Živý online kurz Marketingová strategie — rozšiřte si obzory v marketingu a objevte nové výhody pro vaší společnost | Laba Czech

Živý online
kurz

17. května –
5. července 2023

Marketingová
strategie

Odhalte plný potenciál tohoto strategického aktiva v pětitýdenním online kurzu Laba se Stijnem Demeerssemanem, General Manager v Amazonu, Senior Category Leader ve Velké Británii / EU. Přehodnoťte způsob tvorby marketingové strategie: od průzkumu trhu přes analýzu konkurence, pochopení potřeb zákazníků až po její využití pro měření úspěchu. Rozšiřte svůj pohled na marketing a objevte nové způsoby, jak tento přínos začlenit do celkové firemní strategie.

Registrovat se
 • Naučíte se sestavit marketingový plán
 • Zjistíte, jak díky různým marketingovým kanálům získáte zákazníky
 • Marketingovou strategii propojíte s tou podnikovou
 • Pochopíte, jak je to s řízením růstu tržeb
 • Osvojíte si dovednosti v oblasti prezentace

O vašem lektorovi

Učte se od předního experta světoznámé společnosti, který své zkušenosti sdílí s mezinárodním publikem

teacher-photo

Stijn
Demeersseman

General Manager v Amazonu,

Senior Category Leader
ve Velké Británii / EU

 • Vedoucí týmu tranformace Amazonu po Brexitu, zodpovědný za partnerství s dodavateli napříč organizacemi z oblasti reklamy, maloobchodu a technických řešení.
 • Obchodní vizionář s více než 20 lety zkušeností v oblasti marketingu, který pracuje pro významné značky v Evropě, APAC a Austrálii a specializuje se na organizační transformaci a zajištění budoucnosti významných značek a podniků.
 • Má za sebou desetileté zkušenosti na různých pozicích ve společnosti Procter & Gamble, včetně Customer Business Development Team Leader, kde pilotoval největší globální projekt společnosti zahrnující 1 500 FTE a NPV ve výši 150 milionů dolarů.
 • Více než 10 let strávil ve společnosti L'Oréal na různých pozicích generálního vedení, kde navrhoval a realizoval obchodní a go-to-market strategii a rozvíjel podnikání a značky společnosti L'Oréal v různých zemích.
 • Je držitelem magisterského titulu v oboru ekonomie mezinárodního obchodu z Norwegian School of Economics a hovoří plynně nizozemsky, anglicky a francouzsky.

O kurzu

Co získáte

10 interaktivních lekcí

Rozšiřte své marketingové dovednosti a spojte se s dalšími motivovanými profesionály v živých online kurzech. Navíc se můžete spojit přímo s instruktorem kurzu a získat zpětnou vazbu v reálném čase ke všem svým úkolům.

7 praktických úkolů a 8 cvičení

Prohlubte své znalosti a dovednosti díky 7 praktickým úkolům a 8 cvičením na lekci s reálným uplatněním. Rozvíjejte svou sebedůvěru při prodeji produktu a představte jej odborníkovi z oboru v praktickém cvičení s hraním rolí.

Marketingový plán

Vypracujte si od 1. týdne plnohodnotnou marketingovou strategii. Naučíte se techniky na vysoké úrovni, které vám umožní maximalizovat vaši strategii uvádění produktů na trh a jejich integraci.

Návod, jak být o krok napřed

Zajistěte svému marketingovému plánu budoucnost tím, že budete mít k dispozici nejnovější postupy. Porozumíte novým marketingovým a distribučním kanálům včetně digitálních médií a e-retailu.

Ziskové nástroje

Získejte akční nástroje, které zajistí rychlý náběh a maximalizují návratnost investic. Buďte lépe vybaveni pro interní provozování marketingových plánů a maximalizaci hodnoty u externích zainteresovaných stran.

Datum:

17.5. –
05.7

Doba trvání kurzu:

 • 5 týdnů
 • 11 lekcí
 • pondělí a středa 18:30

Jazyk kurzu:

Angličtina

Formát:

 • Živé online lekce
 • Domácí úkoly
 • Osobní zpětná vazba lektora
Zaregistrujte se
img

V Laba nám záleží na tom,
abyste měli co nejlepší zážitek z učení:

Podporujeme všechny

Po celou dobu kurzu vás doprovází lektor a náš tým. Získáte podporu při práci na domácích úkolech a během konzultačních hodin a na lekci dostanete individuální zpětnou vazbu a odpovědi na vaše otázky.

Program kurzu

01.

Středa 17. května 2023

Marketingový plán

 • Pochopíte koncept marketingové strategie a klíčové terminologie.
 • Definitujete marketingový plán, který se bude vytvářet v průběhu celého kurzu.
 • Zamyslíte se nad svou rolí ve firmě a identifikujte současné silné a slabé stránky firmy.
02.

Pondělí 22. května 2023

Podniková a marketingová strategie

 • Pochopíte, jak vytvořit přehled obchodních cílů.
 • Naučíte se, jak propojit marketingový plán s celkovou podnikovou strategií.

 • Domácí úkol: Analýza strategických priorit a ukazatelů podniku, která bude projednána v hodině.
03.

Středa 24. května 2023

Produkt a cílový spotřebitel

 • Pochopíte rozdíl mezi perspektivou „produktovou“ a „zákaznickou“.
 • Poznáte rozdíly a souvislosti mezi pojmy spotřebitel, zákazník a nakupující.
 • Identifikujete a profilujete potenciální zákaznickou základnu.

 • Domácí úkol: Vypracujete 1. fázi marketingového plánu: shrnutí podniku, cílová skupina, silné a slabé stránky.
04.

Pondělí 5. června 2023

Marketingové kanály

 • Diskutujte a zhodnoťte marketingové kanály a taktiky, které vám pomohou získat zákazníky.
 • Naučíte se, jak vytvořit úspěšný marketingový mix přizpůsobený konkrétnímu publiku.

 • Domácí úkol: Vypracujete 2. fázi marketingového plánu: marketingový mix a marketingové kampaně.
05.

Pondělí 7. června 2023

Distribuční kanály

 • Rozvíjejte dovednosti pro vytvoření strategie pro vstup na trh (uvažování v dlouhodobém horizontu a jednání v krátkodobém horizontu).
 • Naučíte se, jak se orientovat v konfliktu kanálů a vybudovat udržitelný obchodní model.
 • Zhodnoťte, jak se rozhodovat při zavádění kanálů přímého prodeje spotřebitelům.

 • Domácí úkol: Vypracujete 3. fázi marketingového plánu: definujte vizi svého podnikání a stanovte časový rámec.
06.

Pondělí 12. června 2023

Hodnotový rámec

 • Pochopíte, jak v podnikání vyvážit protichůdné profesionály a definovat optimální hodnotový rámec.
 • Poznáte rozdíl mezi hodnotou a cenou.

 • Skupinové cvičení: Vypracujete s kolegy 4. fázi marketingového plánu: Vyzkoušejte si: SWOT analýzu a sdílení zkušeností a zdrojů.
07.

Středa 14. června 2023

Vzorec maloobchodu

 • Pochopíte různé páky, které vytvářejí maximální hodnotu značky.
 • Identifikujete příležitosti k optimalizaci hodnoty značky, aniž by to vyžadovalo peněžní investice.

 • Domácí úkol: Vypracujete 5. fázi marketingového plánu: hodnotovou nabídku značky/produktu/služby a páky pro zvýšení hodnoty, prodeje a zisku.
08.

Středa 21. června 2023

Řízení růstu tržeb

 • Pochopíte, jak investovat do růstu a zlepšit ziskovost.
 • Vypracujete plán řízení růstu cen značky/produktu/služby.

 • Domácí úkol: Vypracujete 6. fázi marketingového plánu: rozpočet na marketingové kanály a obchod.
09.

Pondělí 26. června 2023

Od prodeje ke spoluvytváření

 • Integrujete potřeby zákazníků a nakupujících do marketingového plánu.
 • Naučíte se, jak přejít od jednosměrného přístupu ke spolupráci s prodejcem.

 • Domácí úkol: Na základě vypracovaného marketingového plánu připravíte prezentaci své značky/produktu/služby.
10.

Středa 28. června 2023

Role-Play: Maloobchodní prezentace v přímém přenosu

 • Převedení interních strategií a plánu do přesvědčivých externích příběhů.
 • Rozvinete dovednosti v oblasti prezentace uvedení produktu na trh maloobchodním prodejcům.
11.

Středa 5. července 2023

Bonusové živé sezení s otázkami a odpověďmi

 • Konsolidace všeho, co jste se naučili, na živém online workshopu. Otázky a odpovědi s lektorem kurzu.

Vytvořte si vítěznou
marketingovou strategii

 • Co kdyby vaše marketingová strategie dokázala víc než jen podpořit prodej, ale také vytvořit silné spojení mezi vaším produktem a zákazníky a připravit půdu pro dlouhodobý obchodní úspěch?
 • Naučte se s námi, jak sestavit marketingový plán. Poznejte nejnovější postupy a zjistěte, jak pracovat s distribučními a marketingovými kanály.

Naším cílem je váš profesní růst. Naše kurzy jsou víc než jen přednášky.

Dlouhodobý přístup k materiálům

Přednášky, případy a články jsou strukturované a přístupné po dobu jednoho roku

Osobní zpětná vazba od lektora

Úkoly kontroluje a opravuje lektor kurzu

Networking

Vytvoříme pro vás skupinu, ve které budete mít s dalšími účastníky kurzu možnost komunikovat svoje poznatky z lekcí

Vytvořte efektivní
marketingový plán

Pro více informací o kurzu a ceně, prosím, vyplňte formulář níže