Online kurz Finanční ředitel — dozvíte se, jak zajistit silnou finanční pozici vaší společnosti | Laba Czech
ŽIVÝ ONLINE KURZ

FINANČNÍ ŘEDITEL

12 LEKCÍ A TIPY Z PRAXE PRO FINANČNÍ PROFESIONÁLY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VYRŮST NA POZICI FINANČNÍHO ŘEDITELE.
 • Naučíte se spravovat čísla, abyste na jejich základě mohli dělat správná manažerská rozhodnutí.
 • Prozradíme vám, jak překročit rámec sestavování účetní závěrky a stát se iniciátorem kvalitativních změn v podnikání.
 • Absolvováním kurzu získáte návod, jak postoupit na funkci CFO a jak tuto roli efektivně a úspěšně vykonávat.
 • Vaší lektorkou bude bude Miroslava Stodolicová, MBA, expertka na finanční výkonnost podniků s více než 20 lety zkušeností.

Zúčastněte se kurzu a staňte se CFO, který vede společnost k žádaným výsledkům!

Doba trvání kurzu

5. března – 11. dubna 2024

 

Délka trvání kurzu

6 týdnů | 12 lekcí
úterý a čtvrtek, 18:00–19:30

Jako finanční ředitel*ka i podnikatel*ka musíte obstát ve všech možných výzvách a krizích. K tomu potřebujete strategický plán, který bude fungovat v praxi. Naučte se sestavovat rozpočty, hodnotit finanční situaci společnosti a obchodní příležitosti. Zjistěte, jak řídit likviditu společnosti a jak efektivně předcházet rizikům. Osvojte si finanční řízení společností, díky kterému dokážete zajistit své firmě silnou finanční pozici.

Vaše výsledky po kurzu:

• Znáte roli, povinnosti i pracovní agendu CFO.
• Rozumíte finančním analýzám.
• Znáte integrační proces.
• Jste schopni analyzovat rizika a úspěšně jim předcházet.
• Umíte sestavit rozpočet a vytvořit dlouhodobý finanční plán.
• Jste schopni zhodnotit finanční situaci společnosti a obchodní příležitosti.
• Víte, jak řídit likviditu společnosti.

O kurzu

 1. Finanční výkaznictví

  Z pozice CFO zodpovídáte za finanční a ekonomickou stabilitu společnosti. Získáte návod, jak číst výkazy, analyzovat vzorce a přijímat na základě čísel strategická rozhodnutí, která zajistí finanční stabilitu a růst.

 2. Rozpočtování

  Jako CFO máte za cíl trvalý růst zisku společnosti. Zjistěte, jaké konkrétní kroky podniknout k dosažení krátkodobých i dlouhodobých plánů. Jak co nejefektivněji řídit zdroje? Pokud není dostatek zdrojů, kolik dalších je třeba získat? Odpověď je v rozpočtu. Pochopíte základy kompetentního rozpočtování, abyste se vyhnuli rizikům a zvolili nejlepší variantu rozvoje akcí.

 3. Řízení rizik a obchodní strategie

  Buď vy řídíte rizika, nebo rizika řídí rozpočet společnosti. Nečekejte na nepříjemná překvapení. Naučíte se předem vyhodnocovat makro rizika, rizika obchodního modelu a investic.

 • Jak učíme

   

  • Praktické domácí úkoly: Abychom podpořili látku lekcí, připravili jsme praktické úkoly, na kterých si své nové znalosti a dovednosti můžete hned vyzkoušet. S jejich pomocí budete schopni navrhnout obchodní plán společnosti, připravit analýzu finančních dat, vypočítat návratnost investic i nadesignovat obchodní oddělení.

  • Živé online lekce a zpětná vazba od lektorky: Lektorka kurzu osobně zodpoví všechny dotazy, které v průběhu kurzu vyvstanou. Navíc poskytne zpětnou vazbu k vypracovaným úkolům.

  • Podpora našeho týmu: náš tým koordinátorů vám bude k dispozici na chatu a pomůže vám v procesu učení.

Seznamte se s lektorkou

Miroslava
Stodolicová,
MBA

 • CFO pro Českou republiku a Slovensko, globální ředitelka implementace finančních nástrojů, AbbVie
 • Má více než 20 let zkušeností v oblasti financí, FP&A, business partneringu a jako CFO.
 • Pracovala v různých lokalitách, jako je Slovensko, Česká republika, Rusko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, a v odvětvích jako FMCG a farmacie.
 • Má 16 let zkušeností na pozici liniového manažera.
 • Více než 10 let působí ve vedení společnosti.
 • Optimalizovala procesy a fungování podniků, které vede k výkonnosti, efektivitě a výsledkům.
 • Rozvíjela a vedla týmy a talenty, přičemž úspěšně umístila 7 přímých podřízených na nové vedoucí pozice.

Program kurzu

 • 01

  Úterý 5. 3. 2024, 18:00–19:30

  Strategická role CFO

  • Povinnosti a role CFO ve strategickém řízení společnosti
  • CFO strategický partner CEO
  • Organizační struktura finančního oddělení
  • Požadavky na finanční politiku podniku
  • Udržitelnost financí

  Domácí úkol: Popište, jak byste nadesignovali finanční oddělení u vás v organizaci a jaké udržitelné aktivity byste zavedli.

 • 02

  Čtvrtek 7. 3. 2024, 18:00–19:30

  Finanční analýza

  • Hodnocení finanční situace společnosti a dlouhodobé obchodní výkonnosti
  • Cash flow, dluhové zátěže
  • Benchmarking, budování průběžné finanční analýzy podniku
  • Prezentace výsledků analýzy CEO a investorům
  • Vizualizace a interpretace finančních výsledků analýzy
 • 03

  Úterý 12. 3. 2024, 18:00–19:30

  Plánování rozpočtu

  • Analýza obchodního a provozního modelu
  • Analýza relevantních makroekonomických ukazatelů a tržních dat
  • 7 kroků plánování rozpočtu
  • Forecasting process S&OP

  Domácí úkol: Finanční analýza aktuálních dat vs. LY a PLN, výhled do konce roku a PLN na následující rok.

 • 04

  Čtvrtek 14. 3. 2024, 18:00–19:30

  Vliv organizační struktury na podnikové finance

  • Analýza organizační struktury podniku
  • Modelování a plánování organizační struktury na další provozní roky
  • Hodnocení personálních potřeb
  • Řízení talentů
 • 05

  Úterý 19. 3. 2024, 18:00–19:30

  Kontrola finančních toků

  • Vyhodnocení provozní efektivity
  • Vyhodnocení nákladů: náklady na produkty a služby (COGS, CoS), provozní náklady (OpEx)
  • Vztah nákladového účetnictví a procesů společnosti (ABC)
  • Možnosti snižování nákladů (ZBB)

  Domácí úkol: Modelování organizační struktury na základě připraveného plánu na následující rok na základě vyhodnocení efektivity, návrh ZBB.

 • 06

  Čtvrtek 21. 3. 2024, 18:00–19:30

  Analýza pracovního kapitálu společnosti

  • Řízení likvidity společnosti
  • Hodnocení a analýza pracovního kapitálu (Working Capital)
  • Posouzení a plánování kapitálových potřeb (Working Capital Requirements)
  • Prvky pracovního kapitálu
 • 07

  Úterý 26. 3. 2024, 18:00–19:30

  Investiční projekty

  • Investiční politika společnosti
  • Metody hodnocení investičních projektů společnosti: IRR, WACC, Payback, DPBP
  • Výpočet návratnosti investice (ROI, ROIC)

  Domácí úkol: Pracovní kapitál, výpočet návratnosti investice ROI a ohodnocení investičních projektů WACC.

 • 08

  Čtvrtek 28. 3. 2024, 18:00–19:30

  Oceňování kapitálu

  • Model oceňování finančních aktivit (CAPM)
  • Diskontní sazba, chyby ve výběru a výpočtu
  • Analýza dlouhodobých úvěrů a portfolia úvěrů
 • 09

  Úterý 2. 4. 2024, 18:00–19:30

  Fúze a akvizice

  • Nákup a prodej
  • M&A procesy
  • Provedení právního auditu (due diligence)
  • Relevantní právní předpisy
  • Integrační proces

  Domácí úkol: Navržení a rozfázovaní integračního procesu / Ganttův graf.

 • 10

  Čtvrtek 4. 4. 2024, 18:00–19:30

  Řízení rizik a obchodní příležitosti

  • Posouzení finanční situace společnosti
  • Hodnocení kolaterálu
  • Hodnocení obchodních příležitostí a příležitostí k restrukturalizaci
  • Identifikace a předcházení finančních rizik
 • 11

  Úterý 9. 4. 2024, 18:00–19:30

  Analýza rizik a finanční restrukturalizace

  • Analýza rizik provozního modelu
  • Analýza procesních rizik a interního kontrolního prostředí
  • Analýza investičních rizik
  • Případová studie o krizové prevenci a metodách, jak dostat společnost z krize

  Domácí úkol: Analýza rizik a návrh restrukturalizace.

 • 12

  Čtvrtek 11. 4. 2024, 18:00–19:30

  Případové studie a příklady z praxe

  • Příklady chyb na praktických příkladech případových studií
  • Doporučená literatura
  • Otázky a odpovědi
  • AI, robotizace, software

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ