Živý online kurz – Umění B2B prodeje | Laba Czech

Umění B2B prodeje

12 LEKCí

Josef Gross, MBA, ex-EVP

(Sales and Marketing)
Region Europe Weidmueller

Seznámení s B2B

B2B Marketing

Výzvy v B2B prodeji a jak je zvládat

Cesta kupujícího a prodejní strategie v B2B prodeji

Tvorba Sales Funnel (prodejního trychtýře) v B2B prodeji

Schůzka s klientem - příprava a úspěšný průběh

Profesionální nabídka a vyjednávání v B2B prodeji

Techniky zvládání zákaznických námitek

B2B prodejní nástroje a automatizace obchodního oddělení

Týmová spolupráce v obchodním oddělení B2B firmy

Budování vztahů s klienty jako efektivní nástroj v B2B sales

Další osobní rozvoj - proč a jak na to?

Tento kurz je pro obchodní manažery a také marketéry, kteří se pohybují v B2B sektoru.

PŘIPRAVUJEME

Během 12 lekcí zjistíte, co potřebujete k neustálému zvyšování efektivity a profitu firmy.

Propojením teorie a praxe získáte celkový přehled o B2B prodeji. Díky kombinaci tradiční a moderní teorie budete schopni zvýšit efektivitu i obrat firmy. Naučíte se tvořit prodejní strategie společnosti a budete se orientovat v analýzách.

Tento kurz je pro vás, pokud:

 • Jste obchodní manažeři s praxí 1 rok a více

  a chcete docílit lepších prodejních výsledků. Víte, že díky pochopení různých prodejních technik a teorie B2B prodeje toho můžete dosáhnout.

 • Pracujete v oblasti středního managementu, nebo jste business development manažeři

  a chcete být úspěšní u B2B firem.

 • JSTE MAJITELÉ FIRMY

  a chcete pochopit, jak vybudovat efektivní obchodní oddělení a navýšit obrat (a profit). Zároveň se chcete dozvědět, kde a jak najít nové zákaznické segmenty. V neposlední řadě si chcete doplnit potřebné znalosti o moderních nástrojích v B2B prodeji.

 • Jste marketéři

  a ačkoli máte zkušenosti s B2C prodejem, chcete být úspěšní také v B2B prodeji.

Vztahy na trhu jsou zásadní

 • Proč B2B?

  Business-to-business, tedy vztah mezi obchodními společnostmi. Zcela jednoduše jej pak můžeme označit za vztah mezi odběratelem a dodavatelem. B2B funguje díky internetové databázi, ale každá firma má jiné podmínky podnikání. Pro firmy přináší využívání B2B snížení nákladů, ale zároveň zvýšení profitu.

O kurzu:

 1. Přehled o B2B prodeji

  V prvních lekcích se s B2B prodejem seznámíte od základů. Dozvíte se, na které faktory je třeba myslet, jak si zorganizovat svou práci, ale také to, jaké jsou hlavní etapy prodejního cyklu. Věnovat se budeme i marketingu a výzvám, které vám může B2B prodej připravit.

 2. Samotný prodej

  Naučíte se tvořit prodejní strategii pro svou firmu a zjistíte, k čemu slouží inbound prodejní strategie. Budete schopni sestavit a popsat zákaznickou cestu a budete schopni určit, jak se liší od tradiční strategie. Naučíte se vytvářet sales funnel a také strukturu pro schůzku s klientem.

 3. Plán osobního rozvoje

  Na konci kurzu budete vědět, proč a jak je důležitý kontinuální rozvoj osobnosti a jak na tomto rozvoji pracovat. Zároveň budete znát postupy, jak si vybudovat svůj „business network” a jak budovat vztahy se svými stávajícími zákazníky.

Lektor

Josef
Gross, MBA

 • ex-EVP (Sales and Marketing) Region Europe Weidmueller
 • 25+ let zkušeností v B2B prodeji
 • 20+ let zkušeností v řízení prodeje / řízení firem v B2B segmentu
 • 13 let mezinárodních zkušeností řízení B2B firem napříč trhy v Evropě
 • Zkušenosti z globálních korporací i mezinárodních rodinných firem
 • Zkušenosti v oblasti prodeje B2B i B2C

Program kurzu:

 • 01

  Seznámení s B2B

  • Základy B2B prodeje (co je B2B, B2B vs B2C, marketing, interní a externí prodej)
  • Praxe B2B prodeje (prodejní proces, typický den, jak zvládat námitky, uzavírání obchodu, neplnění plánu)
  • Jak se stát úspěšným v B2B prodeji (ideální osobnosti, výběrové řízení)
  • Organizace B2B firmy (jak nastavit cíle, jak strukturovat tým, řízení skvělého týmu)
  • Jak používat SWOT analýzu

  DOMÁCÍ ÚKOL: Navrhněte plán osobního rozvoje - použijte SWOT analýzu. Vaše představy a plány na začátku kurzu pak porovnáme s plánem osobního rozvoje po poslední lekci.

 • 02

  B2B Marketing

  • B2B vs B2C marketing
  • Co je nejdůležitější a co nejtěžší na B2B marketingu
  • Marketingový plán
  • Top tipy / “vychytávky” z B2B marketingu pro prodej / management firmy
 • 03

  Výzvy v B2B prodeji a jak je zvládat

  • Moderní vzdělaný zákazník
  • Dlouhý prodejní proces s komplexním rozhodováním
  • Tradiční marketing nefunguje, jak na to!
  • Jak generovat a úspěšné konvertovat “leadsy”
  • Moderní technologie, generování zajímavé obsahu
 • 04

  Cesta kupujícího a prodejní strategie v B2B prodeji

  • Cesta kupujícího
   • Fáze uvědomění
   • Fáze zvažování
   • Fáze rozhodování
  • Prodejní strategie
   • Fáze identifikace
   • Fáze propojení
   • Fáze prozkoumávání
   • Fáze konzultace
    

   DOMÁCÍ ÚKOL: Vytvořte prodejní strategii Vaší firmy podle informací z lekcí a vzoru lektora, a popište, co a jak na ní plánujete změnit.

 • 05

  Tvorba Sales Funnel (prodejního trychtýře) v B2B prodeji

  • Co je “sales funnel” a proč je důležitý
  • Pět fází “sales funnel”
  • Jak budovat perfektní “sales funnel”
  • Pět způsobů jak zvýšit konverzi obchodních příležitostí a navýšit nový business
  • Jak pracovat s opportunity pipeline (obchodními příležitostmi)

  DOMÁCÍ ÚKOL: Vytvořte sales funnel/opportunity pipeline a okomentujte ji. Popište její silné a slabé stránky. Definujte KPIs a způsoby jak je budete sledovat/vyhodnocovat na základě vlastních dat nebo dat od lektora.

 • 06

  Schůzka s klientem - příprava a úspěšný průběh

  • Příprava na schůzku: jak na to?
  • Kvalifikační schůzka: hlavní fáze
  • TOP 8 úspěšného průběhu schůzky
 • 07

  Profesionální nabídka a vyjednávání v B2B prodeji

  • Nabídka : jak ji vytvořit, aby prodávala sama
  • Základy vyjednávání
  • Vyjednávací taktiky a strategie
 • 08

  Techniky zvládání zákaznických námitek

  • Co je zvládání zákaznických námitek?
  • Zákaznické námitky vs vyjednávání
  • Top 5 prodejních námitek a jak je zvládat
 • 09

  B2B prodejní nástroje a automatizace obchodního oddělení

  • Přehled prodejních nástrojů
  • Nejlepší nástroj: CRM
  • Kdy a proč (proč né) potřebuješ CRM systém
  • Jak vybrat správný CRM systém

  DOMÁCÍ ÚKOL: Vytvořte strategický plán na to proč, kdy a jak implementovat CRM a jak ho využívat k zvýšení efektivity.

 • 10

  Týmová spolupráce v obchodním oddělení B2B firmy

  • Struktura a role v obchodním oddělení
  • Audit obchodního oddělení : slabé stránky, oblasti k zlepšení
  • Stanovení cílů a KPIs s ohledem na jednotlivé role
  • Spolupráce mezi prodejem, marketingem a podporou prodeje
  • Motivace týmu

  DOMÁCÍ ÚKOL: Definujte a popište jak vyhodnocujete KPIs pro různé pozice ve firmě tak, aby odpovídali roli a zodpovědnosti daných pozic a současně byly v souladu s firemní vizí.

 • 11

  Budování vztahů s klienty jako efektivní nástroj v B2B sales

  • Pět cest jak si vybudovat síť obchodních kontaktů
  • Budování neotřesitelných vztahů se zákazníky
  • Zákaznické aliance a strategická partnerství
 • 12

  Další osobní rozvoj - proč a jak na to?

  • Proč a jak se kontinuálně rozvíjet, zdokonalovat, školit, trénovat
  • Jak si budovat a jak si udržet rovnováhu mezi profesním a soukromým životem

  DOMÁCÍ ÚKOL: Navrhněte si “osobní plán rozvoje”. Změnilo se v něm něco po absolvování tohoto kurzu?