Jak pracovat s Power BI? | Laba Czech
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jak pracovat s Power BI?

fabian-interview2-6268087c33cf5779005776.png

Nástroj Power BI od Microsoftu automatizuje vytváření sestav a analýzy, kombinuje data z různých zdrojů a minimalizuje manuální práci při vytváření sestav.

Nástroj je užitečný pro:

Analytiky – tráví spoustu času mechanickým sestavováním reportů, a to je nudné a dlouhé. Power BI vám pomůže nastavit algoritmus pro práci s daty a poté je používat nekonečněkrát.

Střední a vyšší manažery – ve velkých společnostech týmy ekonomů-analytiků připravují reporty velmi dlouho, často s chybami a samotné reporty jsou statické. V této situaci Power BI zjednodušuje práci a zvyšuje efektivitu. 

Více nám o Power BI řekne Jakub Fabian, který je BI Technical Team Leader ve společnosti Deloitte. Jakub se rozhodl spolupracovat s platformou Laba a stane se lektorem online kurzu „Power BI“ ve kterém vám předá cenné informace a know-how z praxe.

Obecné otázky:

#1. Jak Power BI zjednodušuje práci? Je těžké se s Power BI naučit pracovat?

Power BI má řadu využití, které zjednodušují práci v různých procesech. V první řadě je to efektivní nástroj na „streamlining“ vytváření firemního reportingu, tedy zjednodušení procesu samotné výroby reportů. Často se stává, že analytici potřebují pravidelně vytvářet určitou zprávu, jejíž výroba zabere hodiny práce v Excelu nebo jiném nástroji. Power BI dokáže tuto práci plně automatizovat a definovaný report aktualizovat samo. Další využití zahrnuje například efektivnější datovou vizualizaci, interaktivitu s reporty nebo management firermního business intelligence před cloudovou platformu.

Obecně se Power BI řadí mezi easy to learn – hard to master nástroje. Naučit se v Power BI pracovat na uživatelské úrovni je relativně jednoduché, ale získat hloubku znalostí potřebných k opravdové expertize a odemknutí všech potenciálních funkcí tohoto nástroje zabere více času a zkušeností. 

#2. Komu byste Power BI doporučil? 

Primárně bych Power BI doporučil všem lidem, kteří pravidelně potřebují vytvářet datový reporting. Může jít například o účetní, finanční analytiky, datové analytiky, ale také manažery, kteří se částečně věnují datové operativě.

Zároveň vždy doporučuji mít o Power BI povědomí také vlastníkům firem nebo decision makerům, kteří rozhodují, jakým způsobem by měla jejich organizace dělat Business Intelligence a jak dostat potřebná data k potřebným lidem.

#3. Jakým způsobem Váš tým pracuje? Jak delegujete úkoly?

Tým pracuje ve dvou úrovních:

  • Údržba stávajícího reportingu a řešení problémů vyvstávajících z každodenní operativy. Může jít o upravovaní existujících vizualizací, zjištění bottlenecků při aktualizaci dat nebo přidělování přístupu uživatelům k existujícím reportům.
  • Development nových BI nástrojů. Zde jde primárně o interakci s klienty, zjišťování požadavků na nový reporting, integrace s datovým skladem a vývoj vizualizací. Tým pracuje agile způsobem ve sprintech, během kterých kontinuálně prezentuje svou práci klientům.

#4. Jaké další aplikace či služby využíváte pro získávání dat?

Kromě Power BI využíváme primárně následující nástroje: 

  • Microsoft reporting nástroje – SSMS, SSRS, SSAS
  • Microsoft Azure – primárně DevOps
  • Anaplan – nástroj pro plánování a forecasting
  • Targetty – operativní nástroj pro zefektivnění procesu finančních závěrek
  • Alternativní tooly pro datovou vizualizaci: Tableau, IBM Cognos

#5. Jaké jsou nejdůležitější činnosti, které v práci vykonáváte?

Kromě samotné práce s Power BI jde primárně o sladění požadavků našich klientů se schopnostmi našeho datového skladu a reportingu. Zároveň se starám o architekturu celé cloudové platformy Power BI, zajišťování dodržování nejlepších praktik vývoje a údržby. Zároveň funguji jako technický lead našeho reportingového týmu a sloužím jako mentor pro juniornější kolegy, kteří se s našimi nástroji ještě učí.

#6. Jak vypadá Váš běžný pracovní den?

Den začíná kontrolou naší platformy a adresováním případných výpadků. Může jít například o neproběhnutou aktualizaci dat nebo nečekanou chybovou hlášku. 

Poté záleží, na čem zrovna pracujeme. Část dne zaberou diskuze s klienty o nových požadavcích a jejich komunikace směrem do týmu. Významný díl mé práce je pak stále také v samotném developmentu nových řešení.

#7. Jaká jsou hlavní pravidla pro práci s Power BI?

První pravidlo, které vždy opakuji, je „bullshit in, bullshit out“. Nejdůležitější část práce vždy tkví v samotné přípravě a kontrole zdrojových dat. Čím více času se investuje v této fázi, tím více bolehlavu si celá organizace ušetří později.

Důležité je ale také zamyšlení se nad samotnou datovou vizualizací. Často se setkávám s nesmyslnými interpretacemi dat, přehuštěnými dashboardy nebo s vizuály, které nekomunikují příběh za daty dostatečně.

#8. Vidíte v datech budoucnost? A proč?

V datech vidím nejen budoucnost, ale i přítomnost. 😊 Už v současnosti je téměř nemožné řídit projekt bez dat.

#9. Na jakých projektech momentálně pracujete?

Momentálně je největší projekt, na kterém pracujeme, implementace nového datového skladu a BI platformy pro region zahrnující země střední a jižní Evropy. Jelikož bouráme v podstatě všechny zavedené reportingové procesy a datové zdroje, jde o náročný a dlouhý projekt.

Druhotně se pak věnujeme podobné problematice v menší škále pro naše pobočky v jiných zemích. Implementujeme BI například pro Německo, Finsko nebo Rumunsko.

#10. Je oblast dat a analytiky náročná? Potřebuje člověk rozumět matematice nebo se jednoduše naučí pracovat s různými nástroji a vyhrál? 

Obecně je určitě výhodou mít základy matematiky a analytiky. Často se však setkávám s tím, že analytici se soustředí primárně na tyto hard skills, včetně ovládnutí těch nejvíce trendy nástrojů, ale zapomínají na to nejdůležitější, a to proč se vůbec analytika dělá. Cílem BI je primárně dostat k lidem s rozhodovacími pravomocemi relevantní analýzy, které co nejlépe pomohou udělat to nejlepší rozhodnutí. Mezi důležité dovednosti proto řadím především porozumění danému problému na business úrovni. 

Osobní otázky:

1. Co Vás nejvíce baví na práci s daty a analýzou?

Vždy mě zajímalo nalézat odpovědi na otázky. Vydat se na cestu objevování příběhů v datech a tyto příběhy komunikovat lidem, kteří na jejich základě činí důležitá rozhodnutí. Rád se také „hrabu“ v nejnovějších trendech datové analytiku a objevuji nové nástroje a způsoby, jakými je v naší firmě můžeme využívat.

2. Jak motivujete svůj tým?

Primární motivací je práce na zajímavých projektech s nástroji, které patří k nejnovějším trendům. Tím se snažíme našim kolegům zajistit, že zkušenosti, jež u nás získají, se nemusí nutně vázat jen k pozici, na které nyní sedí.

3. Jak motivujete sám sebe? Máte nějaké tipy?

Motivuje mě kontinuální profesní i osobní. Když vidím, kolik jsme toho dokázali změnit a kolik toho ještě změníme, naplňuje mě to energií do práce. Stejně tak to platí i v osobní rovině.

4. Uznáváte work-life balance? Jaký máte na tento pojem názor?

Samozřejmě, člověk nemůže pořád jen pracovat! 😊

5. Jaký je Váš největší pracovní úspěch?

Za největší úspěch považuji transformaci, kterou jsme díky práci našeho týmu dokázali uskutečnit. Naše produkty přímo ovlivňují práci tisíců uživatelů skrze velkou část Evropy. Vidět, jak pozitivně jsme dokázali ovlivnit jejich denní práci a jak moc jsme dokázali určité procesy zefektivnit, považuji za velký počin v našem oboru.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Pokročilý kurz Power BI»
Programy
Vede Stanislav Rubina
29. ledna 6. března
Stanislav Rubina