Živý online kurz Jak na komunikaci a PR — naučíme vás budovat vztahy prostřednictvím kvalitní komunikace | Laba Czech

Budujte vztahy pomocí kvalitní komunikace

Začátek:

28. června 2023

 

Časový rozvrh:

6 týdnů
12 lekcí
Pondělí, středa
17:30–19:00

Vytvořte PR strategii, díky které si vaše společnost zachová svou jedinečnou tvář a zazáří. Seznamte se se základními principy PR, začněte komunikaci s veřejností měnit v efektivní reklamu a zvyšte povědomí o své značce. Naučte se v PR využívat inovativní způsoby komunikace, jako jsou AI a ChatGPT, a využijte tak všech možností, které PR nabízí.

Živý online kurz

PR Manažer

Tomáš Kolder Communication Director
Creative Dock

Kurz oceníte, pokud:

 • Jste juniorní PR specialisté či PR executives

  Stanete se stratégy, kteří tvoří efektivní PR strategie a kampaně. Zjistíte, jak PR plány sladit s obchodními cíli a celkovou strategií společnosti, jak nastavit metriky sledování PR úspěšnosti a jak se orientovat v analýzách. Osvojíte si užívání digitálních kanálů a sociálních sítí a budete držet krok s trendy, díky čemuž budete schopni PR společnosti maximálně posílit.

 • Jste marketingoví či brand specialisté/manažeři

  Díky kurzu konečně porozumíte všem principům public relations a naučíte se využívat je v praxi. Zjistíte, jak pomocí komunikace s médii budovat identitu a jak zvýšit povědomí o značce. Vylepšíte své komunikační dovednosti a budete vědět, jak lépe oslovit potřebnou cílovou skupinu.

 • Podnikáte

  Dozvíte se, jak pomocí PR dosáhnout svých obchodních cílů a jak měřit, zda je PR kampaň úspěšná. Objevíte cesty, díky kterým budete schopni identifikovat mediální příležitosti, rozvíjet vztahy s novináři, prezentovat svůj příběh a úspěšně budovat image své značky.

Dobré PR ovliňuje, jakou má firma image a pověst

 • Co je PR (public relations)?

  Jedna z nejdůležitějších složek propagace firmy. PR praktiky mají velký vliv na to, jak bude veřejností firma vnímána. Ovlivňuje tedy i to, jaké místo na trhu firma zaujme. Mezi úkoly charakteristické pro PR patří komunikace s novináři, médii, se zákazníky a klienty, ale také na sociálních sítích. Typickými nástroji jsou tiskové zprávy, konference a newslettery, ale i speciální akce.

 • Kdo je PR manažer?

  PR manažer je někdo, kdo se věnuje propagaci, reklamě a dalším částem firemního know-how. Zastupuje firmu ve veřejném prostoru a dělá jí tzv. dobré jméno. Ačkoliv práce v PR úzce souvisí s marketingem a reklamou, je mnohem více zaměřena na komunikaci.

O kurzu

 1. Pevné základy PR

  Zjistíte, co je a co už není PR, zorientujete se v proaktivním a reaktivním přístupu a naučíte se je kombinovat za cílem účinnější komunikace s cílovou skupinou. Naučíte se nastavovat a implementovat metriky a pracovat s analýzami. Na konci kurzu budete stavět image své značky na pevných základech.

 2. Digitální revoluce v PR

  Objevíte, jaké inovativní trendy můžete na pozici PR manažera využívat a jak s nimi co nejlépe pracovat, abyste zvýšili svůj výkon. Zároveň zjistíte, jaký význam mají pro PR digitální a sociální sítě a jak úspěšně komunikovat na profesních sociálních sítích, jako jsou Twitter a LinkedIn.

 3. Komunikace a vztahy

  Osvojíte si copywriting a grafiku, naučíte se PR efektivně a logicky plánovat a zjistíte, na základě čeho tvořit obsah, který zasáhne vaši cílovou skupinu. Získáte návod, jak adekvátně komunikovat s novináři a budovat vztahy s bloggery a influencery. Naučíte se identifikovat relevantní klíčové novináře a média ve svém odvětví a osvojíte si techniky prezentování.

Lektor

Tomáš Kolder

 • Communication Director ve společnosti Creative Dock
 • Tomáš má 10+ let zkušeností z komunikačních a PR pozic
 • Pracoval u společností jako Ogilvy Public Relations, Deloitte, Laswit a Huawei
 • Začínal jako PR Account Executive ve společnosti Ogilvy Public Relations
 • Ve společnosti Huawei zodpovídal za media relations, B2B komunikaci a řídil reputaci značky
 • Řídil PR agentury značky Huawei v ČR a na Slovensku
 • V komunikačním týmu společnosti Deloitte zodpovídal za externí komunikaci a sociální sítě

Program kurzu

 • 01

  Reaktivní vs. proaktivní PR

  • Definice reaktivního a proaktivního PR
  • Výhody a nevýhody
  • Jak kombinovat reaktivní a proaktivní přístupy
 • 02

  Inovativní trendy v PR: Jak využít ChatGPT v práci PR manažera

  • Nové trendy v PR
  • Používání chatGPT a AI nástrojů v PR
  • CSR, ESG témata v PR
 • 03

  Digitální revoluce v PR: Jak využít sociální média k úspěšné komunikaci zejména na Twitteru a LinkedInu

  • Význam digitálních a sociálních médií pro PR a tvorba obsahu pro sociální média
  • Nejefektivnější platformy pro PR a jejich využití
  • Sledování a měření úspěšnosti online kampaní v PR

  Úkol č. 1: Vytvořte dva posty (texty) na sociální média (Twitter a LinkedIn) na předem dané téma.

 • 04

  Umění tvorby obsahu: Jak oslovit publikum skrze poutavý a přesvědčivý obsah

  • Tvůrčí a strategické plánování obsahu pro PR
  • Copywriting a tvorba přitažlivých titulků
  • Výroba grafiky a videí pro PR

  Úkol č. 2: Vytvořte za použití nástrojů pro efektivní práci PR manažera jednoduchou tiskovou zprávu na předem dané téma.

 • 05

  Od B2B po B2C: Jak úspěšně komunikovat s různými cílovými skupinami

  • Rozdíly mezi B2B a B2C komunikací
  • Tvorba cílené komunikace pro obě skupiny
  • Využití různých kanálů komunikace v B2B a B2C
 • 06

  Média a vztahy s nejenom s novináři: Jak budovat dlouhodobé vztahy a dosáhnout úspěchu

  • Komunikace s novináři a médii
  • Vztahy s bloggery a influencery
  • Využití různých nástrojů a technik pro zlepšení mediálního vztahu
 • 07

  Veřejné vystupování: Jak oslovit publikum a být přesvědčivý v jakékoliv situaci

  • Příprava na veřejné vystoupení
  • Techniky prezentace
  • Zvládnutí stresu při veřejném vystupování

  Úkol č. 3: Jste dotazování z konkrétního média a to prosí natočit vaši odpověď na webkameru. Natočte na webkameru vaši odpověď.

 • 08

  Krizové řízení a reputace: Jak předcházet a řešit krizové situace a ochránit si dobré jméno

  • Identifikace potenciálních krizových situací
  • Příprava plánu pro krizovou komunikaci
  • Řízení reputace v případě krize

  Úkol č. 4: Vytvořte jednoduchý plán pro řešení krizové situace, která postihla vaši společnost. Zahrňte kroky, které by měly být podniknuty pro minimalizaci dopadů na zákazníky a ochranu dobrého jména společnosti.

 • 09

  Public affairs a PR: Jak využít vztahy s vládou a politickými organizacemi k prosazení svých zájmů

  • Vztahy s politickými a vládními organizacemi
  • Lobbying a advocacy
  • Jak PA souvisí s PR
 • 10

  Měření úspěšnosti PR: stanovení KPIs, monitorovací nástroje a analytika

  • Měření úspěšnosti PR: stanovení KPIs, monitorovací nástroje a analytika
  • Sledování a vyhodnocování vlivu PR na cílové skupiny
  • Stanovení KPI a nákladů na PR
 • 11

  Sestavení komplexní komunikační strategie a plánu - část I.

  • Definice cílů a cílových skupin
  • Návrh strategických a key messages
 • 12

  Sestavení komunikační strategie a plánu - část II.

  • Návrh plánu komunikace
  • Celková realizace plánu komunikace

  Úkol č. 5: Prezentace – Shrňte na cca 7–10 slidech návrh PR strategie pro svou společnost.

Registrace

Pro více informací o kurzu a ceně, prosím, vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat!

Kliknutím na tlačítko "Registrovat" souhlasím se Zásadami ochrany osobních údajů a Všeobecnými smluvními podmínkami