí. Investiční aktiva mohou (i po významných poklesech) ještě dál klesat. Cenové dno většinou netrefíte, a je nutné s touto variantou raději počítat. 

Stejně tak je ovšem důležité myslet na to, že krize jsou tu od toho, aby oslabily či zlikvidovaly špatné investice. Jinak řečeno, zdaleka ne do všech investic, které v krizi prošly významným poklesem, se vyplatí investovat.     

Jaký typ investice preferujete? Konzervativní nebo spíše rizikovou?

Především vždy preferuji typy investic, které mají potenciál vydělat alespoň nad inflaci. Při pádivé inflaci, kterou v současnosti v ČR máme, to je samozřejmě složitější, ale nikoliv nemožné. Preferuji investice, kterým věřím a dávají mi smysl. 

Vyhýbám se investicím typu nákupu státních dluhopisů, byť se v případě např. českých protiinflačních dluhopisů, ukázaly v období současné vysoké inflace, jako docela výhodné. 

Pokud bychom vzali rozdělení investic klasicky na konzervativní a rizikové, spíše bych se pohyboval v oblasti rizikovějších investic.  

Ovšem, u všech typů investic je potřeba zejména umět řídit svoje riziko, nebýt příliš hamižný a bezhlavě se nevrhat za pohádkovými zisky. 

Jak moc je důležité starat se o vlastní peníze? Nestačí pouze koupit nějakou nemovitost a tímto krokem tak zafixovat svůj majetek?

Znám několik investorů, kteří nevlastní nemovitost žádnou a nelze říct, že by jejich investiční strategie byla špatná či příliš riziková. 

Také znám investory, kteří mají v portfoliu investic příliš mnoho, navíc bez jakékoliv regionální diverzifikace, a vůbec si riziko takového přístupu neuvědomují. 

V případě nemovitostí lidé často vnímají jen výhody a zapomínají na rizika, která jsou s nimi spjata. Investice do nemovitostí navíc v některých krátkých obdobích může fungovat i tak, že na ně investor musí doplácet ze svých příjmu. A ne všichni investoři jsou na to připraveni.   

Navíc, v ČR novodobý trh nemovitostí nefunguje ani 30 let, začal se vytvářet v období transformace české ekonomiky, kdy byla naše měna značně podhodnocená, a doposud nezažil významnější cenový pokles (výjimkou byl pouze pokles z let 2009-2012). Mnoho investorů má nedostatečné znalosti toho, jak trh nemovitostí funguje. Často se třeba setkávám s názorem, že k poklesu cen nemovitostí v ČR nemůže nikdy dojít. Už z logiky věci je podobné uvažování zcela nesmyslné.   

Největší peníze se v případě nemovitostí dají vydělat zejména při počátečním nákupu, tj. nákup nemovitosti za výhodnou cenu. Na toto pravidlo řada lidí v ČR, zejména v letech 2020-2021, zapomněla a mohlo by se jim to vymstít. 

Jak vypadá Váš běžný pracovní den?

Voláme si s klienty a řešíme současné i budoucí investice či spekulace. Občas mám meeting s obchodními partnery ohledně budoucích investičních příležitostí. Řeším provozní a finanční věci ohledně obou firem (kromě účetních a daňových, na které máme externí experty). 

Někdy sám obchoduji, ale nikoliv denně. Funguji v tomto ohledu spíše jako záložník.  

Firmy jsou nastaveny tak, že většinu našich investic nespravuji přímo já. U kratších spekulativních obchodů, je důležité, aby správce nic nerušilo a mohl se na obchodování plně soustředit, proto jsme zvolili toto nastavení. 

Mám ovšem ke všem investičním transakcím, které probíhají, přístup, a jsem schopen je v případě potřeby také kdykoliv obhospodařovat. Stejně tak rozhodování o základní investiční strategii konzultujeme vždy všichni. 

Co si myslíte, že čeká finanční/investiční trh v blízké budoucnosti? 

Pokud se zeptáte z dlouhodobého investičního horizontu, tak je pravděpodobné, že trh opět poroste.  V současnosti je ale nutné počítat s velkými výkyvy na obě strany. 

Z kratšího časového horizontu je tu hodně neznámých a dost regionálních odlišností, které v dřívějších dobách nebyly tolik důležité a investoři by si na ně měli dát pozor. Např. USA měly i dříve z hlediska cen energetických komodit výhodnější postavení než státy EU, protože nejsou závislé na jejich dovozu a sami si je těží. 

V současné době se v souvislosti s válkou na Ukrajině tyto rozdíly velmi zvýraznily v neprospěch EU. Evropské společnosti jsou tedy ve srovnání s USA i s ostatním světem v současnosti ve velmi nevýhodném postavení. Mávnutím kouzelného proutku se to zřejmě brzy nevyřeší a pravděpodobně to bude mít vliv na návratnost investic v tomto regionu.       

Dále je velkým problémem způsob, jakým se přistupuje k řešení ekonomických problémů zhruba posledních 15 let. Zjednodušeně řečeno, se prakticky jakékoliv problémy řešily tištěním nových peněz. Peníze ovšem nejsou v ekonomickém systému nikdy neutrální. Až do nedávné doby tištění peněz vedlo „pouze“ k inflaci na trhu cen aktiv (nemovitosti a akcie). Nyní už máme inflaci i v oficiálním indexu cen spotřebitelů a tím pádem máme problém všichni. 

Vyrostla tu celá nová generace investorů, kteří znají pravidla fungování finančního trhu pouze za předpokladu tištění peněz a jsou docela nemile překvapeni vývojem na trhu od počátku tohoto roku, protože podobné podmínky, jaké jsou v současné době, neznají, a nepřipravili se na ně. 

Jak delegujete úkoly, pokud pracujete s týmem?

Obě společnosti, které řídím, patří rozhodně k těm menším. Každý člen našeho týmu má specifické odborné znalosti a zkušenosti, a to ho primárně předurčuje k plnění určitého úkolu. Důležité je se v případě potřeby sejít, případně alespoň udělat on-line meeting a vyjasnit si priority na příští období. 

Osobní otázky:

Investujete do kryptoměn? Je to pro Vás zajímavý typ investice?

Z mnoha důvodu není krypto mým oblíbeným investičním aktivem. Ovšem velká část mých klientů kryptem žije. Pro mě jsou ovšem čitelnější např. komoditní, akciové či měnové trhy. U kryptoměn mi docela vadí, že např. jedna osoba může záměrně spustit svými výroky obrovský výprodej. 

Pro mnoho investorů (spíše tedy spekulantů) může být ovšem právě ta velká fluktuace cen zajímavá. Z těchto důvodů nikomu krypto nevymlouvám. Ostatně ono to ve většině případů ani nemá smysl. Ovšem můj názor je, že u krypta je lepší holub v hrsti než vrabec na střeše. Tedy nečekat, až bude stát Bitcoin 200 tis. USD (jak jsem se kdesi ve zprávách dočetl před pár měsíci, když to údajně predikoval jeden úspěšný velký investor), ale uzavírat krátkodobější zisky a po velkých poklesech se na rozumných úrovních opět vracet do trhu se slevou. Za mě je to vždy o tom nezapomínat, že rostoucí ceny jsou způsobeny tím, že více lidí na trh peníze dalo, než si je chce vybrat. A toto základní pravidlo platí vždy. 

Jak dlouhou máte praxi v oblasti investování či osobních financí?

Investovat do klasických retailových fondů jsem začal v roce 2005. Velmi mě tehdy zklamal přístup správců mého majetku v souvislosti s finanční krizí. Faktem je, že když jsem viděl exponenciální růst u mého akciového čínského a indického fondu, tak jsem raději včas uzavřel zisky.  

Ovšem další investice jsem držel. Velmi mě tehdy zklamal přístup správců mého majetku v souvislosti s finanční krizí a pochopil jsem, že podobná správa aktiv pro mě není vhodná. 

Postupně jsem tedy objevoval i ostatní nástroje a sám jsem udělal řadu velkých chyb.

 V práci jsem se pohyboval spíše v oblasti financí, řízení finančních rizik a treasury, což jsou obory, které nejsou investiční, ale řadu získaných znalostí můžete využít i v investičním světě. Postupně jsem dospěl do fáze, kdy mě práce pro větší společnosti přestala bavit. 

Řešením bylo na základě svých zkušeností spolu se svým obchodním partnerem založit počátkem roku 2020 firmu, která založila neregulovaný investiční fond, který podle zákona smíme nabízet jen okruhu svých známých případně obchodních kontaktů. 

Ze zpětného pohledu hodnotím jako výhodu, že jsem neprošel v minulé praxi žádnou finančně-poradenskou společností. Myslím, že mi to dalo nezávislejší pohled na investice. V ČR je bohužel velmi rozšířeno zejména provizní poradenství, my spíše preferujeme model, kdy se dělíme s klientem o zisky. 

Pracujete raději z domova nebo preferujete dojíždění do kanceláře?

Preferuji dojíždění do kanceláře. Daří se mi tak lépe oddělit svůj pracovní a osobní život. Navíc většinu času jsem v kanceláři sám, takže mě skutečně nic neruší. Pokud navíc potřebuji s někým zajít např. na pracovní oběd, kancelář v centru Prahy je na to docela ideální místo. 

Pokud ale potřebuji výjimečně zastoupit svoji manželku v péči o našeho syna, je lepší zůstat na home office. Jednou jsem si syna výjimečně potřeboval vzít do kanceláře a asistentky na recepci byly docela rády, když náš „malý drak“ šel se mnou zase domů. 

Baví Vás pracovat v tomto odvětví? Co Vás motivuje?

Docela ano, myslím si, že v ČR je to odvětví, které stále není dostatečně rozvinuté. Investiční vzdělanost se u Čechů mění a vyvíjí, ale když to v průměru porovnám se svými britskými či americkými klienty, musím říct, že Češi mají stále co dohánět. 

Co děláte pro očistu těla a mysli? Jak relaxujete?

Chodím individuálně cvičit pod dohledem fyzioterapeuta. Cíleně tím kompenzuji časté sezení u počítače. Velmi rád zajdu na různé typy masáží. 

Ve volném čase jezdím na in-linech, hraju tenis, plavu a v zimě lyžuji. 

Poslední dobou mě docela nadchlo i elektrokolo. Často mi v souvislosti se sportovními aktivitami moje zahraniční kontakty tvrdí, že my Češi patříme k velmi sportovním národům. V této souvislosti je dost smutné, že např. infrastruktura cyklostezek stále není dostatečně rozvinuta. Pevně doufám, že se v ČR bude investovat více i do těchto oblastí, ve kterých stále ve srovnání se západními státy zaostáváme. 

Jaký máte názor na work-life balance?

Mít rovnováhu mezi prací a osobním životem je velmi důležité. Sám jsem si v minulosti prošel obdobím nespavosti, takže i z vlastní zkušenosti vím, že podobným problémům je lepší předcházet, protože jejich řešení je pak mnohem komplikovanější a časově náročnější. 

Někdy situace ovšem vyžaduje zůstat v práci déle. Nechápal jsem nikdy přístup typu, pracuji do 17h a musím přesně v tuto hodinu odejít. Stejně tak ovšem není vhodný přístup, když si začnete myslet, že se bez Vás firma okamžitě zbortí. Pokud máte dobře nastaveny procesy a máte zastupitelnost, nikdy nic podobného nenastane. 

Na druhou stranu, muži to mají v tomto směru asi jednodušší než ženy. Na ně v případech, kdy trávíme více času ve firmě, spadne celá péče o rodinu. Ovšem uvědomuji si, že této výhody nelze zneužívat a manželka ocení, pokud ji s péčí o syna a domácnost občas pomůžu.  

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!